Stichting Geschillen Instantie Mondzorg (SGIM)

Werkgever
Stichting Geschillen Instantie Mondzorg (SGIM)

Stichting Geschilleninstantie Mondzorg  (SGIM) is een initiatief van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT), de Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT), de Organisatie van Nederlandse Tandprothetici (ONT) en de Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten (NVM-mondhygiënisten).  

SGIM voorziet de leden van de vier mondzorg-beroepsverenigingen en hun patiënten in een laagdrempelige geschillenregeling overeenkomstig de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). De geschilleninstantie spreekt zich d.m.v. een bindend advies uit over de gegrondheid van een klacht en is bevoegd tot het toekennen van schadevergoeding tot een bedrag van maximaal € 25.000.

Op jaarbasis ontvangt SGIM ongeveer 50 klachten waarvan een groot gedeelte in een hoorzitting worden behandeld. Eenmaal per zes weken vindt een zittingsmiddag plaats op een locatie in het midden van het land en worden ca. 3 klachten behandeld door een ad hoc samengestelde commissie, bestaande uit: een voorzitter-jurist, een algemeen lid dat de patiënt vertegenwoordigt, en 3 leden beroepsgenoten die gezamenlijk één stem hebben. Zij worden ondersteund door een ambtelijk secretaris (jurist).

Stichting Geschilleninstantie Mondzorg
Postbus 8003
3503 RA Utrecht
The Netherlands

E-mail: secretariaat@geschilleninstantiemondzorg.nl
Telefoon: 030 686 8730

 

E-mail mij vacatures van deze recruiter
Ontvang per e-mail nieuwe vacatures op basis van deze zoekopdracht.

Wanneer u deze vacaturemelding maakt, sturen we u een selectie van opdrachten die overeenkomen met uw criteria. Onze algemene voorwaarden en ons privacybeleid zijn van toepassing op deze dienst.

Andere marketingcommunicatie

We willen u graag per e-mail op de hoogte houden van vacatures en diensten van Juridische Banenbank.


In alle e-mails staat helemaal onderaan een koppeling waarmee u zich te allen tijde kunt afmelden.