Juridisch adviseur, M/V (1,0 fte)

Voor het team Compliance en Juridische zaken van de afdeling Bedrijfsdiensten zijn wij op zoek naar een

Juridisch adviseur, M/V (1,0 fte)

Omschrijving werkzaamheden

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de afdeling Bedrijfsdiensten, team Compliance & Juridische zaken van het Zorginstituut Nederland (ZIN), dat zich richt op de uitvoering van de Zorgverzekeringswet (Zvw) en Wet langdurige zorg (Wlz). De juristen van JZ zijn belast met het bieden van juridische ondersteuning en advisering over de door ZIN uit te voeren taken en de bedrijfsvoering.

De functie

De werkzaamheden van juridisch adviseurs omvatten onder meer:

  • Advisering en behandeling van juridische en juridisch-bestuurlijke aangelegenheden op een breed terrein. Het gaat hier om vraagstukken van bedrijfsmatige, beleidsmatige en interne of externe bestuurlijke aard. Dit werk gebeurt veelal naar aanleiding van vragen vanuit de organisatie of de Raad van bestuur;
  • Advisering over en behandeling van juridische aspecten van kwesties op het terrein van bijvoorbeeld financiering. Hierbij gaat het met name om het beoordelen van wet- en regelgeving, het beoordelen en opstellen van beleidsregels en het adviseren over en voeren van bezwaar- en gerechtelijke procedures voor risicoverevening en beheerskosten subsidies en contracten en aanbesteding;
  • Adviseren over en voeren van andere bezwaar- en gerechtelijke procedures waarin ZIN partij is, bijvoorbeeld in kwesties over de Wet openbaarheid van bestuur (WOB), aanbestedingen en privacywetgeving;
  • Juridische advisering over pakketadviezen;
  • Uitdragen van kennis en bijdragen aan opleiding en ontwikkeling van medewerkers van ZIN op juridisch terrein. 

De taken van onze nieuwe collega bevatten minimaal 2 van de 3 onderstaande aandachtsgebieden:

  • Aanbestedingen
  • Privacywetgeving
  • Wet openbaarheid van bestuur (WOB)

De juristen van de afdeling werken op een enthousiaste, zelfstandige en professionele manier vanuit een hecht teamverband. Het exacte takenpakket wordt afhankelijk van beschikbare kennis en ervaring in onderling overleg binnen het team bepaald.

De collega die wij zoeken:

De ervaren en breed inzetbare collega jurist(e) die wij zoeken voldoet aan de volgende eisen en wensen.

Eisen

Beschikbaarheid:De aangeboden kandidaat is beschikbaar voor gemiddeld 36 uren per week gedurende de periode tussen 1 december 2018 en 31 maart 2019 (werkzaam op locatie van ZIN);

Vormvereiste:Aanbieder levert een CV en motivatiebrief van een kandidaat aan;

Kennis en expertise:Uit het CV en aangeleverde motivatiebrief blijkt minimaal dat de aangeboden kandidaat aantoonbaar (middels opleidingen, cursussen, werkervaring, voorbeeldprojecten) beschikt over:

-een academische juridische opleiding met daarbij behorend werk- en denkniveau;

-grondige kennis van en ervaring met het bestuursrecht en aanverwante rechtsgebieden en kennis van het privaatrecht; 

-ervaring met het zelfstandig voeren van beroepsprocedures bij de bestuursrechter;

-een uitstekende schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid;

-minimaal drie jaren relevante werkervaring in het publieke domein.

Wensen

-een sterk ontwikkeld analytisch vermogen; 

-gevoel voor bestuurlijke- en politieke verhoudingen en besluitvormingsprocessen;

-kennis van het sociaal verzekeringsrecht en de Europeesrechtelijke aspecten daarvan strekt tot aanbeveling;

-ervaring met het maken of beoordelen van wetgeving en het opstellen van beleidsregels;

-de capaciteit om zich snel nieuwe rechtsgebieden eigen te maken; 

-de ambitie en capaciteit om klantgericht en in samenwerking de werkzaamheden uit te voeren.

Het aanbod

Het betreft een functie op basis van inhuur met een omvang van 36 uur/week. 

Meer informatie?

Vragen over de inhoud van de functie bij Antoin Schraven (aschraven@zinl.nl), teammanager, telefoonnummer: 06-82812118


Vergelijkbare zoekopdrachten: Juridisch medewerker, Jurist, Juridisch