Stafjurist Bezwaar en Beroep

Voor UWV Bezwaar en Beroep in Breda is Aardoom & de Jong op zoek naar een ervaren en klantgerichte Stafjurist, die verantwoordelijk is voor de kwaliteit van de dienstverlening en het een mooie uitdaging vindt om multidisciplinair samen te werken en de ontwikkeling van vakmanschap te bevorderen. De Stafjurist is lid van het managementteam van het district en neemt daarnaast deel aan landelijke werkgroepen. De Stafjurist heeft, zowel binnen het district als daarbuiten, een belangrijke adviesrol en is verantwoordelijk voor de ondersteuning van het management van Bezwaar en Beroep in kwaliteitsverbetering en professionalisering volgens de Kwaliteitsvisie 2016-2020.

Heb jij ervaring als jurist in een bij voorkeur grote (overheids) organisatie en kennis van relevante wet- en regelgeving en bezwaarprocedures in de context van het werk van UWV? Ben je procesmatig en communicatief sterk en continu gericht op ontwikkeling en verbetering? Beschik je over organisatiesensitiviteit en ben je in staat snel de krachtenvelden te snappen, waarbinnen je jouw adviesvaardigheden inzet? Dan zien wij graag jouw reactie tegemoet!

Stafjurist Bezwaar en Beroep
32-38 uur, Breda

Functieomschrijving
De stafjurist geeft binnen het district alsmede op landelijk niveau, gevraagd en ongevraagd advies aan de in- en externe klant, o.a. het districtsmanagement, de teams en de medewerkers, overige bedrijfsonderdelen en Rechtbanken en overige juridische ketenpartners. Je neemt deel aan landelijke werkgroepen van stafjuristen en draagt bij aan beleidsontwikkeling op het gebied van de uitvoering van de dienstverlening, zowel op landelijk als districtsniveau.

Als stafjurist ben je verantwoordelijk voor het faciliteren en borgen van de kwaliteitszorg in het district. Primair wordt kwaliteitszorg uitgevoerd door de professionals in de organisatie. Jij bent als stafjurist verantwoordelijk voor het stimuleren van persoonlijke en vakinhoudelijke ontwikkeling vanuit functionele aansturing, gericht op kwaliteit en klantgerichtheid. Ook ben je verantwoordelijk voor de ontwikkeling en/of coördinatie en op onderdelen ook uitvoering van de aandachtsgebieden van B&B-brede kwaliteitsactiviteiten, zoals: HRM, werkprocessen, teamplannen, klachtafhandeling en periodieke klachtenanalyse, en uitstekende dienstverlening.

Je zet je daarnaast in voor de uitwisseling van kennis en ervaring tussen meerdere partijen. Je zorgt dat informatie wordt gedeeld en afgestemd, en je monitort en borgt in- en externe leercirkels, die als doel hebben de dienstverlening aan de klant te verbeteren en werkprocessen binnen de keten beter op elkaar te laten aansluiten. Je onderhoudt daartoe goede interne en externe contacten, bijvoorbeeld met andere divisies binnen het district, JKC Centraal, de Rechtbanken en overige juridische ketenpartners.

Je rapporteert als Stafjurist direct aan de Districtsmanager. Het managementteam bestaat uit: de Districtsmanager, managers Bezwaar en Beroep (7), Stafjurist, Staf verzekeringsarts, Staf Arbeidsdeskundige, HR Business Partner en Business Controller.

Als Stafjurist beschik je in elk geval over:

  • Een afgeronde academische opleiding rechten.
  • Ruime ervaring in een juridische en/of beleidsfunctie in een bij voorkeur grote overheids- of uitvoeringsorganisatie.
  • Grondige kennis van wet- en regelgeving SV en aanverwante regelgeving.
  • Kennis van en ervaring met bezwaarprocedures in de context van het werk van UWV.
  • Je bent bekend met het werk en organisatie van UWV en kent de plaats binnen de SUWI keten.
  • Uitstekende sociale en adviesvaardigheden en overtuigingskracht.
  • Didactische vaardigheden, en je bent samenwerkings- en ontwikkelingsgericht.
  • Uitstekende schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden.
  • Je bent bereid zo nu en dan op andere locaties van UWV te werken (Amsterdam, Utrecht, Rotterdam).


Organisatie
Binnen UWV is het directoraat Bezwaar en Beroep (B&B) het onderdeel waar klanten terecht kunnen als zij het niet eens zijn met een door UWV genomen beslissing en omvat alle diensten, producten en activiteiten die voor rechtsbescherming kunnen zorgen. In elf districten werken ca. 1075 medewerkers voor B&B. Deze hoogopgeleide, professionele medewerkers (juridisch medewerkers, arbeidsdeskundigen en verzekeringsartsen) houden zich bezig met de behandeling van bezwaar- en beroepsprocedures en heroverwegen op een deskundige manier de beslissing van de primaire divisie.

Zij doen dit op een klantgerichte en professionele wijze binnen de kaders van wet- en regelgeving en beleidsafspraken van UWV. Een klantgerichte instelling en aandacht voor kwaliteit bij de behandeling van bezwaar- en beroepsprocedures bepalen het werkklimaat. Daarnaast is B&B sterk gericht op het behalen van een optimaal resultaat en een zo hoog mogelijk prestatieniveau.

Arbeidsvoorwaarden
UWV biedt een contract voor een jaar met de intentie om het contract om te zetten naar onbepaalde tijd. Het betreft hier een functie van 32-38 uur per week. Naast een pakket van uitstekende primaire (schaal 9 cao UWV: minimum € 3.500,12; maximum € 4.768,24 bruto per maand o.b.v. fulltime = 38 uur) en secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een dertiende maand, krijg je de ruimte om te werken en te groeien binnen een professionele organisatie. UWV biedt ruime opleidingsmogelijkheden.

Procedure
Bij de werving en selectie laat UWV zich bijstaan door het bureau Aardoom & de Jong. Een referentiecheck, diplomacheck en het overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) maken deel uit van deze procedure, een assessment kan hier ook onderdeel van uitmaken. Solliciteren kan via het online sollicitatieformulier op de website van Aardoom & de Jong.

Je reactie, voorzien van motivatiebrief en cv, zien wij graag zo spoedig mogelijk doch uiterlijk voor vrijdag 28 september 2018 tegemoet.

Contactpersonen:


Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.


Vergelijkbare zoekopdrachten: Juridisch, Jurist