Ervaren Juristen JKC

Locatie: Hoofdkantoor UWV Amsterdam
Functiegroep 10
Fte: 2,0


Bij UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen) ontstaat binnen het Juridisch Kenniscentrum (JKC, onderdeel van het directoraat Bezwaar en Beroep) twee vacatures, waarvoor we op zoek zijn naar:

Ervaren Juristen JKC (m/v):

 • Eén jurist met aandachtsgebieden op het terrein van sociale verzekeringen
 • Eén jurist met als specifiek aandachtsgebied de behandeling van civiele claims    


UWV
UWV is de uitvoeringsinstelling op het gebied van uitkeringsverstrekking, arbeidsbemiddeling en claimbeoordeling. UWV staat voor Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. We zijn een zelfstandig bestuursorgaan en voeren in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de werknemersverzekeringen uit, zoals WW, WIA, Wajong, WAO, WAZO en Ziektewet.

Daarmee zijn we de grootste landelijke speler binnen de sociale zekerheid. Dagelijks bieden we 1,5 miljoen klanten snelle en deskundige dienstverlening op maat. We ondersteunen hen in hun re-integratie en bij het vinden van een baan. Waar nodig voorzien we hen van tijdelijk inkomen. Zo bieden we onze klanten nieuw perspectief op de maatschappij.

Onze visie is dat mensen op hun best zijn als ze met werk kunnen deelnemen aan de maatschappij. De maatschappij functioneert het best als zoveel mogelijk mensen er met werk aan deelnemen. Het is onze missie om, samen met onze partners, verschil te maken voor mensen door werken te bevorderen. Als werken onmogelijk is, zorgen we snel voor inkomen.

De breedte van onze dienstverlening en het maatschappelijke speelveld zorgen voor een veelzijdige en dynamische werkomgeving met veel aandacht voor persoonlijke ontplooiing.

Directoraat Bezwaar en Beroep
Binnen UWV is het directoraat Bezwaar en Beroep (B&B) het onderdeel waar klanten terecht kunnen als zij het niet eens zijn met een door UWV genomen beslissing. In elf districten werken ruim 1000 B&B-medewerkers aan de behandeling van bezwaar- en beroepsprocedures. Dit doen zij via een op de klant toegesneden benadering met als doel het conflict op te lossen. Natuurlijk krijgt niet iedere klant gelijk, maar wij zorgen er wel voor dat de acceptatie van de beslissing bij de klant toeneemt zodat de klant verder kan.

Doel van de afdeling JKC
De afdeling JKC verzorgt als ‘shared servicecenter’ de juridische inbreng in de beleidsontwikkeling op het gebied van de sociale verzekeringen. JKC onderhoudt daartoe een intensieve relatie met de afdeling Strategie, Beleid en Kenniscentrum (SBK) en werkt ook nauw samen met de staven van de divisies.
Daarnaast faciliteert het JKC de overige medewerkers van B&B in het kwalitatief hoogwaardig uitoefenen van hun vak.
En verder behandelt JKC civiele claims, alsook principiële hoger beroepszaken (waarin beleidskeuzes door de hoogste rechter worden getoetst, als sluitstuk van de beleidsontwikkelingscyclus).

Wat gaat u doen
De belangrijkste elementen van de functie betreffen het vanuit het juridisch perspectief adviseren op strategisch en beleidsniveau ten behoeve van de Raad van Bestuur, SBK, divisies alsook specifiek B&B. Dat betreft nieuwe wet- en regelgeving, alsook UWV-beleid. Daarnaast het (onder meer door het ontsluiten van juridische kennis) ondersteunen van de uitvoering B&B, alsook het behandelen van principiële hoger beroepszaken resp. civiele claims.

Als jurist JKC werkt u graag en goed samen, en bent u klant- en resultaatgericht. U bent een jurist met een praktisch-organisatorische inslag. Oordeelsvorming gaat u goed af en u heeft een scherpe analytische geest, ook weet u anderen te overtuigen. U kunt zich uitstekend mondeling en schriftelijk uitdrukken en uw werk goed organiseren. Daarnaast heeft u een academisch werk- en denkniveau.

Plaats in de organisatie
De functie ressorteert hiërarchisch onder het (adjunct)hoofd JKC.

Hoofdtaken

 • U volgt de ontwikkelingen in relatie tot het vakgebied gerelateerd aan concern- en divisiebrede belangen en u bent in staat vanuit uw eigen vakgebied verbanden en relaties te leggen naar andere vakgebieden en u signaleert juridische relevante aspecten;
 • U kunt op het gebied van ontwikkelingen in wet- en regelgeving en jurisprudentie op het eigen vakgebied -in goede afstemming en samenwerking met divisiestaven en SBK- juridisch advies geven op basis van analyse, risico-inventarisatie en waar nodig juridische alternatieven;
 • U neemt als juridisch specialist op het eigen vakgebied deel in in- en externe overleggen en werkgroepen;
 • U behandelt principiële hoger beroepszaken, resp. civiele claims;
 • Het, onder meer via onderhoud van de juridische kennisbank, ontsluiten van juridische informatie behoort mede tot uw hoofdtaken;
 • U faciliteert de uitvoering B&B met beleids- en uitvoeringsinstructies, vraagbaakfunctie, gevalsadvisering e.d.;
 • U draagt bij aan kwaliteitsverbetering van de UWV-uitvoeringsprocessen.


Wat we van u verwachten

 • U heeft minimaal WO-niveau, aangetoond door een afgeronde studie Nederlands Recht;
 • U heeft grondige kennis van het SV-recht en aanverwante rechtsgebieden;
 • U heeft ruime ervaring in een juridische en/of beleidsfunctie;
 • U heeft kennis van de UWV-organisatie en haar relaties met het maatschappelijk veld.


Gedragscompetenties
Naast de UWV-kerncompetenties (klantgerichtheid, resultaatgerichtheid, samenwerken) zijn de volgende specifieke gedragscompetenties van belang:

 • Oordeelsvorming
 • Overtuigingskracht
 • Probleemanalyse
 • Zelfontwikkeling
 • Kwaliteitsgerichtheid


Salarisindicatie bij een 38-urige werkweek:
Minimum salaris:         € 4074 bruto per maand
Maximum salaris:         € 5396 bruto per maand

Voor informatie
Kees Brent
Hoofd JKC
06-52464436
of
André de Rave
Adj. hoofd JKC
06-51804697

Sollicitatieprocedure
U kunt uw sollicitatiebrief met motivatie én CV, uitsluitend via de sollicitatielink (op het vorige scherm) sturen. Dit kan tot en met 16 oktober a.s.

Een verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is vereist, omdat je in deze functie mogelijk komt te werken met privacygevoelige en vertrouwelijke informatie, danwel daar toegang tot hebt.

Bij voldoende aanbod zal de vacature eerder dan 16 oktober a.s. sluiten.


Vergelijkbare zoekopdrachten: Dienstverlening algemeen, Jurist