Jurist Bestuursrecht

Over het Bureau Financieel Toezicht (BFT)

Het BFT, een landelijk werkend zelfstandig bestuursorgaan gevestigd te Utrecht, is de toezichthouder op notarissen en gerechtsdeurwaarders en houdt toezicht op de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) door notarissen, belastingadviseurs, openbare accountants, bedrijfseconomische adviseurs en onafhankelijke juridische medewerkers.

Het BFT bevordert door preventief en risicogericht toezicht het vertrouwen dat de maatschappij heeft in deze juridische en financiële beroepsgroepen. Hierbij wordt tevens een bijdrage geleverd aan de integriteit van het financieel-economisch stelsel in Nederland.

Functieomschrijving

Voor de afdeling ‘Juridische zaken / handhaving’ is het BFT op zoek naar een bestuursrechtjurist. In deze functie ga je je bezighouden met de bestuursrechtelijke praktijk op het gebied van toezicht en handhaving. Het gaat daarbij onder andere om bestuursrechtelijke handhavingsmaatregelen die worden opgelegd in het kader van de naleving van de WWFT (bestuurlijke boete, last onder dwangsom, aanwijzing). Ook gaat het om procedures met betrekking tot de verlening van ontheffingen, en met betrekking tot de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). 

Dit brengt onder andere met zich mee dat je de door de toezichthouders van het BFT opgestelde toezichtrapportages inzake de naleving van de WWFT beoordeelt om te bezien óf en welke handhavingsmaatregel dient te worden opgelegd. Hierover adviseer je het bestuur van het BFT.

Ook betekent dit dat je diverse bestuursrechtelijke beslissingen schrijft, zowel in de primaire als in de bezwaarfase, en dat je beroepsprocedures voert bij diverse rechterlijke instanties, waarbij je het standpunt van het BFT tijdens de behandeling van een zaak ter zitting verwoord en verdedigt. 

De afdeling ‘Juridische zaken / handhaving’ houdt zich voorts bezig met tuchtrechtelijke handhaving door middel van het indienen van tuchtklachten en het voeren van procedures voor diverse tuchtkamers (notarissen, gerechtsdeurwaarders, accountants). Op termijn heb je de mogelijkheid ook op dit gebied ervaring op te doen en jezelf verder te ontwikkelen.

Functie-eisen:

  • Je hebt academisch werk- en denkniveau en een afgeronde wo-opleiding Nederlands recht;
  • Je hebt aantoonbaar grondige kennis van en inzicht in het bestuurs(proces)recht;
  • Je hebt bij voorkeur ervaring opgedaan als bestuursrechtjurist en hebt zodoende ervaring met het zelfstandig afhandelen van aanvragen en bezwaarschriften en het voeren van beroepsprocedures;
  • Je beschikt over uitstekende schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid teneinde op zelfstandige wijze kwalitatief hoogwaardige stukken te produceren. Ook beschik je over uitstekende mondelinge uitdrukkingsvaardigheid;
  • Je hebt een goed inzicht in en gevoel voor bestuurlijke verhoudingen.

 

Competenties

  • Analyseren
  • Anticiperen
  • Oordeelsvorming
  • Overtuigingskracht
  • Plannen en organiseren

 

Wat biedt het BFT?

Het BFT biedt een leuke en uitdagende functie waarin je in de gelegenheid wordt gesteld je verder te specialiseren. Hoewel het BFT als toezichthouder een formeel imago heeft, is de cultuur binnen het BFT informeel en dynamisch en werken er hoogopgeleide professionals aan het realiseren van een gezamenlijk doel.

Het BFT biedt een uitstekend pakket primaire, secundaire en tertiaire arbeidsvoorwaarden. Daarnaast biedt hij een werkomgeving waarin aandacht voor zowel persoonlijke als vakinhoudelijke ontwikkeling centraal staan.  

Voel je je aangesproken door het profiel en heb je interesse om te komen werken in een enthousiast team met professionals die gedreven worden door vakinhoudelijke interesse? Neem dan contact op met Hendrik Roeleveld van Employment Services door te reageren via de solliciteerbutton. Heb je vragen? Neem dan telefonisch contact met hem op (06-57679413).  Employment Services is verantwoordelijk voor de werving & selectie van geschikte kandidaten voor deze vacature. 

Employment Services is actief vanuit Baarn en is bewezen effectief in werving & selectie, executive search en interim-bemiddeling door persoonlijke aandacht en gedegen advies (www.employmentservices.nl).


Vergelijkbare zoekopdrachten: Juridisch medewerker, Jurist, Juridisch