11 kandidaat-rechters gestart met nieuwe rechtersopleiding

17/01 Van de redactie

Ook al wordt de nieuwe rechtersopleiding van de Raad voor de Rechtspraak op 21 januari officieel afgetrapt in Den Haag, de eerste elf kandidaat-rechters die de vernieuwde Rio-opleiding gaan volgen, hebben intussen hun introductieweek achter de rug. 

De oude opleiding ging alweer 57 jaar mee, waardoor het de hoogste tijd was voor vernieuwing, vond de Raad voor de Rechtspraak. Er komen twee nieuwe opleidingen voor in de plaats: de Rio-opleiding voor rechters en raadsheren en de Oio-opleiding voor officieren van justitie, dit om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van de rechtspraak op peil blijft in de komende decennia. Daarom ligt de nadruk niet alleen op inhoudelijke kennis, maar ook op eigen verantwoordelijkheid, helder communiceren, omgaan met media en maatschappelijke betrokkenheid.

 

De nieuwe rechtersopleiding is veel minder klassikaal van opzet dan voorheen. Toekomstige rechters richten zich voortaan tijdens een drie maanden durende voorfase eerst op de beginselen van het rechtersvak en wat dit precies inhoudt, waarbij meteen al aan de orde komt wat hierin hun sterke en zwakke kanten zijn. In overleg met opleiders stellen zij vervolgens zelf een op maat gesneden leerweg samen. Een flink verschil met het verleden: in de afgelopen 57 jaar volgden alle kandidaten nagenoeg hetzelfde traject.

 

Daarnaast ontwikkelen de studenten vaardigheden op de werkvloer bij verschillende gerechten, aangevuld met stages buiten de rechtspraak en door het volgen van leeractiviteiten bij het Studiecentrum Rechtspleging (SSR) in Utrecht. Nieuwe rechters die de opleiding afronden moeten in principe zo’n twee jaar ‘buitenervaring’ hebben opgedaan. De nieuwe opleiding is opgezet door de SSR, de Raad voor de Rechtspraak en de gezamenlijke rechtbanken en gerechtshoven.

 

Bron| Rechtenstudie

Terug naar overzicht

JBB is een uitgave van Jobs 4 Professionals.

Alle rechten voorbehouden. Copyright © 2018 www.jbb.nl.