Ziekenhuisjurist

Gezondheid is voor ieder mens één van de belangrijkste elementen voor een gelukkig leven. ZGT draagt bij aan de gezondheid van mensen in de vorm van preventie, diagnostiek, behandeling en verpleging. ZGT werkt aan continue verbetering en innovatie van zorg en biedt zijn deskundige medewerkers een stimulerende werkomgeving waar professionaliteit, samenwerking, opleiding en wetenschappelijk onderzoek centraal staan. Je vindt ons gastvrije, NIAZ-geaccrediteerde, ziekenhuis in Almelo en Hengelo. 

Voor het stafbureau Raad van Bestuur zoeken wij een 

ZIEKENHUISJURIST

Jouw werkomgeving en functie

Als ziekenhuisjurist ondersteun en adviseer je de Raad van Bestuur en het management bij de ontwikkeling en toepassing van de juridische kaders. 

De functie ziekenhuisjurist is organisatorisch ingebed bij het stafbureau Raad van Bestuur. Dit is de stafafdeling die de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht adviseert en ondersteunt op beleidsontwikkeling, governance, compliance, juridische zaken, klachten- en claimafhandeling. De ziekenhuisjurist ontvangt leiding van de secretaris Raad van Bestuur.

Je werk bestaat onder andere uit beleidsontwikkeling c.q. het vertalen van wet- en regelgeving in juridische kaders en uit het opstellen van contracten, reglementen en protocollen. Verder houd je je bezig met reguliere juridische aangelegenheden. Je kunt dan denken aan het vertegenwoordigen van het ziekenhuis in juridische procedures, het aangaan en bewaken van samenwerkingsafspraken met strategische partners en verzekeringsaangelegenheden. Je adviseert over dreigende conflicten en het opbouwen van dossiers in deze kwesties en neemt namens het ziekenhuis standpunten in. Tot slot zal je werkzaam zijn op het gebied van (medische) aansprakelijkheid. Je beoordeelt claims en handelt deze af in nauwe samenwerking met onze verzekeraar. Hiervoor overleg je met patiënten en hun belangenbehartigers en waar nodig besteed je dossiers uit aan externe partijen.

Je werkt op beide locaties, te weten in Almelo en in Hengelo. Je maakt deel uit van het team juridische zaken en klachten binnen het stafbureau Raad van Bestuur en werkt nauw samen met jouw collega-ziekenhuisjurist en de klachtenbemiddelaars.

Jouw profiel

Je hebt een afgeronde academische opleiding Nederlands recht (civiel/privaatrechtelijke richting) aangevuld met relevante opleidingen op het vakgebied en minimaal vijf jaren ervaring in een vergelijkbare functie of de advocatuur. Je hebt ervaring met het zelfstandig voeren van juridische procedures en meer in het bijzonder heb je ervaring op het gebied van gezondheidsrecht en contractenrecht. Je bent een zakelijke, diplomatieke persoonlijkheid die met gevoel voor verhoudingen tactvol en flexibel en gebruikmakend van verschillende gedragsstijlen kan bemiddelen en onderhandelen. Je bent pragmatisch en het spreekt voor zich dat je je schriftelijk zeer goed kunt uitdrukken waarbij je creativiteit aan de dag legt als het gaat om het beschrijven van gevoelige onderwerpen. 

Wij bieden 

De arbeidsovereenkomst is voor bepaalde tijd van één jaar. Het dienstverband kan zo spoedig mogelijk ingaan. Het aantal uren bedraagt 20 uur (55,56%) gemiddeld per week.

Jouw salaris is ingedeeld in FWG 65 en bedraagt, afhankelijk van je ervaring, minimaal € 3.490,= (65-0) en maximaal € 5.257,= (65-15) bruto per maand op basis van een fulltime dienstverband.

De CAO Ziekenhuizen is van toepassing.

Voorwaarde voor aanstelling is dat je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kunt overleggen.

Overige informatie 

Wij hebben deze vacature geplaatst op 15 oktober 2019. Stuur je sollicitatie (uitsluitend per mail) vóór 29 oktober 2019 naar e.lenting@zgt.nl onder vermelding van het vacaturenummer MR19-EL165, ter attentie van Eva Lenting, Mobiliteit & Recruitment.

Veronique Veldhuis, secretaris Raad van Bestuur, kan je meer informatie geven over deze vacature, telefoonnummer (088) 708 5647.

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 11 november 2019.

Wij checken referenties en stellen het op prijs dat je in je sollicitatie aangeeft wie wij daarvoor kunnen benaderen.

Privacy

Wij gaan zorgvuldig om met de door jou aangeleverde informatie. De NVP-sollicitatiecode is voor ons leidend. Voor meer informatie over de wijze waarop je persoonsgegevens worden verwerkt en jouw rechten aangaande deze gegevens, verwijzen wij naar ons privacy statement.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.


Vergelijkbare zoekopdrachten: Gezondheidszorg/Welzijn, Jurist