Advocatuur mordicus tegen toezichtplan ministerie

03/06 Van de redactie

Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie heeft gisteren te kennen gegeven er niet langer samen met de Nederlandse Orde van Advocaten uit te willen komen op het al jaren slepende toezichtdossier.

 

Sinds een jaar waren minister Opstelten en staatssecretaris Teeven in constructief overleg met de Orde om het toezicht op de advocatuur te versterken. Gezamenlijk doel is het vertrouwen in een kwalitatief goede advocatuur bij het publiek te borgen. Daarvoor is een effectiever toezicht en een betere verantwoording over de toezichtuitoefening nodig. De Orde heeft het afgelopen jaar veel stappen daartoe ondernomen en is op eigen kracht aan de weg aan het timmeren.

 

Teeven kiest voor een toezichtmodel dat niet voldoet aan de vereisten van effectief toezicht. Ook ontbreekt in het voorstel een verantwoordingsmechanisme door het ontbreken van een onafhankelijke buitenstaander die rapporteert aan het publiek. Met het voorstel van Teeven wordt de vertrouwelijkheid en onafhankelijkheid van de advocatuur bedreigd door het introduceren van een sterke rol van de overheid in het feitelijke toezicht.

 

Arthur Docters van Leeuwen, die onderzoek heeft gedaan naar het toezicht op de advocatuur, is verbolgen over deze misstap van VenJ. "Kennelijk telt 30 jaar toezichtervaring niet mee en blijft men hardnekkig vasthouden aan een staatkundig en organisatorisch gedrocht". Landelijk deken Jan Loorbach vindt het bijzonder teleurstellend dat Teeven ondanks zijn eerdere toespelingen over dat het goed zou komen, uiteindelijk de verkeerde keuze maakt. "Dat een bewindspersoon er voor kiest zo de strijd aan te gaan met de advocatuur op een dossier waarover met geen letter in het Regeerakkoord wordt gerept, is onbegrijpelijk. De Orde is en blijft mordicus tegen het door Teeven voorgestelde toezichtmodel en zal zich daar met felheid tegen verzetten".

 

Naar verwachting zal het ministerie op korte termijn het wetsvoorstel aanbieden aan de Tweede Kamer.

 

Bron| www.advocatenorde.nl

Terug naar overzicht

JBB is een uitgave van Jobs 4 Professionals.

Alle rechten voorbehouden. Copyright © 2017 www.jbb.nl.