Senior Jurist VTH

Senior Jurist VTH
32-36 uur
Vacaturenummer: 18030268


De functie
Als senior jurist VTH (Vergunningen, Toezicht en Handhaving) behandel je onder andere de complexe en/of meer gevoelige handhaving –en vergunning dossiers op het gebied van bouwen, strijdig gebruik, brandveiligheid, horeca, evenementen, openbare ruimte en milieu. Je vertegenwoordig het bestuur in bezwaarprocedures, zowel met betrekking tot handhaving als vergunningen. Je hebt daarbij oog voor juridische houdbaarheid, effectiviteit, bestuurlijke prioriteiten en maatschappelijk draagvlak.

Je coacht je collega’s op de inhoud en fungeert als vraagbaak/sparringpartner. Daarnaast neem je een proactieve houding aan als het gaat om stimuleren van samenwerking in het team en het gezamenlijk toewerken naar het teamresultaat. Je stimuleert ook de samenwerking met onder andere de toezichthouders, juridische bureau, vergunningen, het gebied, ruimtelijke ordening etc.. Je neemt regie op dossiers door de hele keten heen.

Je bewaakt voor zowel handhaving als vergunningen de samenhang tussen processen, instructies en brieven. Je helpt de afdeling met het leren van bezwaarzaken, zodat we het steeds een beetje beter doen. Je vervangt de coördinator VTH juristen tijdens afwezigheid.

Je maakt onderdeel uit van het team Procesuitvoering, afdeling Vergunningen Toezicht en Handhaving binnen de bestuurscommissie Zuid. Het is van belang dat je doortastend kan optreden, in hoge mate zelfstandig kan werken en je standpunten goed kan onderbouwen. Het stadsdeel werkt gebiedsgericht, als senior heb je een verbindingsrol richting het gebied.

Werkzaamheden

 • Optreden als regisseur in de voorbereiding en uitwerking bij het opleggen van (bestuurlijke) sancties.
 • Adviseert bestuur, management en collega’s op handhavings- en/of vergunningsdossiers en op regelgeving, beleid –en jaarplannen.
 • Behandelen zienswijzen, opstellen verweerschriften en optreden als vertegenwoordiger van het bestuur bij bezwaarprocedures. Hierbij moet je in bewaarzaken op vergunningen in staat zijn om besluiten te verdedigen die niet door jouzelf zijn opgesteld.
 • Levert een bijdrage aan complexe en omvangrijke gemeente brede projecten, kan daarbij optreden als projectsecretaris of projectleider.
 • Levert een actieve bijdrage aan de verbetering van (interne) werkprocessen, actualisering en kennisdeling van wet- en regelgeving en beleid en de juridische kwaliteit.
 • Treedt op bij inhoudelijke knelpunten of conflicten op als vertegenwoordiger van het team, de afdeling of de organisatie.
 • Levert als informant een bijdrage aan plannings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken.
 • Kan belast worden met coördinerende taken zoals coaching en werkverdeling.


Wij vragen

 • Hbo- werk- en -denkniveau.
 • Juridisch opleiding, succesvol afgerond op minimaal HBO niveau.
 • Tenminste vijf jaar ervaring als jurist, ervaring in het VTH domein is een pre.
 • Aantoonbare ervaring met juridische advisering en ervaring met politiek/bestuurlijke processen.
 • Proceservaring (zittingen).
 • Kennis van Awb, Wabo, Wro, Monumentenwet, Wet Milieubeheer, Activiteitenbesluit, APV, Drank- en Horecawet.
 • Affiniteit met en ervaring in coaching van medewerkers.
 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden.


Competenties

 • We zoeken een teamplayer. Je bent gericht op samenwerking en kan makkelijk sparren/afstemmen. Tegelijkertijd kun je goed zelfstandig werken en beslissingen nemen.
 • Verder zijn de volgende competenties van belang:
 • Stevige persoonlijkheid. In staat om constructief te overleggen met en te luisteren naar burgers/ondernemers en ketenpartners. Zoekt hierin proactief naar de juiste oplossingen. Beschikt over overtuigingskracht en kan met weerstand omgaan.
 • Stressbestendig. Kan goed omgaan met tijdsdruk en kan doelmatig handelen in spoedeisende situaties.
 • Goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden. In staat om besluiten voor alle betrokken partijen helder te beargumenteren.
 • Beschikt over coaching vaardigheden.
 • Bestuurlijke sensitiviteit.

Goed plannen en nauwkeurig werken.

Wij bieden

 • Afhankelijk van je opleiding en werkervaring bedraagt het salaris minimaal € 3.348,- en maximaal € 4.859,- bruto per maand (salarisschaal  11) op basis van 36 uren per week.
 • De gemeente Amsterdam kent prima opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden plus een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden. Deze secundaire arbeidsvoorwaarden bestaan o.a. uit opname in het ABP-pensioenfonds, een maandelijkse bijdrage in de ziektekostenverzekering en per 1 januari 2017 het Individueel Keuzebudget. Dit is een vrij besteedbaar budget. Je kunt bijvoorbeeld zelf beslissen wanneer je het budget wil laten uitbetalen en hoeveel extra verlof je nodig hebt.


De organisatie
De gemeente Amsterdam wil graag voor klanten op een eenduidige manier werken en diensten verlenen. Dit geldt ook voor de zeven afdelingen Vergunningen Toezicht en Handhaving die zijn ondergebracht bij de stadsdelen. Vanuit jouw plek, bij een van de stadsdelen, werk je met het gezicht naar buiten en met meer aandacht voor wat er in de gebieden speelt. De stadsdelen kennen nog wel een ieder een eigen organisatie met specifieke opgaven in de verschillende gebieden.

Informatie
Neem voor meer informatie over de functie of procedure contact op met Monique Spiegelenburg, Coördinator juristen, bereikbaar via telefoon: 06-23952944 en/of per mail: m.spiegelenburg@amsterdam.nl.

Sollicitaties
Heb je belangstelling voor deze functie? Reageer dan uiterlijk 19 september 2018 onder vermelding van Senior Jurist VTH - 18030268.

De gemeente Amsterdam wil een diverse en inclusieve organisatie zijn. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om betere resultaten te halen voor de stad. Talent als basis, diversiteit als kracht. We streven ernaar dat het personeelsbestand een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam met al haar aanwezige verschillen. Vacatures staan open voor iedereen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. #LI-POST

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.


Vergelijkbare zoekopdrachten: Gemeente, Jurist