Omzet juridische dienstverleners groeit verder

10/12 Van de redactie

De omzet van de juridische dienstverlening groeit in 2017 naar verwachting met drie procent. Advocatenkantoren profiteren nog altijd van een groeiende economie. Na een sterk 2016 passeren notarissen in 2017 opnieuw meer onroerend goed akten. Het groeitempo ligt lager door een minder snelle groei van de huizenmarkt.

 

Voldoende werk voor advocaten in 2016

Voor veel juridische dienstverleners is 2016 qua omzetgroei een goed jaar. De branche groeit in totaliteit naar verwachting met 3,5 procent. De transactiepraktijk van grotere advocatenkantoren draait nog altijd goed, met vooral meer overname-activiteit onder jonge bedrijven, bijvoorbeeld in software en services. Het topjaar op fusie en overnamegebied, 2015, wordt echter niet overtroffen. De advocatuur heeft daarnaast voordeel van doorgaande personeelsreorganisaties en veranderingen in arbeidswetgeving. Zo heeft de wet DBA tot de nodige onzekerheid geleid en de noodzaak tot het opstellen van nieuwe contracten met zelfstandigen. Wel is in 2016 de prijsdruk weer duidelijk te merken. In de eerste helft van het jaar daalden de tarieven, zij het met slechts 0,2%. 

Notariskantoren groeien mee met huizenmarkt

Het notariaat kent in 2016 een flinke groei. Het totale aantal akten nam in de eerste drie kwartalen toe met tien procent. Voor het eerst sinds 2008 kunnen meer dan 1,5 miljoen akten gepasseerd worden in een jaar. Onroerend goed akten (levering, hypotheek) zijn de drijvende kracht. De sterke huizenmarkt voorkomt niet dat notaristarieven, mede door automatisering, opnieuw dalen. In de eerste helft van 2016 lag het tarief 0,5% lager. 

Omzet advocatenkantoren omhoog in 2017

Juridische dienstverlening is niet bij uitstek conjunctuurgevoelig. Toch profiteert de branche in 2017 opnieuw van een verder groeiende economie. Toenemende economische activiteit in het bedrijfsleven en bij de overheidzorgt voor extra juridisch werk. Juridische dienstverleners zijn bijvoorbeeld druk met arbeidsrechtelijke vraagstukken, bedrijfsoprichtingen, fusies en overnames en advisering over aanbestedingen en contracten. De lagere economische groei vertaalt zich voor grotere advocatenkantoren in 2017 in een iets lagere omzetgroei dan in 2016. Op de fusie- en overnamemarkt wordt bijvoorbeeld minder activiteit verwacht na de onzekerheid rondom de Brexit. Diezelfde Brexit kan op andere terreinen echter juist extra juridisch werk opleveren. 

Groei notariaat vlakt iets af

Voor notarissen blijft de huizenmarkt ook in 2017 bijdragen aan groei, zij het op een lager niveau. Naast onroerend goed blijft het levenstestament een groeimarkt. De familiepraktijk profiteert doorgaans van het extra notarisbezoek vanwege koop en verkoop van een woning. Het aantal schenkingen kan een impuls krijgen, omdat vanaf 1 januari 2017 de maximale schenkingsvrijstelling voor de eigen woning verhoogd wordt naar 100.000 euro. Deurwaarderskantoren blijven verwikkeld in felle concurrentie op de incassomarkt en hebben te maken met hoge kosten bij het innen van schulden. Voor de juridische dienstverlening wordt 2017 opnieuw een jaar van groei. De omzetstijging komt naar verwachting uit op drie procent.

 

Bron| ING

Terug naar overzicht

JBB is een uitgave van Jobs 4 Professionals.

Alle rechten voorbehouden. Copyright © 2017 www.jbb.nl.