Senior Mediationfunctionaris

Wat je gaat doen

Werken bij de Rechtspraak betekent werken aan een rechtvaardige samenleving. Staan voor jou in de oplossing van het geschil de belangen van partijen centraal? Wil jij bijdragen aan maatschappelijk effectieve rechtspraak via maatwerk en mediation in zaken op alle rechtsgebieden? En wil jij het belang hiervan binnen de rechtbank uitdragen en een begeleidende rol vervullen waar je zowel rechter, partijen en mediators met raad en daad bijstaat? Dan zijn we op zoek naar jou!

Als senior mediationfunctionaris ben je zowel voor medewerkers binnen de rechtbank als voor extern betrokkenen aanspreekpunt en inhoudelijk expert voor alle zaken die met de verwijzing naar en de organisatie van mediation naast rechtspraak te maken hebben. Je bewaakt de voortgang van de processen en rapporteert aan de team- of afdelingsvoorzitter en stemt af met  de mediationcoördinator en rechters belast met mediation. Je fungeert als ‘trekker’ van de verwijzingsvoorziening en bent daarbij in staat om projecten (mee) op te zetten, teams te faciliteren en te ondersteunen. Landelijk voer je overleg met andere rechtbanken en de gerechtshoven en werk je voortdurend aan verbetering van de kwaliteit van de verwijzingsvoorziening.  

Daarnaast ben je samen met je collega-mediationfunctionaris, de rechter die de rol van mediationcoördinator vervult en contactpersonen in de teams verantwoordelijk voor het creëren en onderhouden van het draagvlak voor de verwijzingsvoorziening binnen de rechtbank, en weet je je hierin zowel intern als extern, in schrift en woord, overtuigend te profileren. Je onderhoudt (nieuwe) ontwikkelingen op het gebied van mediation, lokaal en landelijk, en zoekt hier actief de verbinding en samenwerking met de relevante partners en/of partijen.

Rechtbank Den Haag

Rechtbank Den Haag draagt zorg voor integere, tijdige en effectieve beslechting van geschillen, de berechting van strafbare feiten en toezicht op personen, bedrijven en organisaties. De rechtbank behandelt per jaar circa 200.000 zaken.  De rechtbank is onderverdeeld in vijftien teams. Daarvan zijn twaalf teams belast met de behandeling van het primair proces en drie teams met de bedrijfsvoering, waaronder het team Bestuursondersteuning en Advisering (BO&A).

Team BO&A draagt bij aan de maatschappelijke functie van de rechtspraak door het primair proces, leidinggevenden en het gerechtsbestuur te ondersteunen, te adviseren, de kwaliteit van dienstverlening, diensten en processen te bewaken en als kritisch klankbord te fungeren. Samen met de mediationfunctionaris vormt de senior mediationfunctionaris het mediationbureau dat onderdeel uitmaakt van BO&A. Als BO&A staan wij voor samenwerking, collegialiteit en integraal denken en adviseren. Wil je dit samen met ons verder brengen en nog meer inzetten op de onderlinge verbanden, dan is dit een mooie uitdaging.

Wat we je bieden

Een functie vol mogelijkheden om je kennis verder uit te breiden en je persoonlijke ontwikkeling te stimuleren. Onze arbeidsvoorwaarden zijn uitstekend geregeld volgens het ARAR, het algemeen Rijksambtenarenreglement:

 • Een salaris in schaal 10 (maximaal € 4.229,30 op basis van 36 uur)
 • Verlof van 144 + 21,6 wettelijke resp. bovenwettelijke vakantie-uren bij een werkweek van 36 uur.
 • Vakantiegeld 8% en eindejaarsuitkering 8,3%.
 • Pensioenopbouw volgens het ABP.
 • Goede regelingen voor ouderschapsverlof, studiefaciliteiten en vergoeding woon-werkverkeer.
 • Ook heb je een aantal individuele keuzemogelijkheden bij het samenstellen van je arbeidsvoorwaardenpakket.

Wat we van je vragen

Het met succes afgerond hebben van een mediationopleiding is een pre. Je bent bekend met de mogelijkheden en methodieken van verwijzing en beschikt over de juiste kennis van het mediationveld teneinde bij verwijzing tot een goede ‘match’ te komen. Eveneens beschik je over cijfermatig en beleidsmatig inzicht. Als persoon sta je bekend als verbinder, om je contactuele eigenschappen, proactieve houding en klantgerichtheid. Je bent een aanjager. Ten slotte herken je je in onze kernwaarden onafhankelijkheid, onpartijdigheid, integriteit en deskundigheid. Om deze functie op goed niveau te kunnen uitoefenen, heb je ook nog:

 • wo werk- en denkniveau
 • een grondige kennis van de rechtbankorganisatie en het verloop van juridische procedures
 • aantoonbare ervaring met de verwijzing naar mediation naast rechtspraak
 • een uitstekende beheersing van het Nederlands.

Interesse?

Solliciteer direct via de gele solliciteerbutton. Dit kan tot 26 mei 2019. Je brief richt je aan de heer J.K. van Veldhuizen, teamvoorzitter BO&A.

Wil  je meer weten over deze functie of over ons? Neem dan contact op met Ronald van Heck, mediationfunctionaris via (06) 110 309 24 of via r.van.heck@rechtspraak.nl Vragen over de sollicitatieprocedure kan je stellen aan Yolande Roso, junior adviseur (werving en selectie), te bereiken via (06) 256 584 16 of via wervingenselectie.rb.denhaag@rechtspraak.nl. LET OP: sollicitaties op beide e-mailadressen worden niet in behandeling genomen.

Bijzonderheden:

 • Het betreft een functie met een aanstelling voor één jaar voor 32 tot 36 uur per week, waarbij bij goed functioneren een vaste aanstelling volgt. De voorkeur gaat uit naar 36 uur.
 • De selectiegesprekken vinden in de week van 3 juni 2019 plaats.
 • De functie van senior mediationfunctionaris valt onder het functiegebouwrijk, profiel Medewerker Behandelen en Ontwikkelen, familiegroep uitvoering.
 • Een assessment kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure.
 • Wij verzoeken je uitsluitend te reageren, indien je aan de gestelde opleidings- en ervaringseisen voldoet.
 • Online screening, bijvoorbeeld via zoekmachines en social networks, kan onderdeel zijn van het selectieproces.
 • Ben je een verplichte Van-Werk-Naar-Werk (VWNW) kandidaat? Geef dit dan duidelijk aan boven aan je brief én cv. Geef ook aan welke functieschaal je nu hebt. Wij ontvangen graag een bewijsstuk van je VWNW-status, bijvoorbeeld een besluit en de laatste twee verslagen van functioneringsgesprekken. Alleen dan kunnen we je sollicitatie als kandidaat met een VWNW-status in behandeling nemen. Je kunt als interne VWNW-kandidaat hier nadere informatie bekijken.
 • Indien een VWNW-kandidaat heeft gereageerd dan vindt eerst het gesprek met de VWNW-kandidaat plaats voordat we verder gaan met de reguliere gesprekken. We verzoeken je hiermee rekening te houden.
 • We streven ernaar de organisatie een afspiegeling te laten zijn van de maatschappij, waarin iedereen de tijd en ruimte krijgt zich te ontwikkelen.
 • We vragen je altijd een Verklaring Omtrent Gedrag te overhandigen bij indiensttreding.

Binnen de Rechtspraak weten we heel goed zelf onze kandidaten te bereiken. We reageren daarom ook niet op acquisitie of aanbiedingen van bureaus of tussenpersonen.


Vergelijkbare zoekopdrachten: Advocatuur, Juridisch medewerker, Jurist