Hoofd afdeling Juridische Zaken

De afdeling Juridische Zaken (JZ) van de Universiteit van Amsterdam (UvA) maakt deel uit van de Bestuursstaf die onder leiding staat van de Secretaris en is op zoek naar een Hoofd afdeling Juridische Zaken.

De UvA, opgericht in 1632, is een van de meest toon­aangevende grote algemene universiteiten in Europa, waarin de talenten van studenten, onderzoekers en staf zich optimaal kunnen ontwik­kelen.

Kenmerkend voor de UvA zijn het kritische, creatieve en internationale klimaat, de open sfeer en de sterke betrokkenheid bij stad en samenleving. De UvA is gevestigd in een groot aantal historische en moderne gebouwen in Amsterdam en daarmee een geïntegreerd onderdeel van de stad.

De UvA is tegelijk een brede, onderzoeksintensieve universiteit. Voortgekomen uit de geschiedenis van Amsterdam, is een internationaal georiënteerde academische gemeenschap met meer dan 120 nationaliteiten ontstaan die zich kan meten met de toonaangevende universiteiten in binnen- en buitenland. De UvA biedt academisch onderwijs aan bijna 40.000 studenten op bijna alle wetenschapsgebieden en staat open voor alle studenten en medewerkers - ongeacht afkomst, achtergrond of overtuiging - die met volle inzet van eigen talent werken aan de ontwikkeling en overdracht van wetenschappelijke kennis als bron van culturele rijkdom en als basis voor duurzame vooruitgang.

Internationale focus is een van de thema's waar de UvA trots op is. De UvA heeft samen­werkingsverbanden met duizenden onderzoekers en honderden instellingen in binnen- en buitenland. Met recht kan gesproken worden over de UvA als intellectueel knooppunt.

De afdeling Juridische Zaken ondersteunt en adviseert het College van Bestuur, de secretaris van de universiteit, het management van faculteiten en centrale eenheden en andere stafafdelingen op strategisch niveau. JZ is tevens verantwoordelijk voor het behandelen van bezwaren en beroepen van medewerkers en studenten en adviseert de zeer diverse onderdelen van de UvA bij de implementatie en interpretatie van wet- en regelgeving en jurisprudentie op uiteenlopende gebieden. JZ  treedt op als makelaar bij uitbesteding van juridische zaken door faculteiten en eenheden aan externen (juridische adviseurs, advocaten). De afdeling verzorgt de ondersteuning en het secretariaat van het centraal stembureau, van de centrale klachtencommissie voor medewerkers en studenten, van de commissie wetenschappelijke integriteit, het College van Beroep voor de Examens en de Geschillenadviescommissie.

Ontwikkeling van de afdeling

De afdeling Juridische Zaken bevindt zich momenteel in een professionaliseringstraject en wordt daarbij extern ondersteund. Momenteel wordt geïnventariseerd waar intern de behoeftes en kansen liggen rond juridische advisering, gezien nieuwe ontwikkelingen in dit domein. Daarnaast richt dit traject zich op de inrichting van de afdeling in termen van efficiëntie en effectiviteit, evenals optimalisatie van de meer operationele processen die onder verantwoordelijkheid van de afdeling vallen. Van het nieuwe hoofd wordt een sturende, stimulerende en actieve rol verwacht in dit lopende traject.

Bestuursstaf

De Bestuursstaf is in gezamenlijkheid verantwoordelijk voor een integrale beleidsvoorbereiding en fungeert als de beleids- en adviesdienst van de UvA. De Bestuursstaf werkt nauw samen met de gemeenschappelijke diensten. UvA-brede kaders en beleid worden samen met de control van de universiteit als geheel, het vastgoedbedrijf en de gelieerde, in de Bestuursstaf uitgevoerd.

Werkzaamheden

 • U geeft op een inspirerende wijze leiding aan de afdeling evenals het lopende professionaliseringstraject en bent in staat om de afdeling goed te positioneren binnen de UvA;
 • u bent verantwoordelijk voor de adequate en tijdige juridische advisering van en ondersteuning door de afdeling, zowel ten behoeve van het College van Bestuur en Secretaris, als van de faculteiten, staven en diensten;
 • u bewaakt de kwaliteit van de belangenbehartiging van de instelling in rechtszaken en juridische kwesties namens het College van Bestuur;
 • u zorgt ervoor dat de UvA conform geldende wet- en regelgeving handelt en zich aanpast aan veranderende wet- en regelgeving;
 • u overziet de relevante regelgeving en ontwikkelingen op juridische vakgebieden;
 • u bent eindverantwoordelijk voor een vlotte en adequate afhandeling van klachten, bezwaar- en beroep met aandacht voor versterken van het lerend vermogen van de organisatie naar aanleiding van uitspraken in deze procedures.

Het hoofd van de afdeling rapporteert aan de Secretaris van de Universiteit. De afdeling is onderdeel van de Bestuursstaf, samen met beleidsafdelingen en overige bestuursondersteunende afdelingen.

Profiel

 • Wij zoeken een uitstekende, breed georiënteerde jurist met bewezen leidinggevende kwaliteiten die als juridisch boegbeeld opereert;
 • u bent een alerte, verbindende en tegelijk stevige persoonlijkheid die beschikt over goede communicatieve vaardigheden;
 • u bent een bruggenbouwer met een sterk ontwikkeld gevoel voor de verschillende belangen in een complexe bestuurlijke organisatie en een hoge mate van bestuurlijke en organisatie sensitiviteit;
 • u haalt het beste uit uw medewerkers vanuit een coachende houding;
 • u beschikt over een sterk analytisch vermogen. U kunt goed organiseren en formuleert zowel mondeling als schriftelijk bondig en helder;
 • u bent in het bezit van een afgeronde opleiding Nederlands recht met minimaal 5 jaren (relevante) werkervaring in een relevante omgeving, bij voorkeur binnen het hoger onderwijs.

Inlichtingen

Voor inlichtingen over de inhoud van de functie kunt u contact opnemen met:

Aanstelling

De functie wordt gelijktijdig intern en extern opengesteld.

De werkzaamheden maken deel uit van de organieke functie Beleidsdirecteur niveau 3. Het betreft in eerste instantie een tijdelijke aanstelling voor een jaar. Bij gebleken geschiktheid is een vaste aanstelling mogelijk. Het salaris bedraagt minimaal €5.294 en maximaal €6.738 bruto per maand op basis van 38 uur per week (schaal 14). De Cao Nederlandse Universiteiten is van toepassing.

De UvA heeft een uitgebreid pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een ruime vakantieregeling en een 13e maand. Daarnaast biedt de UvA uitstekende studie- en ontwikkelingsmogelijkheden en stimuleert medewerkers om zich blijvend te professionaliseren.

Sollicitatie

Als werkgever handhaaft de UvA een beleid van gelijke kansen. We vinden diversiteit belangrijk en zetten ons volledig in om een plek te zijn waar iedereen zich thuis voelt, ongeacht afkomst, huidskleur of overtuiging. We koesteren de onderzoekende geest en het doorzettingsvermogen en laten de ruimte om door te vragen. Bij ons vormen nieuwsgierigheid en creativiteit de heersende cultuur.

U kunt via onderstaande link online solliciteren. Sollicitaties die rechtstreeks naar de contactpersoon of op een andere wijze worden verstuurd, worden niet verwerkt. 

#LI-POST

Wij stellen acquisitie niet op prijs 


Vergelijkbare zoekopdrachten: Jurist, Juridisch, Universiteit/HBO Onderwijs