Netbeheer Nederland

Werkgever
Netbeheer Nederland

De vereniging Netbeheer Nederland (sinds oktober 2007) is de brancheorganisatie van alle elektriciteit- en gasnetbeheerders van Nederland. De vereniging heeft momenteel negen leden, twee landelijke netbeheerders (TenneT en Gas Transport Services) en zeven regionale netbeheerders (Liander, Enexis, Enduris, Stedin, Rendo, Coteq en Westland Infra). Het hoogste orgaan is de Ledenraad.

Netbeheer Nederland bevordert de samenwerking tussen netbeheerders en behartigt hun belangen bij de overheden, politiek, marktpartijen en maatschappelijke partners. Dit is een belangrijk onderdeel van de dienstverlening van Netbheheer Nederland, maar lang niet het enige. De laatste jaren heeft Netbeheer Nederland zich ontwikkeld tot een gewaardeerd gesprekspartner die de dialoog voert met overheden, marktpartijen en klanten op welke wijze netbeheerders kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van de energiemarkt en de transitie naar een duurzame energievoorziening. Als belangrijke schakel overlegt Netbeheer Nederland met de toezichthouder ACM over het op een maatschappelijk verantwoorde en efficiënte wijze van aanleggen, onderhouden en uitbreiden van de energie-infrastructuur.

Daarnaast overlegt Netbeheer Nederland met marktpartijen, klanten en andere stakeholders over de concrete invulling van het faciliteren van de markt. Daarvoor ontwikkelt Netbeheer Nederland in overleg met de markt voorstellen voor aanpassingen van de wettelijk verankerde codes voor onder meer de structuur van de nettarieven en de uitwisseling van (energie)data en stelt zij de algemene voorwaarden op voor aansluiting en transport.

De energiesector bevindt zich in een ingrijpende transitie, waarbij de veranderingen op het gebied van olie en gas, elektriciteit, windenergie, zonne-energie, waterstof, slimme meter, warmte, biomassa en andere relevante innovatieve initiatieven op de voet gevolgd worden. Voor de komende jaren is de verwachting dat de snelheid, complexiteit en de omvang van de ontwikkelingen alleen maar zullen toenemen. Dat vraagt een open blik naar de buitenwereld en het vermogen om continu en snel te veranderen en te verbeteren. Tegelijkertijd verwacht de maatschappij dat de bestaande taken van de netbeheerders onverminderd hoogwaardig en efficiënt worden uitgevoerd. De medewerkers van Netbeheer Nederland werken met alle betrokkenen samen aan wetgeving, spelregels en oplossingen die passen bij het energiesysteem van de toekomst.

Contact: 

New Babylon - Center Offices
Anna van Buerenplein 43
2595 DA Den Haag
070 - 205 50 00

E-mail mij vacatures van deze recruiter
Ontvang per e-mail nieuwe vacatures op basis van deze zoekopdracht.

Wanneer u deze vacaturemelding maakt, sturen we u een selectie van opdrachten die overeenkomen met uw criteria. Onze algemene voorwaarden en ons privacybeleid zijn van toepassing op deze dienst.

Andere marketingcommunicatie

We willen u graag per e-mail op de hoogte houden van vacatures en diensten van Juridische Banenbank.


In alle e-mails staat helemaal onderaan een koppeling waarmee u zich te allen tijde kunt afmelden.

Nieuwste vacatures van Netbeheer Nederland