UW

Werkgever
UW

UW helpt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij het verkrijgen van passend werk. Mensen die graag aan de slag willen en daarbij een steuntje in de rug kunnen gebruiken, bijvoorbeeld vanwege een ziekteperiode, langdurige werkloosheid of een fysieke of verstandelijke beperking.

Samenwerken met werkgevers Bij het bieden van passend werk werken we nauw samen met werkgevers die mensen een kans willen geven om zich te bewijzen in hun organisatie. Wij ondersteunen werkgevers bij het 'inclusief organiseren': het bieden van werkplekken in hun organisatie aan mensen met een arbeidsbeperking. Dagelijks zijn meer dan 600 mensen via UW aan de slag bij bedrijven, instellingen en overheid in de regio Utrecht.

Partner voor gemeenten UW is partner voor gemeenten bij het realiseren van arbeidsparticipatie voor hun inwoners en ondersteunt gemeenten bij het uitvoeren van de Participatiewet. Ook werkt UW samen met maatschappelijke organisaties (onder meer dagbesteding, speciaal onderwijs, welzijn), zodat mensen zichzelf ontwikkelen en op eigen niveau deelnemen aan de samenleving.

Werkbedrijven UW heeft een aantal werkbedrijven die producten en diensten leveren aan de zakelijke markt, onder meer op het gebied van groenvoorziening, schoonmaak, interieurbeplanting, verpakken en metaalbewerking. De werkbedrijven van UW vormen tevens een tijdelijke leerwerkomgeving waarin mensen werknemersvaardigheden leren en werkervaring opdoen. Daarmee vergroten zij hun kans op werk bij werkgevers.

Van sociale werkvoorziening naar Participatiewet De Utrechtse geschiedenis van UW gaat terug tot 1950. Toen ontstond de eerste voorziening waarmee Utrechters die langdurig werkloos waren of een handicap hadden aan werk werden geholpen. In 1969 werd in Nederland de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) ingevoerd. Daarop vooruitlopend werd in 1968 de Koningin Wilhelmina Stichting opgericht, in 1991 omgedoopt in UW-bedrijven (nu UW). We bestaan dus 50 jaar!

Tot op de dag van vandaag voert UW de Wet sociale werkvoorziening uit voor de gemeenten Utrecht en Houten. UW heeft ongeveer 900 werknemers met een Wsw-indicatie in dienst (en ongeveer 80 vanuit de Participatiewet en Wajong). Een deel van hen werkt - tijdelijk of voor langere duur - in de werkbedrijven van UW, een groeiend deel is gedetacheerd bij bedrijven, instellingen en overheid.

De Wsw is per 1 januari 2015 opgegaan in de Participatiewet. Ook onder de Participatiewet blijven we onze in vele jaren opgebouwde expertise inzetten voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

E-mail mij vacatures van deze recruiter
Ontvang per e-mail nieuwe vacatures op basis van deze zoekopdracht.

Wanneer u deze vacaturemelding maakt, sturen we u een selectie van opdrachten die overeenkomen met uw criteria. Onze algemene voorwaarden en ons privacybeleid zijn van toepassing op deze dienst.

Andere marketingcommunicatie

We willen u graag per e-mail op de hoogte houden van vacatures en diensten van Juridische Banenbank.


In alle e-mails staat helemaal onderaan een koppeling waarmee u zich te allen tijde kunt afmelden.