Senior jurist Arbeids- en ambtenarenrecht

Opslaan
U moet u aanmelden of
een account maken om een vacature op te slaan.
Ben jij een gedreven jurist met hart voor de overheid?
Je werkomgeving

Onze overheidsjuristen zijn hardwerkende, loyale, nononsense professionals. Assertieve specialisten die openstaan voor feedback enzich graag ontwikkelen. Die niet alleen hun vak verstaan, maar ook willenbijdragen aan proces- en kwaliteitsverbetering binnen overheidsorganisaties.Niet in hokjes denken, maar out of the box. Je bent maatschappelijk betrokken. DPAProfessionals is geen “ouderwetse” werkgever. Wij kennen flexibele werkvormenen denken graag met je mee.

Onze overheidsjuristen zijn gespecialiseerd in het bestuursrechtof in de combinatie van het arbeids- en ambtenarenrecht. Als overheidsjuristbij DPA verbreed je met tijdelijke projecten jouw horizon bij interessante endynamische overheidsinstanties zoals gemeenten, provincies, omgevingsdiensten,waterschappen en de rijksoverheid. DPA is de voorkeursleverancier van deRijksoverheid en meerdere provincies en gemeenten en zoeken graag met jou meenaar je ideale werkomgeving.

Jouw ontwikkeling en geluk staat bij ons centraal. Wijondersteunen je met persoonlijke begeleiding, opleidingen enverdiepingscursussen. Samen bepalen wij jouw stip op de horizon. Ook zorgen wijvoor onderlinge kennisuitwisseling met je collega’s via kennissessies,jurisprudentiebijeenkomsten en onze online community. Zo vergroot jij je kennis,kunde én je marktwaarde. Daarnaast bereiden wij je voor op de veranderingen injouw functie en werkomgeving, zoals bijvoorbeeld de nieuwe Omgevingswet of deWNRA.


Wat je gaat doen

Je bent een gedreven jurist, met hart voor de overheid. Jouwinteresse ligt op bij het arbeids- en/of ambtenarenrecht en je vindt hetinteressant om op dit grensvlak te werken. Door aan de slag te gaan als interimprofessional krijg je de unieke kans om een kijkje te nemen in verschillendekeukens – in dit geval van uiteenlopende overheidsinstanties. Bij DPA draaitalles om jouw ontwikkeling. In een paar jaar tijd geef je een flinke boost aanje carrière. Jij bepaalt zelf het tempo en de richting.

Met de komst van de Wet normalisering rechtspositieambtenaren (Wnra) wijzigt de rechtspositie van een ambtenaar, die nu nog wordtvormgegeven op grondslag van de (oude) Ambtenarenwet, ingrijpend. De Wnra gaatgelden voor het merendeel van de overheidsorganisaties en de daar werkzameambtenaren. Aan jou de taak om alle juridische kwesties te behandelen of teadviseren over hoe deze transitie het beste kan worden vormgegeven. Dat je bijverschillende organisaties ervaring op doet is niet alleen een voordeel vooronze opdrachtgevers, maar dit zorgt er ook voor dat je jezelf kunt blijvenontwikkelen! 


Jouw profiel
  • Een juridisch WO-diploma;

  • Minimaal vijf jaar ervaring binnen de overheidmet het arbeids- en ambtenarenrecht;
  • Een enthousiaste, flexibele instelling;
  • Een sterk analytisch vermogen en goedecommunicatieve vaardigheden.


Wat je van ons kunt verwachten

Wij verbinden je met ons netwerk. We openen nieuwe deurennaar vakinhoudelijke en persoonlijke groei. Doorlopend leren en je talentenontwikkelen: dat is wat wij je bieden.

We stimuleren dat collega’s van elkaar leren en ervaringenuitwisselen. Daarom zorgen wij voor onderlinge kennisuitwisseling viakennissessies, jurisprudentiebijeenkomsten en onze online community.

Daarnaast krijg jij:

  • Afwisselende opdrachten, die aansluiten bij jouwontwikkeling;
  • Een salaris uit schaal 10 tot 12, afhankelijkvan jouw ervaring en skills;
  • Een aantrekkelijk pakket secundairearbeidsvoorwaarden, waaronder een maandelijks jurisprudentieoverleg, eenNS-business card en bonusmogelijkheden en een aantrekkelijk pakket secundaire arbeidsvoorwaarden;
  • Een individueel opleidingsbudget, waarmee je jebijvoorbeeld kunt verdiepen in de WNRA of andere relevante wet- en regelgevingom jouw werk optimaal te kunnen uitvoeren.


Vergelijkbare zoekopdrachten: Jurist, Overheid