Copy of Bestuurslid Juridische Zaken

De Stichting Beter Leven keurmerk (SBLk) is de organisatie die de borging en het beheer van het Beter Leven keurmerk (BLk) ter hand neemt en de contacten met het deelnemende bedrijfsleven onderhoudt. Het BLk is het toonaangevende keurmerk voor vlees, eieren en samengestelde dierlijke producten, waarmee een bedrijf kan aantonen dat het diervriendelijker produceert. Er wordt nauw samengewerkt met de Dierenbescherming die, als eigenaar van het keurmerk, de dierinhoudelijke criteria opstelt en communiceert met de consument.

De SBLk behandelt en beoordeelt de aanvragen van het bedrijfsleven en verleent de goedkeuring voor het gebruik van het keurmerk. De SBLk houdt toezicht op haar deelnemers, dit zijn veehouderijbedrijven, slachterijen, uitsnijderijen, verpakkers, vleeswarenproducenten, verwerkers, logistieke dienstverleners, retailers en foodservicebedrijven. Ook houdt de SBLk toezicht op de externe certificatie instellingen die de fysieke controle en de handhaving voor hun rekening nemen. De SBLk is een compacte organisatie zonder winstoogmerk die haar kosten doorberekent aan het deelnemende bedrijfsleven.

In verband met het rooster van aftreden en vervanging is de SBLk op zoek naar een nieuw (kandidaat)lid voor het Stichtingsbestuur. Het bestuurslid wordt, op voordracht van het bestuur van de Stichting, benoemd door het bestuur van de Dierenbescherming.

Bestuurslid Juridische Zaken

Wat houdt de functie in?

Het Stichtingsbestuur bestaat momenteel uit 5 leden. Het bestuur houdt, als toezichthoudend bestuur, op afstand toezicht op de gang van zaken binnen de SBLk. De operationele bevoegdheden zijn gedelegeerd aan de manager, die verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken. Het Stichtingsbestuur dient een breed spectrum van deskundigheden te omvatten om alle aspecten van het functioneren van de SBLk te kunnen beoordelen. Om met persoonlijke deskundigheid en inbreng het bestuur te versterken, vragen we naast de algemene functie-eisen ook specifieke kennis:

Bestuurslid Juridische Zaken
Wij zijn op zoek naar een kandidaat met een gedegen juridische achtergrond die als toezichthouder boven de materie kan staan en ook de details begrijpt. De kandidaat heeft naast bedrijfsjuridische kennis en ervaring ook kennis en ervaring op het gebied van organisatie, bestuur en toezicht. Verdere gewenste specifieke deskundigheden:

  • Juridische ervaring m.b.t. het opstellen en toetsen van juridische relevante stukken (statuten, contracten, reglementen)
  • Fraudezaken
  • Beroepsprocedures
  • Mededinging


Voor deze kandidaat geldt dat hij vanuit bovenstaande kennis en ervaring in staat is om een adequate inschatting te kunnen maken van de impact van beslissingen van de SBLk op de deelnemende bedrijven en het keurmerk als geheel.

Algemene functie-eisen
Onze kandidaat beschikt over:

  • Strategisch inzicht, overzicht en visie.
  • Een academisch opleidings-, werk- en denkniveau.
  • Brede maatschappelijke betrokkenheid en affiniteit met het doel van het Beter Leven keurmerk.
  • Het vermogen om in teamverband advies te geven, toezicht uit te oefenen en een goede gesprekspartner binnen het SBLk bestuur te zijn.
  • Een onafhankelijke en onpartijdige houding.
  • Voldoende beschikbaarheid voor de uitoefening van de functie (het bestuur vergadert 5 keer per jaar, vooral in de avonduren).


Een achtergrond in de agrarische- en/of voedingsmiddelensector is een pré.

Voor deze functie is het van belang dat de kandidaat niet bij of voor een deelnemer of één van de zakelijke partners van de Stichting Beter Leven keurmerk werkt of anderszins daaraan verbonden is. De functie is onbezoldigd. De voor de functie gemaakte onkosten worden vergoed.

Interesse?
Bent u geïnteresseerd? Zend uw motivatie en CV vóór 5 juli via onze sollicitatiepagina t.a.v. Helga van Veen, voorzitter, o.v.v. ‘sollicitatie Bestuurslid Stichting Beter Leven keurmerk’. Voor vragen aangaande de functie of over de procedure kunt u contact opnemen met Helga van Veen via 0888113560.

Het inwinnen van referenties maakt onderdeel uit van het selectieproces

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Trefwoorden: Juridisch Bestuurslid, Bestuur, Stichting, Stichtingsbestuur, Bestuurslid Juridische Zaken, Toezichthouder, Keurmerkorganisatie, Academisch


Vergelijkbare zoekopdrachten: Agrarische sector, Juridisch medewerker