ambtelijk secretaris OR/beleidsmedewerker

Werkgever
Thebe
Plaats
Breda
Regio
Zuid-Holland
Niche
Juridisch
Branche
Gezondheidszorg/Welzijn
Opleidingsniveau
HBO
Referentienummer
HBO+

Thebe is een zorgorganisatie binnen de sector verpleging, verzorging en thuiszorg.

Ambtelijk secretaris ondernemingsraad/ beleidsmedewerker

18 uur per week te Breda

 

Thebe is een zorgorganisatie voor alle bewoners van Midden- en West-Brabant. Wij bieden zowel intramurale zorg in een groot aantal verpleeghuizen, woonzorgcentra en kleinschalig wonen als (specialistische) wijkverpleging bij mensen thuis. Deze zorg wordt geboden door zelfstandige teams.
In 2016 heeft Thebe een nieuwe Bedoeling geformuleerd, die richting geeft aan de ontwikkeling van de organisatie voor de komende jaren. Vanuit deze nieuwe Bedoeling is een nieuw besturingsmodel ontworpen dat in 2017 geïmplementeerd wordt.  

Ter ondersteuning van de Ondernemingsraad  zijn wij op zoek naar een ambtelijk secretaris OR – beleidsmedewerker.
Deze functie is gepositioneerd binnen het Bureau Management Ondersteuning (BMO)  en  ontvangt hiërarchisch leiding van de secretaris raad van bestuur / manager BMO en functioneel leiding van de voorzitter van de Ondernemingsraad (OR).

 

Je krijgt binnen onze visie de vrijheid om je werkzaamheden op je eigen manier goed te regelen. 

Je geniet van de voordelen van een grootschalige organisatie. Dit betekent volop scholingsmogelijkheden, goede secundaire voorwaarden en een uitgebreid voordeelpakket van Thebe Extra.

Thebe loopt voorop als het gaat om ontwikkelingen in de zorg. Vanuit onze visie staat eigen regie van de cliënt, vrijheid voor de medewerkers en intensieve samenwerking met ketenpartners centraal. En we staan niet stil!

 

Mail jouw motivatie en CV voor 31  augustus 2017 naar personeelszaken.thebe@thebe.nl.

Wil je eerst meer informatie? 

Neem dan contact op met Ilse Snabel, secretaris raad van bestuur/manager BMO, via telefoonnummer 088-1171007.

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

 

Functieomschrijving

De ambtelijk secretaris is spin in het web voor de ondernemingsraad. Je verricht werkzaamheden op beleidsmatige, organisatorisch en secretarieel gebied, zodanig dat het medezeggenschapsorgaan, binnen de gestelde kaders optimaal wordt ondersteund.

 • bewaken van de naleving van wetten, procedures en afspraken betreffende de medezeggenschap;
 • zorgdragen voor de totstandkoming van diverse informatieve en formele documenten waaronder: het opstellen van nota's over de te behandelen onderwerpen, voorbereiden en opstellen van de door de OR uit te brengen adviezen, instemmingszaken en initiatiefvoorstellen, doen van voorstellen met betrekking tot het beleidsplan, het jaarwerkplan en de strategie van de OR, het doen van voorstellen die betrekking hebben op WOR-gerelateerde onderwerpen;
 • organiseren van vergaderingen van de OR, overlegvergaderingen en andere overleggenvoorbereiden van vorming en scholing van leden van de OR, zowel logistiek als inhoudelijk en deelnemen aan de cursussen;
 • ondersteunen van de OR bij de voorbereiding en organisatie van de verkiezingen, optreden als secretaris van de verkiezingscommissie;
 • verzorgen van de introductie van nieuwe leden (inwerken, informatieoverdracht betreffende lopende zaken);
 • optreden als contactpersoon tussen OR en achterban en informeren en rapporteren ter zake
 •  zorgt voor correcte en tijdige documentatie en verslaglegging van overlegvergaderingen;
 • beheren en actualiseren van de intranetpagina van de OR en verzorgen van andere publicaties van de OR ten behoeve van de communicatie met de achterban;

Functie-eisen

een hbo geschoolde, bij voorkeur  juridisch.

 • Verder ben je ordelijk, flexibel en servicegericht.
 • Je bent bovendien zowel mondeling als schriftelijk communicatief vaardig, zodat je ook in staat bent diverse formele stukken op te stellen (redactioneel vaardig) en in staat bent deze te communiceren naar de achterban.
 • Je bent in staat om de voortgang van de OR-werkzaamheden te bewaken en in staat om verschillende beleidsterreinen (sociaal, financieel, organisatorisch en veranderkundig) met elkaar in verband te brengen en te vertalen naar medezeggenschapsproblematiek.
 • Je hebt kennis van (wijzigende) wettelijke regelingen op het gebied van medezeggenschap, arbeidsrecht, Arbo-wet en relevante CAO's.
 • Je staat in dienst van de OR en kan de doelstellingen van de OR uitdragen en verdedigen op alle niveaus, zowel binnen als buiten de organisatie.

Wij bieden

 • een arbeidsovereenkomst voor één jaar, met uitzicht op een vast dienstverband.
 • secundaire arbeidsvoorwaarden bestaan o.a. uit: collectieve ziektekostenverzekering, eindejaarsuitkering, MKSA (meerkeuze systeem arbeidsvoorwaarden) en pensioenregeling bij PFZW.

Salaris

 • De functie ambtelijk secretaris OR – beleidsmedewerker is ingeschaald in functiegroep FWG 45 van de cao voor de Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg. Bij een fulltime dienstverband is dit maximaal € 3.032,60 bruto per maand.

 

Thebe

Resized Image

-
/

JBB is een uitgave van Jobs 4 Professionals.

Alle rechten voorbehouden. Copyright © 2017 www.jbb.nl.