Jurist Omgevingswet

Jurist Omgevingswet
24-36 uur per week | Harderwijk

De organisatie

De gemeente Harderwijk bereidt zich actief voor op de Omgevingswet. Er wordt onder andere al gewerkt aan een Omgevingsvisie en het Omgevingsplan.
De organisatie bestaat uit 4 domeinen (Bestuur & Organisatie, Samenleving, Ruimte en Stadsbedrijf). Een deel van de bedrijfsvoeringstaken is ondergebracht in het samenwerkingsverband Meerinzicht, waarin Harderwijk, Ermelo en Zeewolde participeren. Meer achtergrondinformatie over de gemeente Harderwijk vind je op www.harderwijk.nl

Het domein
Binnen het domein Ruimte werken ruim 65 medewerkers aan de ontwikkeling van Harderwijk tot een aantrekkelijke stad waar het prettig wonen, werken en verblijven is. In het domein is de expertise op het gebied van ruimtelijke ordening, gebiedsontwikkeling, economie, duurzaamheid, bouwzaken en inrichting van de openbare ruimte samengebracht.

Er wordt gewerkt in een teamgerichte structuur, waarbij medewerkers zoveel mogelijk samen in het team verantwoordelijkheid nemen voor het teamresultaat. De teams zijn samengesteld rondom een logisch pakket van samenhangende activiteiten:

 • team Ruimtelijke ontwikkeling en Grondzaken
 • team Duurzaam en Wonen
 • team Economie, Mobiliteit en Erfgoed
 • team Vergunningen, Toezicht en Handhaving Bouwen.


Dit ga je doen
Als Jurist Omgevingsrecht ben je verantwoordelijk voor het:

 • Adviseren over diverse vraagstukken op het terrein van het omgevingsrecht.
 • Adviseren, dan wel opstellen van beschikkingen ten aanzien van (complexe) aanvragen op grond van de Wabo.
 • Opstellen van beschikkingen ten aanzien van (complexe) handhavingszaken en het doen van aanschrijvingen in het kader van bouwen en ruimtelijke ordening.
 • Toetsen van een aanvraag aan het bestemmingsplan/omgevingsplan en het beoordelen van afwijkingsmogelijkheden.
 • Beoordelen wel/niet meewerken aan een initiatief en planologische medewerking.
 • Adviseren over het geëigende juridische/planologische instrument voor een initiatief.
 • Voorbereiden, motiveren, opstellen en laten nemen van een afwijkingsbesluit.
 • Behandelen van bezwaar- en beroepschriften, verzoeken voorlopige voorzieningen en zienswijzen, opstellen verweerschriften en vertegenwoordigen van de gemeente bij de behandeling hiervan.
 • Behandelen en begeleiden van handhavingsprocedures.


Jouw talenten
Je hebt minimaal een afgeronde juridische HBO-opleiding, bijvoorbeeld Ruimtelijke Ordening & Planologie en/of Ruimtelijk bestuursrecht/Omgevingsrecht. Je bent gericht op samenwerking intern maar vooral ook extern. Daarnaast zijn de volgende kennis en vaardigheden van belang:

 • Visie en creativiteit en buiten de kaders kunnen denken.
 • Oplossingen kunnen bieden voor juridische aspecten van complexe ruimtelijke en/of juridische vraagstukken.
 • Diverse belangen kunnen verwerken in één integraal advies.
 • Klant- en resultaatgericht.
 • Goede verbindende kwaliteiten en durf.
 • Goed kunnen plannen en organiseren.
 • Organisatie- en politiek sensitief.
 • Zelfstandig en snel inzetbaar op dossiers.
 • Flexibel en denken in kansen en niet in bedreigingen.
 • Je volgt actief de ontwikkelingen op het gebied van de Omgevingswet.


Dit krijg je van ons
De functie is van Jurist Omgevingswet ingeschaald in functieschaal 11. Afhankelijk van kennis en ervaring bieden wij een salaris (voltijds) van minimaal € 3.348,- en maximaal € 4.859,- . Daarnaast ontvang je een vrij te besteden Individueel Keuze Budget van in totaal 17,05% van je brutosalaris.

Laten we kennismaken
Informatie wordt verstrekt door Peter Mulder (teamleider VTH Bouwen), telefoonnummer 0341- 411911. Voor de procedure kun je contact opnemen met Joyce Tekke, HRM-adviseur via 085-1108148.

Je kunt solliciteren tot 29 maart 2019.
De sollicitatiegesprekken zijn gepland op:   
- eerste ronde: 9 april 2019
- tweede ronde: 15 april 2019
Wij verzoeken u rekening te houden met deze data!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Trefwoorden: Jurist Omgevingswet, Jurist, Omgevingswet, Ruimtelijke Ordening, Planologie, Bestuursrecht, Omgevingsrecht, Juridisch, Vacature Harderwijk

 

 


Vergelijkbare zoekopdrachten: Gemeente, Jurist, Juridisch