Sportvisserij Nederland

Werkgever
Sportvisserij Nederland

Eén organisatie voor sportvissers!

De landelijke vereniging Sportvisserij Nederland is het resultaat van de fusie tussen de NVVS, de Nederlandse Vereniging Van Sportvissersfederaties en de OVB, de Organisatie ter Verbetering van de Binnenvisserij. De NVVS heeft gedurende 30 jaar als private organisatie de belangen van de Nederlandse sportvisserij behartigd.

De OVB heeft als publieksrechtelijke organisatie ruim 54 jaar als kennis- en adviescentrum op het gebied van zoetwatervisserij en visstandbeheer gefunctioneerd. Door de samenbundeling van expertise, betrokkenheid, enthousiasme en een zeer fijn netwerk van relaties op het gebied van natuur- en waterbeheer is één krachtige organisatie ontstaan. Een organisatie met Verstand van Vissen!

Aansluiting sportvisserij bij NOC*NSF

De leden sportbonden van het NOC*NSF hebben op 20 november 2012 unaniem besloten dat Sportvisserij Nederland vanaf 2013 volwaardig lid is van het NOC*NSF. Naast de samenwerking met partners in de recreatie- en natuursector, maakt de sportvisserij met deze aansluiting ook deel uit van de sportwereld.

Het betekent een nog steviger verankering van de hengelsport in de Nederlandse samenleving. Menno Knip, voorzitter van Sportvisserij Nederland: ”Dit besluit is een mijlpaal in de geschiedenis van de Nederlandse hengelsport. Wij zijn hier heel blij mee. Het biedt tal van nieuwe mogelijkheden voor de sportvisserij en ook voor het NOC*NSF.”

Zorgvuldig proces

Aan de aansluiting bij NOC*NSF – een van de doelen uit het sportvisserijbeleidsplan 'Sterker Samen Werken' 2010-2015 – is vanaf eind 2007 gewerkt. Het afgelopen half jaar is dit proces in een stroomversnelling geraakt. Zo zijn er aan diverse bondsdirecteuren presentaties gegeven over de hengelsport en hebben er besprekingen met bestuursvoorzitter André Bolhuis plaatsgevonden. Nadat is gebleken dat Sportvisserij Nederland aan alle lidmaatschapseisen van het NOC*NSF voldeed, hebben alle sportbonden bij de algemene ledenvergadering unaniem ingestemd met toetreding.

Voorzitter Menno Knip en directeur Joop Bongers waren bij de vergadering aanwezig, waarbij Menno Knip aan het eind namens de Nederlandse hengelsport alle bonden bedankte voor hun vertrouwen in Sportvisserij Nederland en het positieve besluit. Een super resultaat voor de Nederlandse sportvisserij!

 
E-mail mij vacatures van deze recruiter
Ontvang per e-mail nieuwe vacatures op basis van deze zoekopdracht.

Wanneer u deze vacaturemelding maakt, sturen we u een selectie van opdrachten die overeenkomen met uw criteria. Onze algemene voorwaarden en ons privacybeleid zijn van toepassing op deze dienst.

Andere marketingcommunicatie

We willen u graag per e-mail op de hoogte houden van vacatures en diensten van Juridische Banenbank.


In alle e-mails staat helemaal onderaan een koppeling waarmee u zich te allen tijde kunt afmelden.