(Senior) Juridisch adviseur bevolkingsonderzoeken

(Senior) Juridisch adviseur bevolkingsonderzoeken
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

Functieomschrijving

In verschillende programma's zijn er innovaties die voorbereid en geïmplementeerd worden. Daarnaast nemen de werkzaamheden toe. In het kader van uitbreiding zoeken wij een (senior) juridisch adviseur.

Als juridisch adviseur adviseer je gevraagd en ongevraagd het CvB en haar opdrachtgevers en ketenpartners over de gezondheidsrechtelijke aspecten van de bevolkingsonderzoeken en de aansluitende zorg. Onderwerpen kunnen voortkomen uit de reguliere werkzaamheden, maar ook uit actualisaties en innovaties binnen de bevolkingsonderzoeken. Voorbeelden hiervan zijn: de samenwerking tussen de overheid en (private) partijen die de screeningen organiseren, gegevensuitwisseling tussen zorgverleners in het kader van zorg en kwaliteitsborging, het gebruik van gegevens en lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek, interpretatie en toepassing van privacywetgeving en medisch-ethische vraagstukken in relatie tot de deelnemers aan bevolkingsonderzoeken. Je voegt je juridische kennis toe aan expertise op gebied van gezondheidszorg, medische ethiek, medisch wetenschappelijk onderzoek en grootschalige gegevensverwerking.

 • Je signaleert ontwikkelingen in beleid en wetgeving die consequenties kunnen hebben voor de uitvoering van de bevolkingsonderzoeken en doet concrete voorstellen hoe hier mee om te gaan.
 • Je doet voorstellen ter verbetering van bestaande juridische kaders en uitvoeringsbeleid van de programma’s van het CvB en adviseert over de complexe multidisciplinaire aandachtsgebieden binnen de bevolkingsonderzoeken.
 • Je schrijft adviezen en notities zowel voor CvB intern als extern voor betrokken stakeholders, weet draagvlak te verwerven en draagt er aan bij dat deze adviezen geïmplementeerd worden in uitvoeringskaders, voorlichtingsproducten of andere relevante documenten.
 • Je houdt rekening met de rollen, taken en verantwoordelijkheden van de ketenpartners en het Centrum voor Bevolkingsonderzoek (CvB) en je hebt oog voor de politiek bestuurlijk omgeving en de dilemma’s die daarbij spelen.


Samenwerken:
Binnen CVB werk je nauw samen met je collega- juridisch adviseur, de programmamanagers, programmamedewerkers en de andere adviseurs (zoals met een medisch adviseur, monitoring en evaluatie- adviseur, communicatieadviseur, financieel en informatiemanagement adviseur). Waar nodig stem je af met juridische Zaken van het RIVM, VWS en ketenpartners.

Functie-eisen

Voor deze uitdagende functie zoeken we iemand die

 • Een academische rechtenstudie heeft afgerond, bij voorkeur specialisatie gezondheidsrecht.
 • Minimaal drie jaar werkervaring heeft als jurist, waarvan twee jaar aantoonbaar op het gebied van het gezondheidsrecht.
 • Op de hoogte is van de relevante ontwikkelingen op gezondheidsrechtelijk gebied
 • Goed kan netwerken.
 • Een sterk analytisch vermogen heeft en vraagstukken kan benaderen vanuit verschillende invalshoeken en oplossingsrichtingen.
 • Een advies- en/of besluitvormingsproces met interne en externe stakeholders kan begeleiden, draagvlak kan creëren en tot concrete resultaten komt.
 • Inzicht heeft in organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke samenhangen in bredere context dan eigen werkterrein.
 • Goede communicatievaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk heeft.
 • Integer en objectief is.
 • Initiatiefrijk, bestuurlijk sensitief, verbindend is en een echte teamspeler.

Pas jij binnen ons profiel, dan gaan we graag met je in gesprek!

Arbeidsvoorwaarden
Salarisniveau
: schaal 12 en schaal 13
Salarisomschrijving: Inschaling is afhankelijk van ervaring.
Maandsalaris: Min €3.667 – Max. €6.097 (bruto)
Dienstverband: Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
Contractduur: 12 maanden met uitzicht op vast bij goed functioneren
Minimaal aantal uren per week: 32
Maximaal aantal uren per week: 36

Overige arbeidsvoorwaarden
Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogenaamde 13e maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 55% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien heb je een aantal individuele keuzemogelijkheden bij het samenstellen van je arbeidsvoorwaardenpakket.

Bijzonderheden
Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

De sollicitatiegesprekken vinden plaats in de week van 15 juli a.s.

Graag je (digitale) sollicitatie richten aan Herma Vermeulen, Afdelingshoofd pre- en neonatale screeningen.

Solliciteren
Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Een ieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.


Vergelijkbare zoekopdrachten: Juridisch medewerker, Overheid