Jurist

De gerechtsdeurwaarders in Nederland brengen dagvaardingen uit, leggen beslag en ontruimen woningen: zij voeren daarmee uit wat de rechter in een vonnis heeft bepaald. De taken en bevoegdheden van de gerechtsdeurwaarder staat beschreven in diverse wetten, samenvattend het executie- en beslagrecht genoemd. Dat is het recht waarmee de gerechtsdeurwaarder dagelijks werkt en dat is ook het rechtsgebied waar de juristen van de KBvG dagelijks mee te maken hebben. En het is een rechtsgebied dat zeer actueel is: de schuldenproblematiek heeft de aandacht van de hele samenleving.

Als jurist van de KBvG heb je (c.q. ontwikkel je) veel kennis van het executie- en beslagrecht. Zoveel zelfs, dat je meedenkt over en meeschrijft aan aanpassing van deze wetgeving. Je overlegt met wetgevingsambtenaren, je ondersteunt commissies en werkgroepen bij het formuleren van (wetgevings)adviezen en je bent vraagbaak voor de KBvG leden en het publiek.

De KBvG is een publiekrechtelijke beroepsorganisatie (PBO) belast met het stellen van regels die de Nederlandse gerechtsdeurwaarders binden. Als KBvG jurist help je mee bij het formuleren van KBvG verordeningen en overige regelgeving dat uitsluitend van toepassing is op de gerechtsdeurwaarders.

En tenslotte bekwaam jij je als KBvG jurist in alle overige regelgeving die van belang is voor gerechtsdeurwaarders en de PBO. Denk hierbij aan de privacy wetgeving, of aan internationale regelgeving zoals het Haags Betekeningsverdrag of EU verordeningen. Maar ook het bestuursrecht komt aan bod: een rechtsgebied waar de PBO veel mee te maken heeft.


Vergelijkbare zoekopdrachten: Bedrijfsleven, Dienstverlening algemeen, Juridisch medewerker, Jurist, Juridisch