Juridisch adviseur (junior)

De werkzaamheden bestaan onder andere uit:

1. Serviceverlening aan leden
- geeft aan leden (directies, besturen en ondersteuners) adviezen over de toepassing van wet- en regelgeving op het gebied van onder andere arbeidsvoorwaarden, medezeggenschap, toelating, schorsing en verwijdering van leerlingen, aansprakelijkheid en klachtrecht in het primair en voortgezet onderwijs, door middel van telefoon en e-mail;
- adviseert besturen, directies en ondersteuners, waar het gaat om praktische processen op het gebied van vormgeving en uitvoering van (onderwijs)beleid;
- stelt berichten op voor de nieuwsbrieven, websites, brochures e.d.

2. Beleidsontwikkeling en -uitvoering
- draagt oplossingen aan bij het realiseren van het beleid op specifiek toegewezen aandachtsvelden, ontwikkelt alternatieven, concipieert adviezen op dat beleidsonderdeel;
- zorgt voor input voor media-uitingen.

3. Belangenbehartiging voor en contacten met leden
- neemt deel aan overlegverbanden en werkgroepen (in- en extern) en draagt binnen aangegeven kaders standpunten uit.

Functie-eisen

De kandidaat moet een brede of gespecialiseerde theoretische kennis van het eigen vakgebied hebben en tevens een brede interesse hebben in het onderwijs, het onderwijsbeleid, de onderwijspraktijk en de landelijke ontwikkelingen. De kandidaat moet inzicht hebben in onderwijskundige, financiële, organisatorische, sociale en juridische samenhangen in relatie tot een bredere context dan alleen het eigen werkterrein.

Bij voorkeur heeft de kandidaat een afgeronde universitaire opleiding Nederlands recht. Hbo-juristen met ervaring op arbeidsrechtelijk en/of P&O-gebied worden ook uitgenodigd te solliciteren.

De kandidaat moet vaardig zijn in het vergaren en analyseren van informatie en het opstellen van adviezen. De kandidaat moet in staat zijn om complexe vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken te benaderen om zo tot een creatieve oplossing te komen. De kandidaat moet over uitstekende spreek-, taal- en luistervaardigheden beschikken.

Als persoon beschikt de kandidaat over goede sociale en communicatieve vaardigheden. De kandidaat kan prima zowel zelfstandig als in teamverband functioneren. Hij of zij werkt zorgvuldig en is accuraat en beschikt over een open en sociale houding richting zowel collega’s als leden.

De kandidaat moet in staat zijn om ad hoc op vragen van leden te reageren en durft verantwoordelijkheid te dragen voor de adviezen die hij of zij geeft.


Vergelijkbare zoekopdrachten: Juridisch, Jurist