Kritiek op nieuwe beroepsopleiding advocaten

07/05 Van de redactie

Mr-online meldt dat de nieuwe beroepsopleiding voor advocaten onder vuur ligt. Onder advocaat-stagiaires zijn geluiden te horen die duiden op onvrede over de digitale leeromgeving, de kwaliteit van de examens en sommige docenten.

Ook zijn er klachten over de zwaarte van de opleiding en de extra inspanningen en tijd die dit van stagiaires vraagt. Uit verschillende hoeken zijn hierover inmiddels stevige brieven gestuurd aan het verantwoordelijke opleidingsinstituut en de Advocatenorde.

 

 

In 2010 concludeerde de Commissie-Kortmann dat de beroepsopleiding voor advocaten niet deugde. De opleiding zou te weinig kwaliteit en niveau bieden om goede en zelfstandig functionerende advocaten af te kunnen leveren. Drastische vernieuwing werd noodzakelijk geacht. De Nederlandse Orde van Advocaten was het daarmee eens. Nog geen jaar geleden, in september 2013, was het zover: de nieuwe beroepsopleiding ging van start. 352 stagiaires begonnen toen aan de nieuwe opleiding. En in maart gingen 382 stagiaires aan de slag. Uit de feedback van de klankbordgroep die de Stichting Jonge Balie Nederland (SJBN) heeft geïnitieerd onder de eerste lichting stagiaires, blijkt echter dat zij op een verschillende punten ontevreden zijn.

 

 

Lees hier meer op Mr-online.

Terug naar overzicht

JBB is een uitgave van Jobs 4 Professionals.

Alle rechten voorbehouden. Copyright © 2017 www.jbb.nl.