Advocaat-medewerker Arbeidsrecht

Wybenga Advocaten is op zoek naar een advocaat-medewerker arbeidsrecht.

Adviezen van waarde

Wybenga Advocaten is een Rotterdams kantoor waar de klassieke beroepsuitoefening van de advocatuur centraal staat. Ons professionele plezier ontlenen we aan het uitoefenen van het vak zoals het ‘eigenlijk’ bedoeld is. Onze advocaten laten zich op alle fronten kennen als inhoudelijk gedreven professionals. Tot uitgangspunt dient dat goed juridisch advies steeds moet zijn gericht op een uitkomst die ook na verloop van tijd tot tevredenheid stemt. Dat vraagt van de advocaat een nuchtere blik, buitengewone analytische en communicatieve vaardigheden, kennis, inzicht en overzicht. Alleen daarmee komt een aanpak tot stand die verder reikt dan de korte termijn. En die leidt tot adviezen die vertrouwen geven en in alle opzichten van waarde zijn en blijven. 
Dat verklaart ons motto “Advies dat aan waarde wint”.

Een breed kantoor met een dito blik

Wybenga Advocaten is actief op een groot aantal rechtsgebieden. Wij realiseren meerwaarde door nauwe onderlinge samenwerking, maar ook door intensieve afstemming met experts uit andere vakgebieden, waaronder fiscalisten. Rechtsbijstand wordt verleend aan ondernemingen en instellingen, maar - kenmerkend voor het kantoor - ook aan partijen en personen die tussen wal en schip dreigen te raken. De rechtspraktijk wordt ‘klasseloos’ uitgeoefend, zonder aanzien des persoons. 

Energieke advocaat-medewerker arbeidsrecht van harte welkom

Wij komen graag in contact met een advocaat die zich heeft gespecialiseerd op het arbeidsrecht in brede zin, en die beschikt over de volgende kwaliteiten:

·     onafhankelijke geest

·     uitstekende communicatieve vaardigheden, in het Nederlands en Engels, zowel mondeling als in geschrift

·     doortastend èn met diepgang

·     brede maatschappelijke belangstelling

·     ten minste drie jaar werkzaam als advocaat

Wij bieden een kantoor met de volgende karakteristieken:

·     zakelijke attitude met een sociaal gezicht

·     er wordt een hoog kwaliteitsniveau nagestreefd

·     open cultuur

·     voortreffelijk voorzieningenniveau

·     uitstekende werksfeer met volop ontplooiingsmogelijkheden

·     bijzonder vormgegeven kantoor op aantrekkelijke locatie in centrum van Rotterdam (tussen Coolsingel en Erasmusbrug)

Nadere inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij Kirsten Boele. Uw sollicitatie kunt u richten aan Aldert van der Bent, managing partner. Reacties worden met uiterste zorgvuldigheid behandeld.

Wybenga |advocaten

Schiedamsedijk 46, 3011 ED  Rotterdam

Postbus 19050, 3001 BB  Rotterdam

T +31(0)10 214 00 00 

vanderbent@wybenga-advocaten.nl

wybenga-advocaten.nl


Vergelijkbare zoekopdrachten: Advocatuur, Advocaat-medewerker, Juridisch