Leden van de Commissie Bezwaarschriften

 

De gemeente Reusel-De Mierden met 13.000 inwoners en 4 dorpskernen, ligt aan de rand van de Kempen tussen Tilburg en Eindhoven en tegen de Belgische grens. Reusel de Mierden is een prachtige groene gemeente met een groot buitengebied waarin recreatie en ondernemen gezamenlijk georganiseerd worden. Een echte Kempische gemeente met Brabantse gemoedelijkheid. 

Reusel-De Mierden is een relatief kleine gemeente maar wel een met grote ambities. We lopen voorop in de transitie van de intensieve dierhouderij, in de nieuwe omgevingsvisie en de afvalinzameling. We zijn samen met 5 andere gemeenten in Nederland geselecteerd om als Kempengemeenten deel te nemen aan de pilot voor het toepassen van het IJslands preventiemodel voor het voorkomen van middelengebruik onder jongeren. We lopen voorop en zijn zelfs een van de koplopers van het VN-verdrag Handicap en hebben daarmee een sterke focus op de inclusieve samenleving. We richten de blik naar buiten en gaan onder de noemer Samen Doen actief aan de slag met initiatieven van bewoners, bedrijven, andere overheden en maatschappelijke partners. De verankering van deze visie en de implementatie hiervan in onze organisatie is een belangrijke opdracht voor de organisatie en de medewerkers. Mooie uitdagingen die vragen om collega’s die dit ook oppakken en uitdragen. 
 

In de loop van 2019 ontstaan bij de gemeente Reusel-De Mierden twee vacatures voor:

Leden van de Commissie Bezwaarschriften

Commissie bezwaarschriften 

De commissie bezwaarschriften is onafhankelijk en heeft als taak om de bestuursorganen van de gemeente te adviseren over de te nemen beslissingen op bezwaarschriften. Deze bezwaarschriften hebben betrekking op diverse (rechts)gebieden, zoals algemeen bestuursrecht, omgevingsrecht, planschade en subsidies. De commissie behandelt geen bezwaarschriften op het terrein van werk, inkomen en zorg, belastingen, of personele aangelegenheden. 

De commissie bezwaarschriften bestaat uit één voorzitter en twee (roulerende) leden, en wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris. 

De commissie bezwaarschriften houdt gemiddeld eens per zes weken hoorzittingen, afhankelijk van het aantal ontvangen bezwaarschriften. Per zittingsavond worden maximaal drie zaken (bezwaarschriften) behandeld. De hoorzittingen vinden in beginsel op dinsdagavond tussen 17:30 en 20:00 uur plaats, in het gemeentehuis in Reusel. 

Profiel 
De gemeente zoekt leden met de volgende eigenschappen:

  • HBO- of academisch werk- en denkniveau op juridisch gebied.
  • Kennis van en ervaring met onder andere het algemeen bestuursrecht, bestuursprocesrecht, ruimtelijke ordening, vergunningverlening en handhaving.
  • Vermogen tot onafhankelijke en oplossingsgerichte oordeelsvorming op basis van zowel juridische kwaliteit als gezond verstand, en waar mogelijk alternatieve geschilbeslechting (bijvoorbeeld mediation) kunnen toepassen.
  • Goede communicatieve en sociale vaardigheden, in staat om de andere commissieleden aan te vullen en in gezamenlijkheid te komen tot een evenwichtig advies.
  • Bekendheid en affiniteit met het lokale openbaar bestuur.
  • Geen inwoner van gemeente Reusel-De Mierden en geen directe of indirecte binding met het bestuur of de ambtelijke organisatie van de gemeente.

Het aanbod 
De geselecteerde kandidaten krijgen van de gemeente het volgende aanbod:

  • Een benoeming als lid van de commissie bezwaarschriften voor de duur van drie jaar.
  • Een vergoeding van € 171,85 per bijgewoonde vergadering (hoorzittingsavond).
  • Een reiskostenvergoeding voor leden die op meer dan 15 kilometer afstand wonen.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jasper van de Wiel, secretaris van de commissie bezwaarschriften, via telefoonnummer 0497 650 613 of per e-mail: juridischezaken@reuseldemierden.nl

Interesse?
Stuur dan vóór 1 april 2019 je CV voorzien van jouw motivatie naar het college van Burgemeester en Wethouders aan vacature@kempengemeenten.nl of naar P&O De Kempen, postbus 11, 5540 AA Reusel. 

P&O De Kempen is het samenwerkingsverband van de gemeenten Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden op het gebied van personeel en organisatie. 
 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.


Vergelijkbare zoekopdrachten: Gemeente, Overig