Leden bezwaarschriftencommissie

Wil jij jouw kennis en ervaring inzetten om een bijdrage te leveren aan de maatschappij? En vind je het interessant om in een klein team je ‘tanden’ in een interessant bezwarendossier te zetten?

 

Leden bezwaarschriftencommissie

De gemeente Bloemendaal telt ongeveer 23.000 inwoners en is een bos- en duinrijke omgeving in Zuid-Kennemerland. Bloemendaal kent een onafhankelijke bezwaarschriftencommissie die advies uitbrengt aan de bestuursorganen ten behoeve van het definitieve besluit op bezwaarschriften. De commissie vergadert ongeveer twee keer per maand aan het eind van de middag en het begin van de avond. Wij zoeken drie nieuwe leden voor de bezwaarschriftencommissie. 

Samenstelling
De commissie bestaat uit leden, waaronder een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter. Per hoorzitting wordt een dagvoorzitter aangewezen, zodat alle leden afwisselend als dagvoorzitter optreden. Ambtelijke secretarissen ondersteunen de commissie. De commissie vergadert bij iedere hoorzitting met drie leden, zodat de commissieleden elkaar afwisselen en niet alle vergaderingen worden ingeroosterd. De werkdruk wordt daardoor gelijkmatig verdeeld en zo mogelijk wordt er bij het inplannen van de zittingen aansluiting gezocht bij de expertise van de commissieleden. Afhankelijk van het aantal te behandelen bezwaarschriften worden de hoorzittingen gemiddeld twee keer per maand gehouden in het gemeentehuis in Bloemendaal. Wij zoeken onafhankelijke leden met brede maatschappelijke belangstelling en een probleemoplossend vermogen. 

Waar beschik jij over?

  • Juridische kennis van de Algemene wet bestuursrecht.
  • Juridische kennis van het ruimtelijke bestuursrecht, de Participatiewet, de Wet openbaarheid van bestuur en de Wet maatschappelijke ondersteuning is een pre.
  • Ervaring met de afhandeling van bezwaarschriften, evenals enige ervaring met hoorzittingen en advisering.
  • Goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk.
  • De vaardigheid om door bemiddeling de afhandeling van bezwaarschriften te versnellen.
  • De vaardigheid om samen te werken met de commissieleden en de secretarissen.
  • Een brede maatschappelijke belangstelling.
  • Een probleemoplossend vermogen.
  • Denk- en werkniveau HBO+/WO.
  • Geen binding of betrokkenheid met het gemeentebestuur van Bloemendaal.


Wat hebben wij te bieden?
De vergoeding bedraagt € 125,00 per bijgewoonde vergadering voor de leden en € 170,00 per bijgewoonde vergadering voor de dagvoorzitter. 

Meer informatie?
Als je meer wilt weten over deze functie neem dan contact op met een van de secretarissen van de commissie, mevrouw R. Winkel, mevrouw mr. S. Loeffen, mevrouw drs. J. Callenfels op nummer 023-5225555. 

Solliciteren?
Heb je interesse, stuur dan een sollicitatiebrief met CV voor 8 oktober a.s. via onze sollicitatiepagina. De gesprekken vinden eind oktober plaats. 
 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld!


Vergelijkbare zoekopdrachten: Gemeente, Juridisch medewerker, Overig