Jurist belangenbehartiging Individuele Zaken

De ACOM zoekt een Jurist belangenbehartiging Inidviduele Zaken

 Werkzaamheden:

  • het verlenen van individuele rechtshulp op rechtspositioneel gebied inclusief sociale zekerheid en pensioen – een en ander in de ruimste zin van het woord – aan leden door middel van het ter zake verlenen van informatie en advies, zowel mondeling als schriftelijk;
     
  • het redigeren van bezwaarschriften ten behoeve van leden, met inbegrip van het mondeling toelichten daarvan, tijdens hoorzittingen op Defensielocaties in het kader van de juridische vertegenwoordiging van die leden;
  • het redigeren van beroepschriften ten behoeve van leden met inbegrip van het mondeling toelichten daarvan bij Rechtbank dan wel Centrale Raad van Beroep in het kader van de juridische vertegenwoordiging van die leden;
  • het zo nodig verlenen van eerstelijns advisering met betrekking tot juridische onderwerpen niet betreffende de rechtspositie in vorenbedoelde zin;
  • het doorgeleiden en zo nodig volgen van leden met deze juridische problemen naar externe instanties;
  • het bijhouden van alle relevante ontwikkelingen de rechtspositie van militaire en burgerambtenaren van Defensie betreffende – een en ander in de ruimste zin van het woord – en het gevraagd en ongevraagd adviseren van het bestuur ter zake.

Wij vragen:
Een voltooide opleiding Nederlands Recht met afstudeerrichtingen arbeidsrecht (bij voorkeur met specialisatie ambtenarenrecht), sociaal zekerheidsrecht en (zo mogelijk) bestuursrecht. Enige jaren relevante ervaring is een pré maar niet noodzakelijk.
Een flexibele, klantvriendelijke, instelling en gevoel voor bestuurlijke verhoudingen – zowel binnen de ACOM als daarbuiten – zijn vereist.

Wij bieden:
Een jaarcontract (met de intentie dit om te zetten in een vast contract) voor minimaal 24 en maximaal 36 uur (volledige werkweek) per week.

Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.

In verband met het verkrijgen van toegang tot Defensielocaties zal bij aantreden een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) moeten worden overgelegd.
 

Informatie en sollicitatie:
Informatie over de aan de functie verbonden werkzaamheden kan worden ingewonnen bij de heer Sjaak Arts, senior beleidsmedewerker/jurist ACOM, telefoon 033-4962704, e-mail j.p.arts@acom.nl .

Uw sollicitatie voorzien van curriculum vitae en motivatie voor het vakbondswerk kunt u richten aan de ACOM, Postbus 290, 3830 AG Leusden, ter attentie van de heer J.A. Kropf, algemeen secretaris, e-mail info@acom.nl.


Vergelijkbare zoekopdrachten: Jurist, Overheid