NIWO

Werkgever
NIWO

De NIWO heeft als doel het bevorderen van het goed functioneren van de markt van het binnenlandse en grensoverschrijdende beroepsgoederenvervoer over de weg. De NIWO wil dit doel bereiken: door het uitvoeren van de haar bij of krachtens de Wet wegvervoer goederen (WWG) opgedragen taken en werkzaamheden, waaronder: * Verlening van vergunningen voor beroepsgoederenvervoer over de weg binnen de Europese Unie op grond van gestelde eisen * Verstrekken van ritmachtigingen en CEMT-vergunningen voor vervoer van, naar en door andere landen (meestal buiten de Europese Unie) * Intrekking van vergunningen * Intrekking op eigen verzoek * Intrekking als niet meer aan de eisen wordt voldaan * Beheer van gegevensbestanden en het verstrekken van gegevens uit die bestanden * Bilaterale en mutilaterale onderhandelingen * Ondersteunen van onderhandelingen met andere landen in het kader van verdragen over wegvervoer van goederen * Door het uitvoeren van overige door de overheid aan de NIWO toevertrouwde taken en werkzaamheden; * Door het uitvoeren van alle overige taken en werkzaamheden die voor het doel bevorderlijk zijn.

Missie

Het bevorderen van het goed functioneren van de markt van het binnenlandse en grensoverschrijdende beroepsgoederenvervoer over de weg.

E-mail mij vacatures van deze recruiter
Ontvang per e-mail nieuwe vacatures op basis van deze zoekopdracht.

Wanneer u deze vacaturemelding maakt, sturen we u een selectie van opdrachten die overeenkomen met uw criteria. Onze algemene voorwaarden en ons privacybeleid zijn van toepassing op deze dienst.

Andere marketingcommunicatie

We willen u graag per e-mail op de hoogte houden van vacatures en diensten van Juridische Banenbank.


In alle e-mails staat helemaal onderaan een koppeling waarmee u zich te allen tijde kunt afmelden.