Functionaris Gegevensbescherming

Functionaris Gegevensbescherming
36 uur per week

De gemeente Veenendaal heeft de opgave om zich de komende jaren te onderscheiden door de manier waarop zaken worden aangepakt en medewerkers in hun werk staan. Dit uit zich dan in een hoog ambitieniveau op alle terreinen. We willen een professionele organisatie zijn, met een externe oriëntatie en een focus op het neerzetten van resultaten voor burgers en bestuur van de gemeente Veenendaal. Een organisatie met ondernemende en proactieve managers en medewerkers die het nemen van verantwoordelijkheid als een vanzelfsprekend onderdeel van hun rol zien. Door projectmatig en programmatisch te werken opereren professionals in netwerken om de resultaten en effecten van hun opdracht te optimaliseren.

Inwoners moeten erop kunnen vertrouwen dat de gemeenten zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens en andere persoonlijke informatie. Niet voor niets staan bescherming van persoonsgegevens en rechtmatige en transparante gegevensverwerking hoog op de agenda van organisatie en bestuur.

Binnen de stafafdeling Concern Control, bestaande uit drie medewerkers inclusief de concerncontroller, is plaats voor een Functionaris Gegevensbescherming (293-CC) voor 36 uur per week.

Verantwoordelijkheden
Als functionaris Gegevensbescherming (hierna te noemen: FG) zie je toe op de toepassing en naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en vanaf 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) binnen de gemeente(n). Dit doe je vanuit een kader stellende, adviserende en controlerende rol.

Kerntaken

 • Uitwerken, implementeren en borgen van het privacy beleid binnen de gemeente(n).
 • Toezicht houden op en controleren van de organisatorische en technische verwerking van persoonsgegevens binnen de gemeente(n).
 • Zorgen voor het opstellen en bijhouden van een register van gegevensverwerkingen.
 • Rapporteren en adviseren over privacy in brede zin aan het College van Burgemeester & Wethouders.
 • Het geven van voorlichting en het coördineren en uitvoeren van trainingen binnen de gemeente over privacy-gerelateerde onderwerpen.
 • Aanspreekpunt voor inwoners en medewerkers over vraagstukken, klachten en/of incidenten op het gebied van de omgang met persoonsgegevens en privacy in brede zin. En onderhoudt de contacten met de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).
 • De organisatie adviseren en ondersteunen bij het (verder) formaliseren van en realiseren van een passend niveau van gegevensbescherming en het gebruik van passende technologie en methoden (audits, data privacy impact assessment (PIA), verwerkersovereenkomsten etc.).


Kerncompetenties

 1. Diplomatiek: De FG voert zijn toezichthoudende en controlerende rol op een onafhankelijke wijze uit binnen de gemeente. Hierbij zijn verschillen van inzicht met de verantwoordelijke niet uit te sluiten. Bij het uitoefenen van toezicht op de naleving van de Wbp, AVG en gemeentelijke regelgeving kunnen organisatiebelangen lijken te conflicteren met privacybelangen. Het vergt een zekere behendigheid koers te houden tussen de diverse belangen. Diplomatieke vaardigheden is daarom een vereiste.
 2. Betrouwbaar: Het is niet ongebruikelijk dat de FG in situaties terecht komt waarin hij vertrouwelijke informatie over betrokkenen onder ogen krijgt om een advies te kunnen geven. Daarnaast komt hij in zijn toezichthoudende en controlerende rol regelmatig in contact met vertrouwelijke persoons- en gemeentelijke informatie. Betrouwbaarheid en zorgvuldigheid is daarom een belangrijke eigenschap van de FG.
 3. Samenwerking: De gemeente Veenendaal neemt de FG in dienst. Er wordt actief samengewerkt met de CISO, de adviseur privacy en externe stakeholders.
 4. Toereikende kennis: De FG heeft kennis van de regels voor de bescherming van persoonsgegevens. Het gaat hier niet alleen om de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), maar ook om kennis van gemeentelijke regelgeving en tot op zekere hoogte van materiewetten. Het is van belang dat de FG behalve juridisch ook deskundig is op het gebied van informatie- en communicatietechnologie.


Vereisten

 • Wo-werk- en -denkniveau.
 • Ervaring en kennis op het gebied van privacy- en databescherming, compliance en/of informatiebeveiliging (ervaring in de publieke sector is een pre).
 • Affiniteit met de overheid.
 • In staat om college van burgemeester en wethouders, de burgemeester en directie te adviseren, te enthousiasmeren en te sturen in het privacy onderwerp.
 • In staat om medewerkers te overtuigen van het belang van privacy en hen te enthousiasmeren en motiveren.
 • Aantoonbare vaardigheden in het identificeren en analyseren van probleemsituaties; probleemoplossend vermogen.
 • In staat om helder te communiceren en complexe situaties te vertalen naar begrijpelijke en werkbare vragen of opdrachten voor verschillende doelgroepen.
 • Moet kunnen schakelen tussen meerdere werkgebieden en teams om de vereiste taken uit te kunnen voeren, zoals sociale teams, beleid, burgerzaken, P&O, IT/Informatie en beveiligingsspecialisten.
 • In staat om onafhankelijk te opereren, met name in oordeelsvorming en advisering.


Wat bieden wij
Afhankelijk van opleiding en ervaring bedraagt het salaris maximaal € 4.859,- bruto per maand (schaal 11) op basis van een 36-urige werkweek. Een arbeidsmarkttoelage tot een maximum van schaal 12 behoort tot de mogelijkheden. Je vakantiegeld, eindejaarsuitkering, bovenwettelijk verlof en levenslooptoelage zijn gebundeld in een Individueel Keuze Budget (IKB), circa 16,8% van je bruto salaris. Het IKB kun je vrij inzetten voor het kopen van extra verlof, aanvulling op salaris etc. Je kunt hiermee keuzes maken die passen bij jouw levensfase, persoonlijke wensen en doelen.

Tot slot werken we bij de gemeente Veenendaal volgens het concept van het nieuwe werken. Voor zover het werk het toelaat, is er alle ruimte voor plaats onafhankelijk werken en kennen we flexibele werktijden.

Reageren
Herken jij jezelf in deze functie en heb je interesse, dan nodigen wij je van harte uit om te solliciteren. Reageren kan tot 19 maart 2018 door het sturen van jouw motivatiebrief en cv. Dit kan alleen via ons online sollicitatieformulier.

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Sisi Gribling (concerncontroller), via telefoonnummer 0318-538 538. Kijk op www.veenendaal.nl voor meer informatie over onze gemeente.

Voor (nieuwe) medewerkers is een Verklaring Omtrent het Gedrag vereist. Acquisitie stellen wij niet op prijs.


Vergelijkbare zoekopdrachten: Gemeente, Juridisch medewerker, Juridisch, Overheid