Senior Jurist Privaatrecht

Senior Jurist Privaatrecht
32-36 uur per week
Vacaturenummer: 19090039

Amsterdam is een stad in beweging. Grond en Ontwikkeling vervult een belangrijke rol bij de ontwikkeling van de stad. We geven grond uit in erfpacht, zijn betrokken bij erfpachtherzieningen en transformaties, maken beleidskaders en ontwikkelen projecten in de gebiedsontwikkeling. Het team Juridische Zaken bij Grond en Ontwikkeling is bij al deze activiteiten betrokken en speelt een belangrijke rol in de juridische advisering. Bij vrijwel ieder ontwikkelingsproject zijn de juristen betrokken, of het nu gaat over nieuwe uitgiftes, selectieprocessen of transformatieopgaven. Daarnaast adviseert Juridische Zaken over juridische aspecten van nieuw beleid ,over erfpachtbeleid en over erfpachtdossiers.

Wij zijn voor het team Juridische Zaken op zoek naar een senior jurist privaatrecht.

De functie
Als senior jurist word je vooral ingezet bij grote Amsterdamse project- en gebiedsontwikkelingen. Je opereert in het speelveld van projectontwikkeling, selectieprocessen, erfpacht en contractvorming. Er is een ontwikkeling gaande waarbij Amsterdam duurzame energie als uitgangspunt hanteert. In de gebiedsontwikkeling leidt dit tot nieuwe juridische vraagstukken wat vraagt om een stevige juridische adviseur in het kader van aanbestedingen, de contractvorming met energieleveranciers en het beoordelen van bestaande concessies.

Daarnaast ben je werkzaam in de juridische advisering over (complexe) erfpachtdossiers en uitgiftecontracten. De taakvelden liggen hoofdzakelijk binnen het privaatrecht (zakelijke rechten, contractenrecht, selectieprocessen en bouwrecht). Daarnaast werk je ook op het snijvlak van privaat- en publiekrecht (onteigeningen, Wet voorkeursrecht gemeenten, grondbeleid en grondexploitatie) en overige rechtsgebieden, zoals Europees recht, en milieu- en ruimtelijke ordeningsrecht.

Dit ga je doen

 • Advisering en beoordeling van aanbestedingen en contracten in het kader van de energietransitie in het kader van de gebiedsontwikkeling.
 • Je adviseert over de juridische implicaties van nieuw beleid, de contractvorming van de energietransitie in concrete projecten en over de toepassing van bestaande contracten.
 • Zelfstandige advisering in projecten en gebiedsontwikkeling ten aanzien van erfpacht, contractvorming, selecties van marktpartijen en juridische geschillen.
 • Leveren van juridische expertise op erfpachtgebied en beoordelen van uitgiftecontracten.
 • Behandelen of voorbereiden van gerechtelijke en buitengerechtelijke procedures en het ondersteunen van de Gemeenteadvocaat en de Huisadvocaat van de gemeente daarin.
 • Bijdragen en beoordelen van het beleid van Grond en Ontwikkeling en het grondbeleid in zijn algemeenheid op juridische aspecten.
 • Het volgen van vakliteratuur en wetgeving, het geven van cursussen en het onderhouden van relevante netwerken.


Wij vragen

 • Je bent een ervaren, pragmatische jurist met een academische opleiding Nederlands recht, dan wel notarieel recht met als specialisatie privaatrecht.
 • Je beschikt over grondige privaatrechtelijke juridische kennis van de verschillende werkvelden van Grond en Ontwikkeling: gebiedsontwikkeling en contractvorming, erfpacht en zakelijke rechten.
 • Je hebt affiniteit en ruime ervaring met de juridische beoordeling van de effecten van de energietransitie op de gebiedsontwikkeling in het algemeen en met de advisering over aanbestedingen en de contractvorming in het kader van energielevering in projecten.
 • Je hebt ruime ervaring in de privaatrechtelijke advisering in de gebiedsontwikkeling en projecten tav contractvorming, selectieprocessen, zakelijke rechten en erfpacht.
 • Je beschikt over gedegen kennis van selectieprocessen en aanbestedingen en je hebt goed inzicht in bestuurlijke en gemeentelijke verhoudingen.
 • Tot slot beschik je over uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk.


Competenties

 • Analytisch scherp en vraagstukken snel tot de kern kunnen reduceren.
 • Resultaat- en oplossingsgericht.
 • Proactieve houding.
 • Overtuigingskracht.
 • Samenwerken en omgevingsbewust.
 • Verantwoordelijk.


Wij bieden

 • Afhankelijk van je opleiding en werkervaring bedraagt het salaris minimaal € 4.153,- en maximaal € 5.699.- bruto per maand (salarisschaal 12) op basis van 36 uur per week.
 • De gemeente Amsterdam kent prima opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden plus een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden. Deze secundaire arbeidsvoorwaarden bestaan o.a. uit opname in het ABP-pensioenfonds, een maandelijkse bijdrage in de ziektekostenverzekering en het Individueel Keuzebudget. Dit is een vrij besteedbaar budget. Je kunt bijvoorbeeld zelf beslissen wanneer je het budget wil laten uitbetalen en hoeveel extra verlof je nodig hebt.


De organisatie
Grond en Ontwikkeling draagt op ondernemende wijze bij aan het realiseren van de gemeentelijke doelstellingen betreffende gebieds- en vastgoedontwikkeling. De afdeling Regie en Advies is het kennis- en adviescentrum van Grond en Ontwikkeling. De afdeling bestaat uit ongeveer 40 medewerkers. Het team Juridische Zaken is onderdeel van deze afdeling Regie en Advies. Juridische Zaken bestaat uit tien vaste medewerkers en twee externe inhuurkrachten. Voor meer informatie over de organisatie kan je kijken op www.amsterdam.nl.

Sollicitatieprocedure
Heb je belangstelling voor deze functie? Reageer dan uiterlijk 27 oktober 2019 via het online sollicitatieformulier.

De gemeente Amsterdam wil een diverse en inclusieve organisatie zijn. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om betere resultaten te halen voor de stad. Talent als basis, diversiteit als kracht. We streven ernaar dat het personeelsbestand een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam met al haar aanwezige verschillen. Vacatures staan open voor iedereen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Vragen over deze vacature
Neem voor informatie over deze functie contact opmet Martine Bos (afdelingshoofd Regie en Advies), telefoonnummer: 06-10246071 of per email: m.bos@amsterdam.nl. Je kan ook contact opnemen met Willemijn Bakker, coördinator team Juridische Zaken, telefoonnummer: 06-83632561, email: w.bakker@amsterdam.nl.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.


Vergelijkbare zoekopdrachten: Gemeente, Jurist