Secretaris

Stichting Geschilleninstantie Mondzorg  (SGIM) is een initiatief van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT), de Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT), de Organisatie van Nederlandse Tandprothetici (ONT) en de Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten (NVM-mondhygiënisten).  

SGIM voorziet de leden van de vier mondzorg-beroepsverenigingen en hun patiënten in een laagdrempelige geschillenregeling overeenkomstig de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). De geschilleninstantie spreekt zich d.m.v. een bindend advies uit over de gegrondheid van een klacht en is bevoegd tot het toekennen van schadevergoeding tot een bedrag van maximaal € 25.000.

Op jaarbasis ontvangt SGIM ongeveer 50 klachten waarvan een groot gedeelte in een hoorzitting worden behandeld. Eenmaal per zes weken vindt een zittingsmiddag plaats op een locatie in het midden van het land en worden ca. 3 klachten behandeld door een ad hoc samengestelde commissie, bestaande uit: een voorzitter-jurist, een algemeen lid dat de patiënt vertegenwoordigt, en 3 leden beroepsgenoten die gezamenlijk één stem hebben. Zij worden ondersteund door een ambtelijk secretaris (jurist).

SGIM zoekt ter versterking van haar team:

                                                    Secretarissen

Functieprofiel:

- je bent meester in de rechten en hebt enige jaren relevante juridische werkervaring;

- je hebt een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal en bovendien de gave om een juridisch oordeel op empathische wijze te verwoorden in heldere, begrijpelijke taal;

- ervaring met het schrijven van (civiele) uitspraken is een pré;

- digitaal werken is voor jou een vanzelfsprekendheid.

Taken en verantwoordelijkheden:

Als secretaris draag je in nauwe samenwerking met de voorzitter en overige commissieleden zorg voor de schriftelijke verwerking van beslissingen. Je bent aanwezig bij de hoorzittingen en schrijft (concept) uitspraken die passen bij de doelstelling van SGIM: een laagdrempelige en dicht bij partijen staande geschilbeslechting. Je maakt deel uit van een kleine pool van secretarissen en zal, al naar gelang je beschikbaarheid, ingeroosterd worden voor de SGIM zittingsmiddagen, die gemiddeld eenmaal per 6 weken op een vrijdag, op een centrale locatie in Nederland, plaats vinden. 

Wij bieden je een vergoeding op vacatiegeld basis evenals een vergoeding van reiskosten.

Meer informatie en reageren:

Je interesse in deze functie kun je kenbaar maken door voor 10 november a.s. je sollicitatie te sturen naar:  secretariaat@geschilleninstantiemondzorg.nl.

Heb je eerst nog vragen, stuur dan een kort mailtje; mr. Gabriëlle Swinkels zal graag contact met je opnemen.


Vergelijkbare zoekopdrachten: Gezondheidszorg/Welzijn, Juridisch medewerker, Non-profit/Persoonlijke dienstverlening, Secretariaat