Actie nodig voor Nederlandse kenniseconomie

25/02 Van de redactie

Het hoger onderwijs en de arbeidsmarkt opereren in een complex en dynamisch systeem onder de invloed van continue ontwikkelingen op het gebied van demografie, economie en technologie. Wil Nederland zich blijvend onderscheiden als top-economie en de concurrentie aan blijven gaan met concurrerende landen dan zal de aansluiting tussen onderwijs- en arbeidsmarkt moeten verbeteren. 

Hiervoor zullen alle betrokken partijen hun bijdrage moeten leveren aan de vermindering van de fricties tussen onderwijs- en arbeidsmarkt om optimaal te kunnen profiteren van investeringen in het onderwijs.

 

Frictie tussen opgedane kennis en benodigde werkkennis

Idealiter past een afgestudeerde direct op een startersfunctie waarin deze alle kennis en kunde bezit waar werkgevers om vragen. Helaas is dit in de praktijk meestal niet het geval. De perfecte aansluiting bestaat niet. Onderwijs- en arbeidsmarkt opereren in een complex en dynamisch systeem die onderhevig is aan continue ontwikkelingen, waardoor de beide markten zeer uiteenlopende ontwikkelsnelheden kennen. Hierdoor bestaat er een frictie tussen de onderwijs- en arbeidsmarkt. 

 

Te verminderen door actieve betrokkenheid van zowel onderwijsinstellingen en studenten


Actieve betrokkenheid van alle partijen kunnen de fricties tussen de onderwijs- en arbeidsmarkt verminderen. Het hoger onderwijs kan de aansluiting verbeteren door de interne kwaliteit van het onderwijs te verbeteren, de juiste student voor de juiste studie te selecteren en werkgevers actief te betrekken bij het onderwijs. Dit vraagt van studenten dat zij voldoende tijd nemen voor studievoorlichting, kritisch zijn op de kwaliteit van het onderwijs en het bedrijfsleven actief betrekken bij de studie.

 

Werkgevers

 

Werkgevers kunnen de frictie verminderen door het gevraagde opleidingsniveau beter aan te laten sluiten op functieprofielen, actief te participeren in onderwijsprogramma’s, studenten te enthousiasmeren voor studies en realistische verwachtingen te hebben van de kwaliteit van afgestudeerden. Dit vraagt om een kaderstellende overheid die hoger onderwijsinstellingen de ruimte biedt om te excelleren.

“Onze kenniskracht is de kurk waar onze economie op drijft. Het Nederlandse Hoger Onderwijs scoort goed, ook in internationaal perspectief. Willen we dit niveau vasthouden en nog verder verbeteren, dan zullen we de onderwijsmarkt en arbeidsmarkt nog beter op elkaar moeten laten aansluiten. Dit leidt beslist tot een nog hoger onderwijsrendement zodat Nederland kan blijven concurreren met de topeconomieën van de wereld. Dit vergt van alle betrokken partijen een actieve rol en het nemen van verantwoordelijkheid”, aldus Ceel Elemans, ING sectormanager Public Sector.

 

Bron| ING

Terug naar overzicht

JBB is een uitgave van Jobs 4 Professionals.

Alle rechten voorbehouden. Copyright © 2018 www.jbb.nl.