IE advocaat

Wat behelst het intellectueel eigendomsrecht?


Het auteursrecht geeft de maker van een ‘werk’ het exclusieve recht om een werk openbaar te maken en te verveelvoudigen. Het auteursrecht ontstaat automatisch op alle ‘werken van letterkunde, wetenschap en kunst’, mits er aan bepaalde criteria is voldaan. Onder ‘werken’ vallen bijvoorbeeld foto’s, teksten, software, (website)ontwerpen en muziekwerken. Inbreuk op auteursrechten is een onrechtmatige daad jegens de rechthebbende. Daarbij is het niet van belang of de inbreukmaker doelbewust heeft gehandeld.


Het merkenrecht biedt u de mogelijkheid om uw producten of diensten te onderscheiden middels registratie van een ‘teken’. Bekende tekens zijn woord- en beeldmerken, maar ook bijvoorbeeld vormen kunnen een merk zijn (denkt u bijvoorbeeld aan de bekende Coca Cola fles). Door een merk te registreren krijgt u een exclusief recht tot gebruik van dat merk.

Voordat u overgaat tot gebruik van een merk en daar veel kosten voor maakt, is het belangrijk om eerst te laten onderzoeken of uw merk beschikbaar is en of het geen inbreuk maakt op reeds bestaande merkrechten. Gebruikt u een logo voor uw onderneming, dan is het raadzaam om dit te registeren, zodat u kunt optreden tegen inbreukmakers.

 

Onder het tekeningenrecht vallen 2-dimensionale patronen/tekeningen van bijvoorbeeld een kledingstof. Betreft het een 3-dimensionaal voorwerp, zoals bijvoorbeeld een tafel of stoel, dan kan deze worden beschermd door het modellenrecht. Als voorwaarde voor bescherming geldt onder andere dat het om een nieuw voortbrengsel gaat met een eigen karakter. Om een tekeningen- of modellenrecht te verkrijgen dient u het patroon/voorwerp te deponeren. Na inschrijving van het depot mogen anderen het gebruiksvoorwerp niet meer op de markt brengen zonder toestemming van de houder.

 

Een handelsnaam is een naam die een onderneming gebruikt als identificatiemiddel. Net als bij het auteursrecht is voor de verkrijging van een handelsnaamrecht geen inschrijving nodig. Het ontstaat door het gebruik daarvan in het dagelijks handelsverkeer (en niet zoals veel mensen denken door de enkele inschrijving bij de kamer van koophandel). Als u een domeinnaam op internet bedrijfsmatig gebruikt, dan kan de domeinnaam tevens een handelsnaam zijn. 

Start u een nieuwe onderneming of opent u een vestiging in een nieuwe regio, dan bent u vrij een bepaalde handelsnaam te kiezen of gebruiken, tenzij deze naam leidt tot verwarring met een reeds bestaande handelsnaam. Een voeren van een handelsnaam kan in de praktijk ook leiden tot conflicten met een merkhouder.

 

Een domeinnaam is voor de meeste ondernemingen een zeer essentieel onderdeel geworden van hun bedrijfsvoering. Bij de keuze voor een domeinnaam dient er, evenals bij de handelsnaam, rekening mee te worden houden dat deze een inbreuk kan maken op een handelsnaam of een merkrecht van derden.

 

Intellectuele eigendomsrechten spelen een enorm belangrijke rol in het handelsverkeer. Daarom is het belangrijk ervan bewust te zijn welke rechten u heeft of kunt krijgen en met welke rechten van derden u rekening dient te houden. Uit recent onderzoek van de kamer van koophandel blijkt dat 1 op de 10 ondernemers in Nederland wel eens een conflict heeft gehad met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten. Internationaal ligt dit aantal hoger. 

De rechthebbende op een intellectueel eigendomsrecht heeft veel civielrechtelijke handhavingsmiddelen. Zo kan er bijvoorbeeld niet alleen een verbod voor het gebruik van bijvoorbeeld een merk of handelsnaam worden gevorderd, maar tevens, winstafdracht, schadevergoeding of vernietiging van inbreukmakende goederen. Bijzonder hierbij is dat, in tegenstelling tot normale procedures, in geval van een procedure omtrent intellectuele eigendomsrechten volledige proceskosten (dus ook alle advocaatkosten) kunnen worden gevorderd. In grote procedures kan de proceskostenveroordeling oplopen tot vele tienduizenden euro’s. 

Door in overeenkomsten duidelijke afspraken te maken over intellectuele eigendomsrechten kunnen veel problemen worden voorkomen. Dit is niet alleen in relevant in geval van bedrijfsovernameovereenkomsten, maar ook bijvoorbeeld bij licentie-, distributie-, samenwerkings- en franchiseovereenkomsten. Indien u bijvoorbeeld een websitebouwer, fotograaf of ontwerper inschakelt, is het raadzaam om in een overeenkomst de intellectuele eigendomsrechten vast te leggen.

Advocaten gespecialiseerd in IE recht doen onder meer het volgende: opstellen van (internationale) overeenkomsten, zoals licentieovereenkomsten, softwareontwikkelingsovereenkomsten, samenwerkingsovereenkomsten, hostingovereenkomsten et cetera. Voorts kunnen zij clienten bijstaan in het voeren van juridische procedures en geven zij gedegen advies over het gebruik van intellectuele eigendomsrechten binnen ondernemingen.

 

Op JBB vindt u de vacature IE recht advocaat die bij u past.


 • Jaarbeurs

  Bedrijfsjurist (medior)

  De afdeling Juridische Zaken ondersteunt Jaarbeurs op juridisch vlak bij alle nationale en internationale bedrijfsactiviteiten. Het juridisch aandachtsgebied van de afdelingen is breed en veelzijdig. Contractenrecht, huurrecht en ondernemingsrecht staan … /

  Premium

  Plaats: Utrecht

  Aanstelling: Parttime

  Opleidingsniveau: WO

 • Holla Advocaten

  (beginnend) advocaat-medewerker Privacy & IT,

  Binnen ons kantoor werken we in Business Units, ingedeeld per rechtsgebied, met aan het hoofd een Business Unit Coördinator. De advocaten van de Business Unit IE / IT & Privacy zijn ieder gespecialiseerd in één of meerdere gebieden … /

  Plaats: ´s-Hertogenbosch

  Opleidingsniveau: WO

JBB is een uitgave van Jobs 4 Professionals.

Alle rechten voorbehouden. Copyright © 2017 www.jbb.nl.