WABO Vergunningverlener

GEMEENTE GORINCHEM

De gemeentelijke organisatie van Gorinchem bestaat uit vijf afdelingen, een tweetal stafeenheden en een tweehoofdige directie. Eén van de afdelingen is de afdeling Publiekszaken. Het team Vergunningen is op zoek naar een

WABO Vergunningverlener (m/v)
36 uur | Gorinchem

Het team Vergunningen:
Het team Vergunningen bestaat uit circa tien professionals. Een deel hiervan houdt zich bezig met het afhandelen van aanvragen voor Omgevingsvergunningen en het toezicht houden op de bouwkundige kwaliteit van woningen/gebouwen. Een ander deel daarvan (2 personen) houdt zich bezig met het afhandelen van vergunningen die vallen onder de Algemeen Plaatselijke Verordening (o.a. vergunningen met betrekking tot reclames en evenementen) en bijzondere wetten (o.a. Drank- en Horecawet en Wet op de Kansspelen).

De functie:
De functie vergunningverlener (officiële benaming inspecteur) bestaat uit de volgende taken

  • Het toetsen van aanvragen omgevingsvergunningen aan o.a. de bestemmingsplannen, het bouwbesluit en de bouwverordening
  • Het behandelen van meldingen i.h.k.v. het Bouwbesluit (o.a. sloopmeldingen)
  • Het verrichten van overige voorkomende werkzaamheden
  • Het verstrekken van informatie aan burgers en bedrijven

De functie-eisen:
Van iedere medewerker van onze gemeente verwachten wij dat zij samenwerkingsgericht zijn, hun doelen weten te realiseren en zich klantgericht en flexibel opstellen. Van de vergunningverlener verwachten wij daarnaast een aantal functiegebonden competenties.
In deze functie moet je kunnen plannen & organiseren, beschikken over een analytisch vermogen, nauwkeurigheid, kwaliteitsbewustzijn en zelfstandig kunnen werken.
Verder is succes in deze functie sterk afhankelijk van de bagage die wordt meegenomen:

  • ABW-I en ABW-II, eventueel HTS Bouwkunde
  • Aanvullende cursussen op het gebied van brandveiligheid of constructie.
  • Ervaring met applicatie Join is zeer gewenst

Wij bieden:
Een dienstverband van 36 uur per week. Inschaling zal, afhankelijk van kennis en ervaring, plaatsvinden in de aanloopschaal 8 (max.€ 3.376,-) of de functionele schaal 9 (max. bruto € 3.805,-). Bij goed functioneren is doorgroei mogelijk naar de uitloopschaal 10 (max. bruto € 4.225,-). Deze bedragen zijn bruto per maand bij een fulltime dienstverband.
Verder kent de gemeente Gorinchem variabele werktijden, ruime opleidingsmogelijkheden, een reiskostenvergoeding en het Individueel Keuze Budget van 17,05% op jaarbasis (eindejaarsuitkering/ vakantietoelage, levensloopbijdrage, verlof). Dit budget kan, binnen bepaalde kaders, naar eigen inzicht worden ingezet voor de koop of verkoop van verlof, vakbondscontributie, studie etc.

Informatie:
Nadere informatie over de functie kan worden ingewonnen bij Marco van der Pol, teamleider team Vergunningen, telefoon 0183-659 669. Voor overige informatie kun je contact opnemen met Sonja Sterk, P&O adviseur, telefoon 0183- 659 273.

Solliciteren:
Enthousiast geworden, stuur dan je brief en CV door te klikken op de sollicitatiebutton.
Schriftelijk reageren kan ook. Stuur dan je brief en CV naar het college van burgemeester en wethouders van Gorinchem, t.a.v. Team P&O, postbus 108, 4200 AC Gorinchem.
Om in dienst te treden bij de gemeente Gorinchem is een Verklaring Omtrent Gedrag vereist.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Trefwoorden: WABO Vergunningverlener, Gemeente Gorinchem, Vergunningverlener, Gemeente, Lokale Overheid


Vergelijkbare zoekopdrachten: Gemeente, Juridisch medewerker, Overheid, Overig