KPMG: "Bedrijven zien nieuwe 'war for talent' op zich afkomen"

24/06 Van de redactie

Ondernemingen zien een nieuwe strijd ontstaan om het aantrekken en vasthouden van gekwalificeerde werknemers. Als gevolg van het herstel van de economie en de toenemende internationalisering zal de concurrentie op de arbeidsmarkt de komende twee jaar fors toenemen.

Hoewel de bedrijven parallellen zien met het eind van de vorige eeuw, toen tussen ondernemingen een vergelijkbare strijd uitbrak om talentvol personeel, zien zij ook belangrijke verschillen. "Talentvolle jongeren binden zich tegenwoordig minder snel 'voor het leven' aan een werkgever en kijken anders aan tegen de traditionele arbeidsverhoudingen binnen bedrijven", zegt Caroline Visser van KPMG's People & Change Praktijk in Nederland.

 

Visser: "In de praktijk constateer ik dan ook dat één op de vier werknemers in het bedrijfsleven inmiddels een andere, meer flexibele vorm van arbeidsrelatie kent, bijvoorbeeld als ZZP'er of met een tijdelijk contract. Dit aandeel zal in de toekomst alleen maar groeien. Als HR-managers zich al bewust zijn van deze trend, acteren zij in het algemeen nog te weinig op deze veranderingen. Zij zullen hun strategie dan ook drastisch moeten aanpassen. Alleen dan zullen zij in staat zijn om de behoefte aan die nieuwe kennis en kunde in te vullen die vooral als gevolg van het aantrekken van de economie ontstaan."

 

Uit internationaal onderzoek van KPMG onder ruim driehonderd HR-managers van ondernemingen blijkt dat 60% van de onderzochte bedrijven vindt dat de uitdagingen waarvoor zij op dit moment staan aanzienlijk anders zijn dan ruim vijftien jaar geleden.

 

Visser: "Dit heeft volgens de bedrijven met name te maken met de huidige generatie werknemers die duidelijk anders aankijken tegen een aantal werkaspecten dan bijvoorbeeld de babyboomers en generatie X, mensen geboren tussen 1945 en 1975. Van de ondernemingen geeft 60% ook aan dat dit generatieverschil de belangrijkste oorzaak is van het feit dat zij te maken hebben met een tekort aan gekwalificeerd personeel."

 

Ruim de helft van de bedrijven ziet daarnaast het herstel van de economie en de grotere behoefte aan personeel die hieruit voortvloeit als belangrijkste oorzaak van de personeelskrapte. Nog eens 40% van de ondernemingen blijkt moeite te hebben met het vinden van geschikte werknemers omdat zij van zich zelf vinden dat zij niet aantrekkelijk genoeg zijn als werkgever. Ook geeft 40% aan dat er een kloof is tussen de kennis en kunde die beschikbaar komt op de arbeidsmarkt vanuit hogescholen/universiteiten en de behoefte van bedrijven.

 

De ondernemingen verwachten dat het vinden van gekwalificeerd personeel de komende twee jaar alleen maar lastiger zal worden door de internationalisering, de toenemende concurrentie met andere bedrijven en het feit dat steeds meer werknemers als gevolg van de aantrekkende economie andere loopbaanverwachtingen hebben en op zoek zullen gaan naar een andere baan.

 

Bron| KPMG

Terug naar overzicht

Populaire startpagina's

Vacatures juniors
Vacatures Amsterdam
advocaat-stagiair
Vacatures notariaat
bedrijfsjurist
Vacatures Den Haag
advocaat
Legal counsel
Vacatures bedrijfsjurist
Jurist
Vacatures seniors
Vacatures Utrecht
Vacatures advocatuur
Advocaat-medewerker

JBB is een uitgave van Jobs 4 Professionals.

Alle rechten voorbehouden. Copyright © 2017 www.jbb.nl.