Privacy

Privacy/Cookie Statement
 
Inleiding
 
Het privacy beleid van JBB, onderdeel van Jobs 4 Professionals BV (hierna “J4P”), bestaat uit de algemene bepalingen van J4P en specifieke bepalingen met betrekking tot JBB. De algemene bepalingen van J4P leest u hieronder.
 
Jobs 4 Professionals BV is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de bezoekers van haar websites van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Jobs 4 Professionals BV houdt zich dan ook aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens en overige privacywetgeving stellen.
De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Jobs 4 Professionals BV, Oorsprongpark 4, 3581 ES Utrecht. In overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens en overige privacywetgeving zijn de verwerkingen van persoonsgegevens aangemeld bij de Toezichthouder, Autoriteit persoonsgegevens te Den Haag. 
 
Verwerking van persoonsgegevens
In het kader van onze dienstverlening legt Jobs 4 Professionals BV gegevens vast. Bij de gegevens over u gaat het om gegevens zoals contactgegevens, gegevens over betalingen, factuurgegevens, bestelde producten, functiegegevens en/of opgegeven interessen.
Jobs 4 Professionals BV gebruikt deze gegevens voor de uitvoering en de afhandeling van de betreffende overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en interne bedrijfsvoering, en om klanten van (nieuwe) producten en diensten van Jobs 4 Professionals BV, of van zorgvuldig geselecteerde derden op de hoogte te houden. Uw gegevens kunnen ook aan zorgvuldig geselecteerde derden ter beschikking worden gesteld voor het verstrekken van informatie of aanbiedingen. Als u hier geen prijs meer opstelt kunt u zich op ieder moment afmelden.
 
Uw e-mailadres
Indien u uw e-mailadres heeft opgegeven, bijvoorbeeld voor het ontvangen van een nieuwsbrief, dan kan deze gebruikt worden om u als klant te informeren over voor u relevante en interessante gelijksoortige producten en diensten van Jobs 4 Professionals BV . Als u hier geen prijs meer op stelt kunt u zich op ieder moment afmelden.
Het is ook mogelijk dat u ermee heeft ingestemd dat het e-mailadres wordt gebruikt voor het incidenteel ontvangen van voor u relevante informatie omtrent producten, aanbiedingen en acties van en door Jobs 4 Professionals BV  of andere bedrijven. Deze bedrijven worden door Jobs 4 Professionals BV zorgvuldig geselecteerd.
 
Afmelden
Jobs 4 Professionals BV houdt bij de dienstverlening en het informeren zoveel mogelijk rekening met uw voorkeuren. Jobs 4 Professionals BV geeft u in veel gevallen de mogelijkheid deze zelf aan te geven. Dat kan bijvoorbeeld op uw eigen account/profiel pagina. Indien u geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten (per post, e-mail etc.) kunt u dit per e-mail melden bij customersupport@jobs4professionals.eu 
 
Inzage en correctie van uw gegevens
U kunt kennisnemen van de persoonlijke informatie die Jobs 4 Professionals BV over u heeft. Als de informatie onjuist is kunt u verzoeken deze aan te passen. Dergelijke verzoeken om inzage of correctie van uw gegevens kunt u mailen naar customersupport@jobs4professionals.eu  Op dit emailadres kunt u ook terecht indien u eventuele vragen heeft over de manier waarop Jobs 4 Professionals met uw gegevens omgaat.
 
Gebruik van Cookies  door Jobs 4 Professionals BV
Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op uw computer achterlaat. De website instrueert de webbrowser waarmee u websites bekijkt (bijvoorbeeld Internet Explorer) om deze cookies op uw computer op te slaan. Jobs 4 Professionals BV gebruikt cookies op haar websites. 
 
Waarom Cookies?
Om je meer service te bieden bij het bezoeken van websites maken de meeste sites gebruik van cookies. Dat zijn handige technieken die informatie verzamelen en gebruiken. Websites worden daardoor makkelijker in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat je ingelogd kan blijven op een website of dat je voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. Daarnaast houden ze bij het online winkelen je digitale winkelwagentje bij. Ook kunnen websitehouders dankzij cookies zien hoe vaak hun sites – en welke pagina’s – door bezoekers worden bekeken. Verder maken sommige cookies het mogelijk om je surfgedrag te volgen. Zo kunnen sites en adverteerders iets over je voorkeuren te weten komen waardoor ze relevantere advertenties kunnen laten zien. Advertenties zijn in de meeste gevallen noodzakelijk om de website te bekostigen. Dankzij cookies zijn ze zoveel mogelijk aangepast aan je eigen interesses.
Cookies worden opgeslagen op je computer en je kunt ze op elk gewenst moment verwijderen. Dat gaat heel eenvoudig. Klik op één van de onderstaande iconen om direct naar de handleiding van jouw browser te gaan. Bedenk wel dat je na het verwijderen van cookies op sommige websites opnieuw je voorkeuren zal moeten instellen of opnieuw moet inloggen.
         
Belangrijk om te weten: Het gebruik van cookies is veilig. E-mail en telemarketing acties zijn niet het gevolg van cookies. Cookies slaan namelijk je e-mailadres of telefoonnummer niet op.
 
Jobs 4 Professionals BV en andere websites
Op de sites van Jobs 4 Professionals BV treft u een aantal hyperlinks aan naar andere websites. Jobs 4 Professionals BV kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacystatement en maak gebruik van de privacy instellingen die van toepassing zijn op de site die u bezoekt of gebruikt.
 
Wijzigingen
Jobs 4 Professionals BV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy/cookie statement. Check daarom regelmatig dit privacy/cookie statement voor het privacybeleid van Jobs 4 Professionals BV. 
Dit document is voor het laatst gewijzigd in januari 2018.
 
Specifieke bepalingen JBB
In het kader van de dienstverlening van JBB worden de contactgegevens en andere gegevens die u als onderdeel van het registratieproces heeft verstrekt, door J4P vastgelegd en gebruikt om u de informatie te kunnen verstrekken waarom u hebt gevraagd. De gegevensverwerking is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Online aanmelding kandidaten
Indien u zich online aanmeldt wordt u geregistreerd als gebruiker van JBB. Als geregistreerde gebruiker kunt u inloggen op de website JBB. U kunt vervolgens een profiel aanmaken.
 
Deze gegevens zijn beschermd door uw wachtwoord en zijn alleen voor u toegankelijk. U kunt uw gegevens op elk gewenst moment verwijderen en aanpassen op uw profielpagina.
 
Vacature alert/ Job alert
Wanneer u uw Vacature-alert account activeert, dan worden uw contactgegevens gebruikt om u de nieuwste vacatures te mailen die overeenkomen met de criteria die u heeft opgegeven.
 
Mijn Profiel 
Indien u een profiel invult op JBB en een CV toevoegt, dan kunnen deze gegevens aan klanten van JBB ter beschikking worden gesteld voor  zoeken, raadplegen en downloaden via de CV-database. Bij bepaalde velden kunt u aangeven dat u deze niet zichtbaar wilt maken voor werkgevers.
 
J4P kan online sollicitaties niet beperken voor bepaalde klanten en kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventualiteiten.
 
Wij wijzen u erop dat sommige van onze bezoekers gevestigd kunnen zijn in landen buiten de Europese Economische Ruimte, waar het niveau van bescherming van persoonsgegevens kan afwijken van het niveau van bescherming in Nederland.
 
Indien u ervoor kiest een profiel in te vullen en uw CV te plaatsen in onze database, dan vertrouwen wij erop dat u uw gegevens up-to-date houdt. U dient uw CV tenminste iedere zes maanden te updaten, in het bijzonder indien uw contactgegevens gewijzigd zijn. U kunt te allen tijde in uw account inloggen en uw gegevens wijzigen, op dat moment zullen wij uw aangepaste CV en profiel in onze database terugplaatsen.
 
J4P behoudt zich het recht voor om CV’s uit onze database te verwijderen waarvan de inhoud in strijd met de wet of anderszins aanstootgevend is.
 
Statistische gegevens 
Wij verstrekken geaggregeerde gegevens over bezoekers en gebruikers van onze website aan recruiters (zoals het aantal CV’s in de database, of het aantal bezoekers van de website) en voor andere rechtmatige doeleinden. We verstrekken deze gegevens aan klanten, adverteerders, toeleveranciers en andere goed bekend staande derde partijen. Deze gegevens zullen geen informatie bevatten die het mogelijk maakt natuurlijke personen te identificeren.