Werkloosheid Nederland nu boven de 8%

18/04 Van de redactie

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid nam in maart 2013 toe met 30 duizend en kwam uit op 643 duizend personen. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.

De werkloosheid is in maart verder opgelopen en kwam uit op 8,1 procent. Drie maanden geleden was nog 7,2 procent van de beroepsbevolking werkloos.

 

In het eerste kwartaal van 2013 kwamen er gemiddeld 24 duizend werklozen per maand bij.

De stijging in de afgelopen drie maanden was het sterkst bij 25- tot 45-jarigen. In die leeftijdsgroep kwamen er per maand gemiddeld 11 duizendwerklozen bij. De werkloosheid onder 45-plussers nam per maand met 8 duizend toe, bij jongeren tot 25 jaar met 4 duizend.

 

In maart kwam de werkloosheid in Nederland volgens de ILO-definitie uit op 6,4 procent van de beroepsbevolking; in februari was dat6,2 procent.

 

Bron| cbs

Terug naar overzicht

JBB is een uitgave van Jobs 4 Professionals.

Alle rechten voorbehouden. Copyright © 2017 www.jbb.nl.