De strijd om de advocaat-medewerker (FD)

Geschreven door
Redactie JBB

Gepubliceerd
20 aug 2019

20 aug 2019 • door Redactie JBB

Jachtveld LinkedIn: de strijd om de advocaat-medewerker

Ooit was partner worden bij een groot kantoor dé bekroning op de loopbaan van een advocaat. Dat is allang niet meer zo. Grote advocatenkantoren weten dat, maar omdat ze er maar mondjesmaat op inspelen verliezen ze veel talent.

In het kort

Millennials voelen zich minder thuis in het traditionele advocatenkeurslijf.

Op hun beurt passen advocatenkantoren hun personeelsbeleid daar nauwelijks op aan.

Recruiters maken daar gebruik van en lokken getalenteerde juristen het bedrijfsleven in.

Zodra jonge advocaten hun stage succesvol hebben doorlopen en zeeen paar jaar werkervaring hebben opgedaan, worden ze interessantvoor de overheid en het bedrijfsleven. Vooral de zogeheten advocaat-medewerker met vier tot acht jaar werkervaring is geliefd.

Via LinkedIn proberen recruiters de jonge advocaten vervolgens over te halenom het bedrijfsleven in te gaan en voor bijvoorbeeld Shell, Ahold als legalcounsel te gaan werken. Jonge advocaten die zich bij advocatenkantoren niet op hun plek voelen switchen gewillig, met als gevolg dat de kantoren ervarenkrachten tekort komen.

Wie is wie?

Een legal counsel is iemand die een master recht op zak heeft en die binnen een bedrijf de juridische zaken afhandelt. Denk aan het opstellen vanpersoneelscontracten, of adviseren bij juridische conflicten. Waar daar vroeger een advocatenkantoor voor werd gebeld, handelen organisaties datnu liever inpandig af.

De advocaat-medewerker heeft ook een rechtendiploma, maar volgde daarna binnen een advocatenkantoor de beroepsopleiding tot advocaat. Vlak voordatdie opleiding begint, wordt de jurist al tot advocaat beëdigd. Voorwaarde iswel dat het kantoor waar de advocaat gaat werken, door de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) is goedgekeurd en dat hij of zij binnen drie jaar deopleiding haalt.

Een legal counsel kán de opleiding tot advocaat gevolgd hebben, bijvoorbeeld bij een advocatenkantoor, of bij een bedrijf met de zegen van de NOvA, maardat hoeft niet. Advocaten mét titel kunnen zelfstandig hun werkgever verdedigen bij een rechtszaak, de meeste bedrijfsjuristen (legal counsels)niet. Dat maakt de eerste groep erg aantrekkelijk voor bedrijven.

De traditionele advocatencarrière

3 jaar bacheloropleiding rechten

1 - 2 jaar masteropleiding rechten

3 jaar beroepsopleiding tot advocaat

3- 10 jaar werken als advocaat-medewerker

Vanaf dan: mogelijk partnerschap (mede-eigenaar van het advocatenkantoor)

Kneedbaar

Wat de jonge juristen met ervaring extra aantrekkelijk maakt, is het feit dat ze ‘nog kneedbaar zijn’, vertelt Hugo*, een gewezen advocaat die nu zelf alsrecruiter werkt. ‘Bedrijven willen je helemaal niet meer hebben als je negen jaar bij een groot kantoor hebt gewerkt,’ legt hij uit, ‘je zit dan te veel in deadvocaten-mindset. Puntjes, komma’s, alles uitgebreid uitschrijven inmemo’s. Dat willen ze niet.’

Wat bedrijven ook niet willen, zijn advocaten met weinig werkervaring. Diezijn niet rendabel, zegt Hugo. ‘Een junior die zeven uur nodig heeft om eendocument door te spitten, kost een stuk meer dan een senior die dat in vier uurtjes doet. Iemand met rond de zes jaar werkervaring kan heel goedzelfstandig en snel werken, dat hebben bedrijven liever.’ Met als gevolg dat recruiters zich op deze beroepsgroep storten.

‘Als je als advocaat ook van bedrijfseconomie houdt, is het lachen, gieren, brullen binnen een bedrijf.’ • Rebecca, advocaat-medewerker op de Zuidas LinkedIn

‘Ik krijg wekelijks berichtjes opLinkedIn’, vertelt Rebecca* (27), die advocaat-medewerker is bij eeninternationaal advocatenkantoor opde Zuidas. De berichtjes komen van recruiters die haar vragen of zekoffie wil gaan drinken met mensen van bedrijven die op zoek zijn naarjuridisch talent. Die proberen haarte overtuigen over te stappen met voordelen als minder uren of spannender werk.

Met spannender werk bedoelen ze breedte: betrokkenheid bij alle takkenbinnen een organisatie, en niet enkel de juridische. 'Als je advocaat bent, en je toevallig ook van bedrijfseconomie houdt, is het lachen, gieren, brullen bijeen bedrijf, want je kunt je naast het juridische deel ook bezighouden met bijvoorbeeld omzetcijfers.'

Honkvast

Wat in het voordeel van recruiters werkt, is dat de jongste lichting advocatenminder honkvast is dan vroeger. Niet dat er vroeger geen verloop was in de advocatuur, maar mensen switchten wel minder makkelijk, denkt Rebecca.

'Mijn generatie, zeg maar de millennials, kijkt ook rond buiten de firma. Wezijn naast advocatuur ook geïnteresseerd in andere bedrijfssectoren en zijn minder gefocust op het worden van partner (mede-eigenaar, red.) binnen eeninternationaal kantoor.'

Cijfers bevestigen die trend. Een wereldwijde rondvraag van advocatenuitzendbureau Peerpoint onder ruim duizend juristen vorig jaar,wees uit dat slechts een op de vijf jonge verdedigers het partnerschap nogambieert. De rest van de ondervraagden kiest liever voor een betere werk-privébalans en uitdagend werk.

‘Ben je iets te creatief, of heb je net even een te revolutionair idee, kun je op weerstand van de partners rekenen.’ • Christ'l Dullaert, oprichter van advocatenuitzendbureau Le Tableau Wanderlust

'Wanderlust' noemt Christ'lDullaert de rondkijkmentaliteit. De oprichter van 's lands oudsteadvocatenuitzendbureau, LeTableau, ziet dat als iets eigens aanmillennials. Weinig kantorenhebben oog voor deze wanderlust,de meeste blijven vasthouden aanoude bedrijfsculturen met ditopersoneelsbeleid, constateert ze.

'Ze doen wel wat dingetjes. Stibbe geeft z'n medewerkers bijvoorbeeld eencursus na vijf jaar trouwe dienst, maar daarmee los je het eigenlijke probleem niet op. De millennial wil een tijdje in New York werken, of even driemaanden intern bij een bedrijf gaan kijken.'

Complimentjes

De millennial is minder plaatsgebonden én gevoeliger, vult Dullaert aan.'Deze generatie wil feedback. Ze willen even horen, “joh, ontzettend goed dat je zus of zo hebt gedaan”. Bij oudere advocaten is de mentaliteit eerder: “Diemietjes moeten weer een complimentje hebben. Waarom? Toen ik het moest leren, kreeg ik klappen op m'n neus, dus zij ook!”'

'Om die cultuur te veranderen, moet je als firma gericht beleid toepassen.'Dat moet vanuit de afdeling human resources komen, denkt Dullaert. 'Hr-mensen hebben meer gevoel voor maatschappelijke trends.'

Maar om beleid te kunnen bijsturen, moet hr wel de ruimte krijgen. Nu is datamper zo, constateert Dullaert. 'Er is veel verloop binnen hr-afdelingen. Ik ken iemand die jaren hoofd personeelsbeleid van KPMG was voordat zeswitchte naar een advocatenkantoor op de Zuidas. Ze hield het er nog geenjaar vol. Ben je iets te creatief, of heb je net even een te revolutionair idee, kun je op weerstand van de partners rekenen. Vaak houden hr-managers erdan mee op.'

‘Partner: waarom moet die millennial nu opeens om vijf uur naar yogacursus of zes weken met vakantie?’ • Willemijn, oud-Zuidasadvocaat Vijf uur yoga

Willemijn* (34) werkte acht jaar bij een advocatenkantoor op de Zuidastot ze begin 2018 een clean breaknam. Nu werkt ze bij een klein,vijfkoppig kantoor in het centrumvan Amsterdam. Uit ervaring weetze dat partners moeilijk temotiveren zijn om naar hr-managers te luisteren. 'Elke partneris verantwoordelijk voor zijn eigen toko. Ze hebben dus allemaal hun eigenbelangen en dat hoeft niet te stroken met wat hr wil.'

De generatiekloof die Dullaert aansnijdt, herkent ze. 'Zelf zeggen ze vaak, “ikheb keihard moeten werken om partner te worden, dus waarom moet diemillennial nu ineens om vijf uur naar yogacursus of zes weken met vakantie?”'

Workshop millennials

Als die cultuur niet verandert, krijgen kantoren hun vacatures voor advocaat-medewerkers moeilijk vervuld, denkt Dullaert. Dat betekent niet dat grote advocatenkantoren lijdzaam toezien hoe hun personeel de deur uitloopt.Behalve dat ze zelf recruiters in dienst hebben genomen, organiseren ze jaarlijks talloze uitjes en borrels voor huidige én voormalige werknemers.

Die moeten het teamgevoel en de loyaliteit versterken, legt woordvoerderCharlotte Wagenaar van Baker McKenzie uit. Dat er sprake is van een generatiekloof erkent ze. Daarom organiseert de Zuidas-firma workshops'hoe om te gaan met millennials'. Die moeten de oudere generatie helpenbegrip te krijgen voor hun jongere collega's.

*Rebecca, Hugo en Willemijn zijn aliassen. Ze verschijnen vanuitloopbaanperspectief liever niet met hun echte naam in de krant. Hun namen zijn bekend bij de hoofdredactie.

Copyright Financieel Dagblad