Nelemans advocaten

Werkgever
Nelemans advocaten

ONZE FILOSOFIE

Wij zijn gedreven en hebben passie voor het vak. Dit doen we met een gezonde portie Hollandse nuchterheid en zonder de realiteit uit het oog te verliezen. Topkwaliteit zonder opsmuk.


PROCEDEREN
 

Procederen is specialistisch werk. Het vereist meer dan alleen een gedegen kennis van het materiële recht waarover een geschil wordt gevoerd. Strategisch en analytisch denkvermogen, een uitstekende kennis van het procesrecht en een gedisciplineerde werkwijze zijn minstens zo belangrijk in het voeren en winnen van procedures.

De advocatuur heeft voor veel procedures het procesmonopolie. Dat betekent dat alle advocaten voor u mogen procederen, maar niet dat dit voor alle advocaten dagelijkse kost is. Bij Nelemans Advocaten is procederen een van de speerpunten. We procederen naast onze drie focusgebieden ook op het gebied van het algemeen verbintenissenrecht en aansprakelijkheidsrecht en hebben veel ervaring met het voeren van schadestaatprocedures.

MEDEDINGING
 

Het mededingingsrecht waarborgt effectieve en eerlijke concurrentie tussen ondernemingen via regulering op Europees en nationaal niveau. De mededingingsregulering bestaat daarbij uit een publiekrechtelijk en een civielrechtelijk deel.​

Publiekrecht:
De concurrentie op de markt wordt gewaarborgd door toezicht en handhaving van het mededingingsrecht door toezichthouders. Op nationaal niveau is de Autoriteit Consument en Markt (ACM) de toezichthouder. Op Europees niveau is dat de Europese Commissie. Deze toezichthouders beschikken over uitgebreide onderzoeksbevoegdheden. Wij staan u graag bij in uw contacten met de toezichthouder, bijvoorbeeld bij het melden van een kartel, verzoeken om immuniteit, indienen van een klacht of het melden van een voorgenomen concentratie.

Civiel recht:
Ondernemingen komen in eerste instantie met hun klachten over schendingen van het mededingingsrecht terecht bij de ACM. De ACM start evenwel slechts voor een zeer beperkt deel van de klachten een formeel onderzoek. Schendingen van het mededingingsrecht kunnen ook aan de civiele rechter worden voorgelegd, waar wij u graag bij helpen om de schade die u lijdt door toedoen van een kartel op de kartellisten te verhalen.
 

BOUW

Het privaatrechtelijk bouwrecht is een ingewikkeld en veelomvattend rechtsgebied. In verschillende stadia van het bouwproces kunnen conflicten ontstaan, zoals oplevering en korting, meer- en minderwerk, garanties, waarover bij de civiele rechter of bij een arbitrage instituut kan worden geprocedeerd.

In de bouw wordt vaak gewerkt met algemene voorwaarden en standaardcontracten zoals de UAV 2012, UAV 1989, UAV-GC, AVA 2013 en de Standaard RAW Bepalingen 2015. Wij adviseren u graag over het op maat maken van deze standaarden.
 

AANBESTEDING

Het aanbestedingsrecht reguleert de concurrentie om overheidsopdrachten op Europees en nationaal niveau. Voor zowel aanbestedende diensten als inschrijvers komt vaak veel kijken bij een aanbestedingsprocedure.

Wij adviseren binnen het aanbestedingsrecht onder meer over het kiezen van de procedure, het opstellen van aanbestedingsdocumenten en het formuleren van de juiste vragen voor de nota's van inlichtingen.

Wij worden regelmatig (in een steeds vroeger stadium) door aanbestedende diensten betrokken bij aanbestedingsprocedures om mee te denken over het vormgeven van de aanbesteding, met name op het gebied van geschiktheidseisen en gunningscriteria, maar ook in bredere zin over de meest passende aanbestedingsprocedure. Ook adviseren we over het aangaan van samenwerkingsverbanden tussen aanbestedende diensten en private partijen. ​Daarnaast adviseren we vaak inschrijvers die een aanbesteding hebben verloren over de rechtmatigheid van een bewuste aanbesteding en staan wij hen zo nodig bij in een kort geding. 

www.nelemansadvocaten.nl

 

 

 

E-mail mij vacatures van deze recruiter
Ontvang per e-mail nieuwe vacatures op basis van deze zoekopdracht.

Wanneer u deze vacaturemelding maakt, sturen we u een selectie van opdrachten die overeenkomen met uw criteria. Onze algemene voorwaarden en ons privacybeleid zijn van toepassing op deze dienst.

Andere marketingcommunicatie

We willen u graag per e-mail op de hoogte houden van vacatures en diensten van Juridische Banenbank.


In alle e-mails staat helemaal onderaan een koppeling waarmee u zich te allen tijde kunt afmelden.