Jurist

De afdeling Juridische Zaken adviseert, ondersteunt en is de sparring partner van het College van Bestuur, de faculteiten en de expertisecentra van de universiteit over juridische zaken met betrekking tot onder meer het bestuursrecht, civiele recht, onderwijswetgeving, contracten, auteursrecht, merkenrecht, huurrecht, AVG en de Wet openbaarheid van bestuur. De afdeling bestaat uit een hoofd, drie juristen, een algemeen secretaris en een juridisch secretaresse (in totaal: 5 fte).

De werkzaamheden

 • Adviseren over de aanpak van juridische vraagstukken of juridische aspecten van meer algemene (beleids-)vraagstukken;
 • Optreden in juridische procedures (Rechtbank, College van Beroep voor de Examens en Centrale Raad van Beroep;
 • Signaleren en vertalen van relevante juridische ontwikkelingen naar consequenties voor de Universiteit, alsmede dit vormgeven in (beleids-)voorstellen;
 • Als secretaris inhoudelijk en procedureel voorbereiden en behandelen van zaken ten behoeve van behandeling in bezwaren-, klachten- en beroepscommissies, waaronder het College van Beroep voor de Examens, de Commissie Wetenschappelijke Integriteit, de Commissie voor Beroep- en bezwaarschriften en de Klachtencommissie Ongewenst Gedrag;
 • Opstellen, respectievelijk aanpassen, implementeren en toetsen van (juridische) gedragscodes, richtlijnen, regelgeving en modellen.

Uw profiel
Voor deze functie zoeken wij een enthousiaste en ervaren collega met een open, professionele en collegiale houding, afkomstig uit bijvoorbeeld de advocatuur, rechterlijke macht, overheid of hoger onderwijs.

 • U hebt een afgeronde academische opleiding Nederlands recht en affiniteit en ervaring met bestuursrecht, contractenrecht, Wob en AVG in een professionele omgeving;
 • Kennis van de onderwijswetgeving, arbeidsrecht en civiel recht is een pré;
 • U beschikt over uitstekende adviesvaardigheden, waaronder het vermogen juridische problemen in brede context te kunnen plaatsen;
 • U bent een pro-actieve adviseur die oplossingsgericht te werk gaat en ook buiten de juridische kaders kan denken;
 • U heeft het vermogen om wet- en regelgeving te kunnen vertalen in hanteerbaar operationeel beleid;
 • U beschikt over een helikopterview, een sterk ontwikkeld analytisch vermogen, organisatiesensitiviteit en u kunt procesmatig denken;
 • U beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid (zowel in het Engels als het Nederlands);
 • U kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken.

Beschrijving organisatie
De afdeling Juridische Zaken (JZ) maakt onderdeel uit van de stafeenheid Algemeen Bestuurlijke en Juridische zaken van het Bestuursbureau van de Universiteit Leiden.
Het Bestuursbureau ondersteunt het College van Bestuur en draagt zorg voor de voorbereiding van beleid en de uitvoering van besluiten. Hierbij onderhoudt het Bestuursbureau nauwe relaties met faculteiten en expertisecentra. Op een aantal terreinen zoals financiën, personeel, juridische zaken en strategische communicatie heeft het Bestuursbureau ook een service verlenende rol voor de gehele organisatie. 

De afdeling Juridische Zaken adviseert en ondersteunt het College van Bestuur, de faculteiten en de expertisecentra van de universiteit over onder meer het bestuursrecht, civiele recht, onderwijswetgeving, contracten, AVG en de Wet openbaarheid van bestuur. De afdeling bestaat uit een hoofd, drie juristen, een algemeen secretaris en een juridisch secretaresse (in totaal 5 fte).

Wij bieden
Aanstelling vindt plaats conform de cao Nederlandse Universiteiten, in eerste instantie voor de duur van een jaar. Een verlenging behoort tot de mogelijkheden, afhankelijk van behoefte, gebleken geschiktheid en beschikbare middelen. Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en werkervaring, minimaal € 3.637,- en maximaal € 4.978,- bruto per maand bij een fulltime aanstelling (salarisschaal 11).

Daarnaast kent de Universiteit Leiden goede arbeidsvoorwaarden. Zo is er sprake van een eindejaarsuitkering (8,3%), vakantietoeslag (8%), uitstekende opleidingsfaciliteiten, betaald ouderschapsverlof, sabbatical leave en de mogelijkheid om via een keuzemodel arbeidsvoorwaarden op maat te kiezen. 

Het beleid van de Universiteit Leiden is erop gericht de arbeidsmobiliteit binnen de universiteit te stimuleren. In dit kader wordt u – bij een vast dienstverband - in uw functie benoemd voor een periode van vier jaar. Uiteraard betekent dit dat de Universiteit Leiden zich met u verantwoordelijk acht voor de zorg voor een passend vervolg van uw loopbaan na deze periode, hetzij in deze functie hetzij in een functie elders.

Diversiteit
De Universiteit Leiden hecht groot belang aan diversiteit en verwelkomt daarom graag sollicitaties van mensen die nu in haar instelling ondervertegenwoordigd zijn.

Informatie
Voor meer informatie over de inhoud van deze functie kunt u contact opnemen met mr. Daniel Mandel, telefoon 071 527 3156 of per e-mail dh.mandel@bb.leidenuniv.nl.

Solliciteren
U kunt solliciteren via de button 'Solliciteren' van ons sollicitatiesysteem. Sollicitaties voorzien van een motivatiebrief en cv kunnen worden gericht aan dhr.D.H.Mandel.


Vergelijkbare zoekopdrachten: Jurist, Universiteit/HBO Onderwijs