Raadsheer in opleiding Centrale Raad van Beroep

Opslaan
U moet u aanmelden of
een account maken om een vacature op te slaan.

Raadsheer in opleiding Centrale Raad van Beroep

Rechtspraak maakt samen leven mogelijk. Onafhankelijk, onpartijdig, integer en professioneel, tijdig en maatschappelijk effectief; zo maakt de rechtspraak het verschil tussen recht en onrecht, ten dienste van de samenleving. Een samenleving waarin iedereen vertrouwen stelt, omdat duidelijk is wat de spelregels zijn en omdat die regels zichtbaar voor iedereen gelden. Een samenleving waarin rechtsbescherming wordt geboden in individuele zaken, waarin niemand bang hoeft te zijn voor machtsmisbruik, eigenrichting of het recht van de sterkste.

De Centrale Raad van Beroep (CRvB) zoekt ervaren juristen voor een opleidingsplaats tot raadsheer (raadsheer in opleiding).

De organisatie
De CRvB is de hoogste bestuursrechter in het sociale zekerheidsrecht, het ambtenarenrecht en delen van het pensioenrecht. In het grootste deel van zijn zaken spreekt de CRvB recht in hoger beroep, in een kleiner deel van de zaken in eerste en enige aanleg. Daarmee is de CRvB eindrechter op een groot aantal maatschappelijk relevante rechtsgebieden. Bij de CRvB zijn ongeveer 60 raadsheren en ruim 200 juridische en andere ondersteuners werkzaam.

De CRvB staat en gaat voor goede, tijdige en begrijpelijke rechtspraak, toegankelijk voor burgers en bestuursorganen. Daarmee kan ook een bijdrage worden geleverd aan het vertrouwen van burger en samenleving in de Rechtspraak en aan de instandhouding en versterking van de democratische rechtsstaat.

De CRvB wil inspelen op ontwikkelingen in een snel veranderende samenleving. Verkorting van doorlooptijden, meer maatwerk en regie en digitalisering van procedures zijn daarvan belangrijke uitingen. Een goede balans tussen organisatiedoelen en oog voor de menselijke maat is bij dit alles van groot belang. Daarmee onlosmakelijk verbonden is een prettig en vitaal werkklimaat met optimale ontplooiingsmogelijkheden voor medewerkers.

Vanaf 1 januari 2020 is sprake van drie werkstromen: de werkstroom Bijstand, de werkstroom Sociale Verzekeringen en de werkstroom Ambtenaren en Pensioenen, Sociale Voorzieningen en Internationale Kamer (AVI). De CRvB heeft daarbij de beschikking over een Wetenschappelijk Bureau en een Internationale Kamer. De Internationale Kamer speelt een centrale rol bij de behandeling van en advisering over internationaalrechtelijke zaken binnen de CRvB.
De CRvB investeert in de toekomst, onder meer door het opleiden van jonge talentvolle juristen in het Opleidingshuis en door het opleiden van ervaren juristen tot raadsheer in opleiding.

Er zijn in 2021 opleidingsplaatsen tot raadsheer binnen verschillende werkstromen, dus aarzel niet!

Wie zoeken wij?
Om voor een opleidingsplaats in aanmerking te komen, heb je:

  • de meestertitel behaald of voldoe je aan de eisen van art. 5 van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren (WRRA);
  • de Nederlandse nationaliteit;
  • ten minste tien jaar relevante juridische werkervaring na afstuderen als jurist, waarvan ten minste twee jaar buiten de Rechtspraak. Hiermee wordt bedoeld: werkervaring die is opgedaan buiten de gerechten, de Raad voor de rechtspraak en de landelijke diensten van de Rechtspraak, de Raad van State, het College van Beroep voor het bedrijfsleven, de Centrale Raad van Beroep, het wetenschappelijk bureau van de Hoge Raad, de SSR of het Openbaar Ministerie.
  • Daarnaast zijn uw luistervaardigheid, mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid en oordeelsvorming van hoog niveau. Wij zijn in het bijzonder op zoek naar juristen met een ruime ervaring in het bestuursrecht bij voorkeur met de werkterreinen van de CRvB.


Wat wij u bieden
Voorafgaand aan de opleiding worden met u afspraken op maat gemaakt met betrekking tot de aard, inhoud en duur van de opleiding en de beloning. Gedurende de opleiding bedraagt het salaris minimaal € 7.741,61 en maximaal € 8.534,05 bruto per maand bij een 36-urige werkweek, exclusief 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering.

Inlichtingen en procedure

De procedure

Na gebleken geschiktheid nodigt de selectiecommissie u uit voor een sollicitatiegesprek.
De sollicitatieprocedure duurt ongeveer 11 weken. In week 44 is de briefselectie, in week 45 zijn de analytische testen en in week 46 en 47 vinden de lokale gesprekken bij het gerecht plaats. Op 12 november 2020 met de Selectie Advies Commissie (SAC) en op 19 november 2020 met het bestuur, teamvoorzitter(s) en P&O. Het assessment vindt plaats in week 48. In week 50 voert u de eindgesprekken met de Landelijke Selectiecommissie.

De Landelijke Selectiecommissie Rechters (LSR) verricht de voorselectie van de kandidaten. Het secretariaat van de LSR is bereikbaar op tel: 088 361 10 25 of per mail: lsr@rechtspraak.nl.

Inlichtingen
Is uw interesse gewekt? Graag vertellen wij u meer over de organisatie. Voor nadere inlichtingen over de vacature kunt u telefonisch contact opnemen met:

mr. T. Avedissian, president, telefoon 088 361 17 30;
mevrouw mr. J.C. Boeree, rechterlijk bestuurslid, telefoon 088 362 07 56.
Ook geven wij u de mogelijkheid om een zitting bij te wonen om zo nader kennis te maken met onze organisatie. Hiervoor kunt u telefonisch contact opnemen met mr. M. Schoneveld, teamvoorzitter (via tel. secretariaat: 088 362 07 90) of u kunt een afspraak maken voor een oriënterend gesprek met de president of ons rechterlijk bestuurslid (via tel. secretariaat 088 362 07 90).

U kunt uw sollicitatie met bijlagen tot en met woensdag 14 oktober a.s. richten aan de LSR via het onderstaande digitale sollicitatieformulier.

U kunt maximaal bij 2 gerechten solliciteren per selectieprocedure.


Vergelijkbare zoekopdrachten: Juridisch medewerker, Juridisch