Medior Jurist

Medior Jurist
0,8 - 1 fte, Tiel
vacaturenummer: 106840-105020

Ben jij de jurist (met mogelijk enige ervaring) die het vak wil leren in de dynamische omgeving van het water?

Waterschap Rivierenland werkt aan sterke dijken en een evenwichtig watersysteem. Dit doen 900 medewerkers dagelijks voor het rivierengebied tussen Rijn/Lek en Maas, van de Duitse grens bij Nijmegen tot aan Kinderdijk en de Biesbosch. Vanuit het verleden betrouwbaar en degelijk, naar de toekomst daarbij innovatief, verbindend en flexibel.

Ons werk: relevant en uitdagend.

Onze taken zijn essentieel voor de inwoners van het rivierengebied. We werken aan waterveiligheid, een robuust watersysteem en een goed functionerende waterketen en dat tegen zo laag mogelijke kosten. Dat was zo en dat zal zo blijven.

De wereld verandert echter in hoog tempo. Dat vraagt van ons waterschap dat we steeds sneller moeten kunnen schakelen. Zo zien we grote uitdagingen en kansen op het terrein van digitalisering. Ook geeft de invoering van de Omgevingswet een enorme impuls aan de manier waarop we in de toekomst samen moeten en willen werken met andere overheden, bedrijven en burgers. Daarnaast buigen we ons over vraagstukken rond relevante maatschappelijke onderwerpen zoals circulaire economie en broeikasgassen. Tenslotte stomen we onze organisatie klaar om in 2030 energieneutraal te zijn.

Innovatie, duurzaamheid, participatie; het zijn sleutelwoorden en termen waar we als waterschap op een betrouwbare manier invulling aan willen geven. Dat vraagt om een duidelijke en krachtige bestuurlijke koers en om focus voor de ambtelijke organisatie. Bestuur en organisatie werken hiervoor op een open en constructieve manier met elkaar samen.

We zijn een strategische samenwerkingspartner, op landelijk niveau hebben we een krachtige positie en zijn we een belangrijke speler in watergerelateerde issues. We willen deze positie verder uitbouwen door onze taken te verbinden aan maatschappelijke opgaven. We zien dit als een belangrijke uitdaging voor de komende jaren. Een uitdaging die we graag aan gaan.

Kijk voor meer informatie op www.waterschaprivierenland.nl.

Het Team Bestuurs- en Juridische Zaken behandelt een breed scala aan onderwerpen. Het team maakt onderdeel uit van de afdeling Bedrijfsvoering. Het team bestaat uit ongeveer 20 fte waaronder 10 juristen. De juristen werken onder leiding van de teamleider Bestuurs- en Juridische Zaken.
Als (aankomend) jurist ben je onder andere verantwoordelijk voor:

 • Het afhandelen van verzoeken op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur.
 • Het adviseren omtrent inkoop van diensten en producten.
 • Het (mede) afhandelen van schadeclaims.
 • Het adviseren over het energieneutraal maken van de bedrijfsvoering.
 • Het opstellen en afhandelen van delegatie- en mandaatregelingen.
 • Het organiseren van de behandeling van bezwaren en klachten, waaronder het toetsen op ontvankelijkheid, volledigheid en de beoordeling van de aanwezigheid van eventueel derde-belanghebbenden, het verzorgen van de planning en organisatie van de hoorzitting van de adviescommissies Algemene wet bestuursrecht en Rechtspositionele zaken.
 • Het bieden van administratieve ondersteuning aan het team Bestuurs- en Juridische Zaken, het verslagleggen van vergaderingen en andere (ondersteunende) werkzaamheden zoals het bijhouden en actualiseren van de decentrale regelgeving en de juridische producten- en dienstencatalogus op intranet.


We zoeken een collega die:

 • beschikt over minimaal een hbo-werk- en denkniveau, bij voorkeur een juridische opleiding;
 • in staat is om zowel zelfstandig, als in teamverband inhoud te geven aan de functie;
 • beschikt over algemene juridische kennis en kennis van juridische procedures en wet- en regelgeving aangaande de behandeling van bezwaarschriften;
 • kennis van en inzicht in de Algemene wet bestuursrecht en zo mogelijk het ambtenarenrecht heeft;
 • gevoel heeft voor het mogelijk oplossen van bezwaren via mediation;
 • integer, professioneel en resultaatgericht is, goed kan samenwerken en verantwoordelijkheid neemt;
 • die nauwkeurig, taalvaardig en assertief is, goed kan plannen en gestructureerd kan werken;
 • beschikt over de competenties samenwerken, resultaatgericht werken en klantgerichtheid;
 • positief-kritisch, realistisch is en denkt in termen van kansen en mogelijkheden;
 • vrijheid wil in denken en doen;
 • theoretisch en vaak modelmatig denkt;
 • zaken in een breed perspectief beschouwt en toekomstgericht denkt;
 • een sterk analytisch denkvermogen heeft, proactief, creatief en overtuigend is;
 • het behalen van succes belangrijk vindt en waarbij 'willen' 'kunnen' is en die handelen op effectiviteit beoordeelt;
 • beschikt over de kennis en gebruik van Excel.


Kortom: een collega die de ideale legal business partner in onze organisatie is.

Het indicatief salaris voor deze functie ligt tussen € 2.674,00 en € 3.664,00 bruto per maand bij een werkweek van 36 uur (schaal 9). De functie is nieuw en wordt binnenkort in de juiste schaal gewaardeerd.
Inschaling zal gebeuren n.a.v. opleiding en ervaring. Naast het maandsalaris heb je ook een Individueel Keuze Budget (IKB) ter waarde van ca. 20% van het salaris (inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering). Dit budget kun je inzetten voor verschillende doelen, waaronder verlof.

Daarnaast bieden we uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden.

Als je belangstelling hebt voor deze functie, reageer dan vóór 30 oktober 2018 via het online sollicitatieformulier.

Sollicitatiegesprekken staan gepland op 5 en 6 november 2018 (met zowel de selectie- als de adviescommissie).
De functie staat zowel intern als extern open; bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang.

Als je meer informatie over de functie wilt, kun je contact opnemen met Richard Meeuwsen, jurist BJZ, tel 0344-649172 of Bianca Copier, secretaris van de adviescommissie Awb (aanwezig op ma-di-do) 0344-649146.

Waterschap Rivierenland stelt er geen prijs op dat bedrijven op basis van deze advertentie ongevraagd hun diensten aanbieden.


Vergelijkbare zoekopdrachten: Energie/Water/Afval, Jurist, Overheid