Ervaren Bedrijfsjurist

Werkgever
T&P Legal
Plaats
Den Haag
Regio
Zuid-Holland
Niche
Juridisch
Branche
Juridisch
Dienstverband
Onbepaalde tijd
Opleidingsniveau
WO
Ervaring
5-10 jaar, > 10 jaar
Aanstelling
Fulltime

Solliciteer op deze vacature

T&P legal is een niche bemiddelaar voor ervaren juristen en advocaten. Wij bemiddelen op basis van Executive search, Werving & Selectie en Interim. Wij zijn gevraagd door het COA hen te ondersteunen bij hun zoektocht naar een

 

                                                        Ervaren Bedrijfsjurist

 

Je taken en verantwoordelijkheden behelzen het behandelen van complexe civielrechtelijke zaken. Daarnaast vertaal je juridische vraagstukken naar strategisch beleidsniveau, adviseert het bestuur op strategisch juridisch gebied en geeft invulling aan de legal control-functie van juridische zaken. De Bedrijfsjurist werkt nauw samen met het strategisch adviseur Juridische Zaken en de collega senior bedrijfsjurist.

Je voert concreet o.a. de volgende werkzaamheden uit:

 • het zelfstandig opstellen, toetsen en beoordelen contracten;

 • het behandelen van aansprakelijkheidsstellingen;

 • het adviseren van de organisatie op civielrechtelijke aangelegenheden, waaronder aanbestedingsrechtelijke aangelegenheden;

 • zelfstandig voeren dan wel in samenwerking met de huisadvocaat van civielrechtelijke procedures;

 • participeren in een voorkomend geval in(beleidsmatige) projecten;

 • signaleren van knelpunten in de uitvoering van wet- en regeling alsmede van beleid;

 • het vertalen juridische vraagstukken naar beleidsniveau;

 • het adviseren van het bestuur en unitmanagers over complexe juridische aspecten ten aanzien van beleidskeuzes, contracten en risicomanagement;

 • het bieden juridische advisering en ondersteuning aan het bestuur op strategisch terrein;

 • optreden als vertegenwoordiger van de organisatie/Unit Staf in diverse in- en externe overlegvormen;

 • het adviseren van de organisatie gevraagd dan wel ongevraagd over voorliggende of te verwachten juridische vraagstukken welke van belang kunnen zijn voor de organisatie.


Het profiel:

De Bedrijfsjurist is een gedreven persoonlijkheid met meerjarige ervaring als jurist, die ontwikkelingen signaleert en vertaalt naar het COA en die in staat is (strategisch) advies te verlenen aan het bestuur en de unitmanagers, in het bijzonder naar de units Uitvoering. Het bewust sturen op juridische risico’s en keuzes die het COA maakt, worden door de Bedrijfsjurist inzichtelijk gemaakt en adviseert over de lange termijn visie. Een pro-actieve houding naar bestuur en deze units is daarbij een vereiste. En je bent verantwoordelijk voor de bedrijfsmatige kant van de organisatie alsmede voor de asieldossiers. De Bedrijfsjurist beschikt voorts over coachende vaardigheden, waarmee hij sparringpartner is voor de (bedrijfs)juristen in het team.

Aanvullende functie-eisen:

 • Beschikken over een universitaire opleiding Nederlands recht;

 • Goede actuele kennis van het aansprakelijkheidsrecht, het contractenrecht en het aanbestedingsrecht;

 • Organisatie- en omgevingssensitiviteit alsmede politiek-bestuurlijke sensitiviteit;

 • In staat om zaken snel op te pakken en te doorgronden;

 • Zelfstandig, besluitvaardig en resultaatgericht kunnen opereren;

 • Beschikken over stressbestendigheid en kunnen werken in een dynamisch omgeving;

 • Om kunnen gaan met tegenstrijdige belangen;

 • Out of the box durven denken.


Het aanbod

Een uitdagende en afwisselende functie met (uitzicht op) een vast dienstverband voor 36 uur per week in een dynamische organisatie met uitstekende (secundaire) arbeidsvoorwaarden conform de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening. Afgifte van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een voorwaarde voor functiewijziging of indiensttreding. Het salaris is ingeschaald in FNM schaal 10 en bedraagt maximaal € 5266,62 bruto per maand, afhankelijk van kennis en ervaring. Je standplaats is Den Haag.

Over de organisatie

Het COA is de landelijke organisatie die zorgt voor de eerste opvang en begeleiding van asielzoekers. Als zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) valt het COA onder de politieke verantwoordelijkheid van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. Het COA werkt nauw samen met de andere organisaties binnen de vreemdelingenketen, zoals de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), de Vreemdelingenpolitie, de Koninklijke Marechaussee en de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V). Door (recente) ontwikkelingen in de wereld groeit het COA in aantallen op te vangen vreemdelingen. Het COA zoekt een Senior Bedrijfsjurist, die verantwoordelijk is voor het strategisch adviseren van het bestuur in een sterk veranderende politiek bestuurlijke omgeving en omstandigheden (groei & krimp etc.).

Interesse?

Stuur je CV met een bondige motivatie naar: w.gentenaar@tplegal.nl

Voor nadere informatie kun je hem uiteraard ook even bellen: 06 – 12 97 68 93

 

 

Solliciteer op deze vacature


 

JBB is een uitgave van Jobs 4 Professionals.

Alle rechten voorbehouden. Copyright © 2017 www.jbb.nl.