ZORG & RECHT: SAMENWERKINGSVERBANDEN IN DE ZORG

Op donderdag 6 september 2018 vindt de Dirkzwager-lezing over Samenwerkingsverbanden in de zorg plaats.

Louis Houwen en Marieke van Dongen bespreken de verschillende (rechts)vormen waarop een samenwerking tussen zorgorganisaties binnen dezelfde sector alsook sector overstijgend kan worden vormgegeven.

Naast de traditionele samenwerkingsvormen als de maatschap/vennootschap onder firma, de coöperatie, de samenwerkingsstichting en de joint venture vennootschap komen ook nieuwe, meer dynamische samenwerkingsvormen zoals netwerkorganisaties en strategische allianties aan bod. Tevens wordt aandacht besteed aan de wijze waarop de interne governance (verhouding tussen de raad van bestuur, raad van toezicht en medezeggenschapsorganen) kan worden ingericht.

Sjaak van der Heul en Natascha Linssen zullen ingaan op de mededingingsrechtelijke aspecten van een samenwerking (melding van een samenwerking bij de NZa en ACM, kartelverbod en informatie-uitwisseling).

Heeft u vragen? Wij zullen u ruimschoots de gelegenheid bieden om ze te stellen. Indien u onderwerpen uit de praktijk kent die volgens u het bespreken waard zijn, dan kunt u suggesties sturen naar vandongen@dirkzwager.nl of vanderheul@dirkzwager.nl .

Programma

Vanaf 14.00 uur bent u van harte welkom. De bijeenkomst start om 14.15 uur en duurt tot ongeveer 16.45 uur. Na afloop is er tijdens een borrel gelegenheid om uw persoonlijke vragen te stellen aan de docenten van die middag en aan de (overige) advocaten van de sectie gezondheidszorg van Dirkzwager.

Kosten

De kosten voor de Zorg & Rechtlezingen bedragen € 300,- (ex BTW). Heeft u deze uitnodiging echter persoonlijk van ons per e-mail ontvangen? In dat geval is deelname aan de door ons verzorgde lezing kosteloos. Mochten er collega’s uit uw organisatie zijn die geen persoonlijke uitnodiging van ons hebben ontvangen en die belangstelling hebben voor deze bijeenkomst dan verzoeken wij hen om via marketing@dirkzwager.nl contact met ons op te nemen alvorens tot aanmelding over te gaan. 

Opleidingspunten

De lezingenreeks maakt deel uit van het programma van de Dirkzwager Academy. Als u daarvoor in aanmerking komt kunt u met de lezingenreeks Zorg & Recht opleidingspunten van de Nederlandse Orde van Advocaten behalen.

Locatie

Concertgebouw De Vereeniging 
Keizer Karelplein 2d 
6511 NC Nijmegen