Jurist VTH Bouw en Gebruik

Als Jurist VTH (Vergunningen, Toezicht en Handhaving) neem je regie op dossiers door de hele keten heen. Je behandelt onder andere de complexe en/of meer gevoelige handhaving –en vergunning dossiers op het gebied van bouwen, strijdig gebruik, brandveiligheid, horeca, evenementen, openbare ruimte en milieu. Je vertegenwoordigt het bestuur in bezwaarprocedures, zowel met betrekking tot handhaving als vergunningen. Je hebt daarbij oog voor juridische houdbaarheid, effectiviteit, bestuurlijke prioriteiten en maatschappelijk draagvlak.

De functie
De werkzaamheden bestaan uit ongeveer 70% uit het behandelen van dossiers. De overige 30% zijn onder meer (verbeteren van) processen, werkwijzen, samenwerking en de kwaliteit. Deze taken worden verdeeld tussen de senioren.

Kerntaken

 • Optreden als regisseur in de voorbereiding en uitwerking bij het opleggen van (bestuurlijke) sancties;
 • Adviseren van bestuur, management en collega’s op handhavings- en/of vergunningsdossiers en op regelgeving, beleid –en jaarplannen;
 • Behandelen van zienswijzen, opstellen verweerschriften en optreden als vertegenwoordiger van het bestuur bij bezwaarprocedures. Hierbij moet je in bewaarzaken op vergunningen in staat zijn om besluiten te verdedigen die niet door jouzelf zijn opgesteld;
 • Bijdragen aan complexe en omvangrijke gemeentebrede projecten en kan daarbij optreden als projectsecretaris of projectleider;
 • Bijdragen aan de verbetering van (interne) werkprocessen, de juridische kwaliteit en actualisering en kennisdeling van wet- en regelgeving en beleid;
 • Optreden bij inhoudelijke knelpunten of conflicten op als vertegenwoordiger van het team, de afdeling of de organisatie;
 • Als informant bijdragen aan plannings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken;
 • Coachen van collega’s op inhoud en werkwijze;

Dit heb je

 • Juridisch diploma op minimaal hbo-niveau
 • Tenminste vijf jaar ervaring als jurist, ervaring in het VTH-domein is een pré
 • Aantoonbare ervaring met juridische advisering en ervaring met politiek/bestuurlijke processen
 • Proceservaring (zittingen)
 • Kennis van Awb, Wabo, Wro, Monumentenwet, Wet Milieubeheer, Activiteitenbesluit, APV, Drank- en Horecawet
 • Affiniteit met en ervaring in coaching van medewerkers
 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden

Daarnaast

 • Ben je een stevige persoonlijkheid en in staat om genomen besluiten helder te beargumenteren
 • Kan je een verbinden rol oppakken, zowel op teamniveau als met overige partijen
 • Kun je goed prioriteiten stellen en ben je in staat om snel besluiten te nemen.
 • Denk je vanuit oplossingen en mogelijkheden
 • Heb je coaching vaardigheden

Voor alle medewerkers van de Gemeente Amsterdam gelden “open, actief en integer” als basiswaarden.

Dit krijg je

 • Een salaris van minimaal €3.348,- en maximaal € 4.859,- bruto per maand op basis van 36 uren per week
 • Een mobiele telefoon
 • Opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden plus een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, o.a.:
  • Opname in het ABP-pensioenfonds
  • Een Individueel Keuzebudget van 17,05% van jouw jaarsalaris Je kunt dit inzetten om bijvoorbeeld extra verlofuren te kopen.
  • Een maandelijkse bijdrage in de ziektekostenverzekering

Sollicitatieprocedure
Heb je belangstelling voor deze functie? Reageer dan uiterlijk 15 juni 2019 onder vermelding van Senior Jurist VTH- 19040266 via de sollicitatiebutton!

Let op: deze vacature staat zowel intern als extern uit. De voorrangsregels worden in acht gehouden. Verplichte mobiliteitskandidaten hebben voorrang op interne kandidaten en interne kandidaten hebben voorrang op externe kandidaten

Vragen over deze vacature
Neem voor meer inhoudelijke informatie over de functie contact op met Rodine Oldewarris (teammanager stadsdeel Zuid) op 06-19294403. Je kunt ook contact opnemen met Roos de By (teammanager stadsdeel Nieuw West) op 06-20909963.

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met Milène Moennasing (recruiter).

De organisatie
De gemeente Amsterdam wil graag voor klanten op een eenduidige manier werken en diensten verlenen. Dit geldt ook voor de zeven afdelingen Vergunningen Toezicht en Handhaving die zijn ondergebracht bij de stadsdelen. Vanuit jouw plek, bij een van de stadsdelen, werk je met het gezicht naar buiten en met meer aandacht voor wat er in de gebieden speelt. De stadsdelen kennen nog wel eenieder een eigen organisatie met specifieke opgaven in de verschillende gebieden maar medewerkers kunnen flexibel, stadsbreed, ingezet worden.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Trefwoorden: Juridisch, Amsterdam, Overheid, handhaving, vergunningen, dossiers, regionaal.


Vergelijkbare zoekopdrachten: Gemeente, Jurist, Juridisch