Aantal starters stabiel

12/03 Van de redactie

Het aantal starters lag vorig jaar rond de 121.000 en is daarmee vergelijkbaar met 2011. Voor dit jaar wordt wederom een stabilisatie van het aantal starters verwacht. Het aandeel starters dat in innovatieve sectoren aan de slag gaat is minimaal.Na sterke dalingen van het aantal starters in zowel het tweede als het derde kwartaal, daalde het aantal starters in het vierde kwartaal slechts licht (-1%) ten opzichte van dezelfde periode in 2011. Evenals in voorgaande jaren gingen de meeste starters aan de slag in de zakelijke dienstverlening, de bouw en de detailhandel.

Meer starters in de horeca en transport

De meeste sectoren laten in 2012 een afname zien van het aantal starters, met uitzondering van de sectoren horeca en transport & logistiek. In beide sectoren nam het aantal starters toe met respectievelijk 8% en 12%. De grootste dalingen hadden plaats in de sectoren bouw, industrie en financiële dienstverlening. 

 

Meeste starters in weinig innovatieve sectoren

Uit onderzoek van Panteia/EIM  blijkt dat de sector industrie het hoogste aantal innovatieve bedrijven kent. Volgens het ING Economisch Bureau is het aantal starters in de meest innovatieve sector -  de chemische industrie – met 1,3% minimaal (zie tabel 1). Dit is ook niet vreemd gezien de economische crisis omstandigheden en het feit dat dit een kapitaalintensieve sector is. De sectoren detailhandel, communicatie, transport en zakelijke dienstverlening kennen het hoogste percentage starters op het totaal aantal bedrijven. Op communicatie na, zijn dit veelal weinig innovatieve

 

Aandeel starters per sector 2012

 

(% starters op totaal aantal bedrijven in een sector) 

Chemische industrie:  1,3% 
V&G-industrie:  9,0% 
Groothandel:  7,2% 
Communicatie:  12,3% 
Metaalindustrie:  6,1% 
Horeca:  8,9% 
Autosector:  7,5% 
Financiële diensten:  0,7% 
Zakelijke diensten:  12,4% 
Onroerend goed:  2,0% 
Transport:   11,6% 
Detailhandel:  12,7% 
Bouw:  9,0%

 

Bron| ING

Terug naar overzicht

JBB is een uitgave van Jobs 4 Professionals.

Alle rechten voorbehouden. Copyright © 2017 www.jbb.nl.