Legal Counsel

De opdrachtgever

Ventolines is een toonaangevend bureau in de dynamische duurzame energiemarkt en deskundig in alle projectstadia van wind- en zonne-energie projecten; ontwikkeling, contractering & financiering, bouw en beheer. Opdrachtgevers kunnen bij Ventolines terecht voor advisering tot compleet projectmanagement. Ventolines werkt op projecten met investeringen die kunnen oplopen tot honderden miljoenen euro’s per project. De werkomgeving is complex en uiterst boeiend met een diversiteit aan stakeholders zoals belangenorganisaties, overheden, media, omwonenden, bouwconsortia, energiebedrijven, financiers en participanten. Met haar ervaring en team van bevlogen specialisten begeleidt Ventolines opdrachtgevers bij de realisatie van betrouwbare en solide projecten met optimaal economisch en maatschappelijk rendement. Tot de projecten waarvoor Ventolines werkt behoren Windpark Westermeerwind (onderdeel van Windpark Noordoostpolder), Windpark Fryslân, ECN Wind Energy Facilities, Windmolenpark Hattemerbroek, Delfzijl-Zuid uitbreiding, Windpark De Drentse Monden en Oostermoer, Windcentrale en Sailwind, Block Island (het eerste offshore windparkproject in de Verenigde Staten).

Met haar vaste team, loyale flexibele schil en platte organisatie schaalt Ventolines op en af met projecten, afhankelijk van de grootte, complexiteit en fase waarin deze zich bevinden. In geval van compleet project management, levert Ventolines naast de projectorganisatie ook de statutaire directie en/of de projectdirectie. Ventolines is daarom flexibel en wendbaar met de inzet van haar multidisciplinaire team. Afdelingen werken nauw samen in de overgang van de ene fase naar de andere zoals tijdens contractering en financiering tussen de ontwikkel- en bouwfase en bij projecten zoals de uitgifte van burgerparticipatie en het vormen van coöperaties of andersoortige samenwerkingsverbanden en initiatieven. Ventolines werkt veelvuldig met diverse (doorgaans aan de Zuidas gevestigde) advocaten-, notarissen- en belastingadvieskantoren bij projectstructureringen en projectfinancieringen.

Ventolines heeft ook een eigen afdeling Legal Services, geleid door de General Counsel, tevens directeur van deze afdeling. De afdeling werkt ten nauwste samen met en/of in het verlengde van de technische, commerciële en financieringsdisciplines binnen Ventolines. Hierbij kan het ook gaan om op opdrachten die de afdeling Legal Services zelf in de markt verwerft. Ter versterking en de verdere uitbouw van deze afdeling heeft Ventolines behoefte aan een (Senior) Legal Counsel die de General Counsel rechtstreeks zal ondersteunen en daarbij een deel van haar taken kan overnemen en samen met haar de afdeling Legal Services verder gestalte kan geven. De General Counsel stond lange tijd als partner van een van ‘s lands grootste advocatenkantoren aan de wieg van de ontwikkelingen in de Nederlandse energiesector sedert eind jaren negentig van de vorige eeuw (liberalisering, decentralisering, verduurzaming), voordat zij de overstap naar Ventolines maakte.

 

Legal Counsel

De rol van Legal Counsel is zeer boeiend en breed. Je zult werken voor en met de General Counsel. Tevens zal je onderdeel zijn van projectteams en in projecten adviseren, onderhandelen en overeenkomsten of delen daarvan opstellen. Ook de corporate aspecten van de diverse projecten (projectstructurering, governancevraagstuken enz.) behoren tot jouw rol. De General Counsel heeft de ambitie de juridische dienstverlening voor de opdrachtgevers verder uit te breiden. Van de Legal Counsel wordt verwacht dat hij of zij hieraan actief en proactief meewerkt. De Legal Counsel is in staat contacten te leggen en te onderhouden met de verschillende opdrachtgevers en haalt hier energie en plezier uit.

De werkzaamheden bestaan onder andere uit:

 • Contracten: draften en reviewen van projectdocumenten of onderdelen daarvan, waaronder PPA’s, turbinecontracten, EPC, constitutieve corporate documenten, financieringsdocumentatie, NDA’s, samenwerkingsovereenkomsten, grondovereenkomsten en opstalovereenkomsten
 • Governance: juridische ondersteuning van de directies en aandeelhouders van de project vennootschappen, waaronder het opstellen van bestuurs- en aandeelhoudersbesluiten en andere corporate documenten
 • Ondersteunen bij het opzetten van juridische structuren, zoals joint venture samenwerkingen en participatiestructuren
 • Onderzoeken en oplossen van juridische vraagstukken
 • Opstellen modelovereenkomsten
 • Voorbereidende juridische werkzaamheden voor de General Counsel
 • Voorbereiden van en meedoen aan pitches voor nieuwe opdrachten

Vaak is de project voertaal Engels. Je rapporteert aan de General Counsel/Director Legal Services en werkt nauw met haar samen.

Profiel jurist

 • Minimaal 6 jaar werkervaring in de advocatuur en/of het bedrijfsleven
 • Ervaring op het gebied van ondernemingsrecht en uitstekende drafting skills
 • Analytisch sterk en affiniteit met technische, financiële en commerciële aspecten van contracten
 • Ervaring in een omgeving met Engels als voertaal is een pré
 • Een sterke persoonlijkheid die stevig in zijn/haar schoenen staat en helder communiceert
 • Sterke affiniteit met en - bij voorkeur- ervaring in de energiemarkt
 • Solide jurist, onafhankelijk en kritisch denker
 • Zelfstarter, zowel zelfstandig als in teamverband sterk
 • Proactieve, flexibele instelling in een omgeving die hectisch en veeleisend kan zijn
 • Communicatief vaardig; goede interpersoonlijke alsmede presentatievaardigheden

Het aanbod

Ventolines biedt een interessante functie in een dynamische en sterk groeiende omgeving. Daar kun jij mee je stempel op drukken. Je kunt zelf je doorgroei- en ontwikkelingsmogelijkheden creëren; on the job en door aanvullende opleidingen en trainingen. Salaris en andere arbeidsvoorwaarden zijn afhankelijk van ervaring, competenties en talenten.

Interesse

Wil je meer weten over deze vacature? Neem dan contact op met Nick Spenkelink via mail: nickspenkelink@islegal.nl Direct solliciteren kan ook door op onderstaande knop te drukken. Vertrouwelijke behandeling is vanzelfsprekend gegarandeerd.

Major, Lindsey & Africa

Unmatched in What We Do. In 1982, the founders of what is today known as Major, Lindsey & Africa set out to create the world's pre-eminent legal search firm. Guided by a goal of helping lawyers chart the most rewarding careers and providing law firms and corporations with access to the world’s top legal talent, they built a company dedicated to excellence and diversity in the legal profession.


Vergelijkbare zoekopdrachten: Advocatuur, Bedrijfsleven, Bedrijfsjurist, Legal Counsel