Contractmanager SAFE

Opslaan
U moet u aanmelden of
een account maken om een vacature op te slaan.
(Sluitingsdatum: 17-11-2020 om 12:00 uur) WSRL is op zoek naar een Contractmanager SAFE voor het HWBP-dijkversterkingsproject Streefkerk - Ameide - fort Everdingen afgekort als SAFE
Bedrijfsomschrijving

Matchd bemiddelt professionals voor tijdelijke en vaste vacatures. Wij werken samen met Freelancers en kandidaten die open staan voor een tijdelijk loondienstverband op basis van gewerkte uren via onze payroll organisatie. U krijgt van ons altijd een terugkoppeling. Na de hierboven vermelde sluitingsdatum beoordelen wij elke sollicitatie en geven u een terugkoppeling. Als wij uw CV selecteren vragen wij altijd om meer informatie, vaak ook om referenties. Zorg ervoor dat u altijd 1 of 2 referenties gereed hebt. Reacties ontvangen wij graag voorzien van een CV in word-formaat en een korte motivatie. Als u geselecteerd wordt vragen wij u altijd om een aanvullende, zeer specifieke, motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.


Functieomschrijving

Startdatum: 01-12-2020
Einddatum: 31-12-2021
Optie op verlenging: Ja
Aantal uur per week: 24
Sluitingsdatum: 17-11-2020 om 12:00 uur

WSRL is op zoek naar een senior contractmanager voor het HWBP-dijkversterkingsproject Streefkerk - Ameide - fort Everdingen afgekort als SAFE. Dit project bevindt zich in de Verkenningsfase. Samen met het geselecteerde ingenieursbureau, de combinatie Sweco/Arcadis, wordt toegewerkt naar het Voorkeursalternatief (VKA). Eind 2021 start de Planuitwerkingsfase. Het project heeft een eigen dynamiek in vergelijking met andere reguliere landelijke versterkingsprojecten. Er wordt gewerkt vanuit het uitgangspunt partieel versterken, gebaseerd op het behalen van veiligheidsrendement.

De senior contractmanager geeft leiding aan een groep medewerkers die in kader van het contractmanagement ook bijdragen leveren binnen het project SAFE (bestaand uit o.a. een assistent contractmanager en inkoopadviseur) en geeft (mede) vorm aan de Lerende Organisatie (ISO 15288) en draagt hiermee zorg voor de inrichting van de processen (PDCA) in kader van contractmanagement. De senior contractmanager is de linking-pin tussen het projectteam en het opdrachtgeversteam: het Programmateam HWBP van WSRL op het gebied contractmanagement. De senior contractmanager draagt zorgt voor transparante en continue informatie- en verantwoordingsinformatie betreffende contractmanagement binnen het project richting de andere IPM-rolhouders en het Programmateam HWBP van WSRL.
Plaats in de organisatie: De senior contractmanager

 • Voor dijkversterkingsproject SAFE invulling geven aan contractvoorbereiding, de aanbesteding en de contractbeheersing richting verschillende marktpartijen.
 • Er voor zorgen dat de eisen van Techniek, Omgeving, Projectbeheersing en Projectmanagement goed vertaald worden in het contract.
 • Het samen met de inkoopadviseur doorlopen van de aanbestedingsprocedure.
 • Het begeleiden van de uitvoering en afhandeling van wijzigingen in contracten met ingenieursdiensten en overige derde partijen.
 • Het ondersteunen en adviseren op basis van risico’s en kansen van de andere IPM-rolhouders over marktbenadering tot en met contractbeheersing.
 • Oriënteren en voorbereiden van de toe te passen contractvorm voor de planuitwerkingsfase en de markbenadering/consultatie voor de realisatiefase.

Wat verwachten we verder van de kandidaat:

 • De kandidaat is een teamspeler die gericht is op samenwerking;
 • De kandidaat beschikt over actuele kennis van integraal projectmanagement;
 • De kandidaat legt verbanden tussen wat binnen het project gebeurt in relatie tot wat t.a.v. het onderwerp binnen andere projecten gebeurt (projectoverstijgend werken)
 • De kandidaat weet met enthousiasme mensen mee te krijgen, kan goed luisteren en vraagt door;
 • De kandidaat is in staat andere contractmanagers te coachen om in het vakgebied verder te ontwikkelen
 • De kandidaat kan goed onderhandelen en weet hierbij goed hoofd- en bijzaken te scheiden;
 • De kandidaat kan zelfstandig werken, is leergiering, flexibel en heeft een klantgericht instelling waarbij het gezamenlijke resultaat centraal staat;
 • De kandidaat is analytisch en kostbewust en adviseert gevraagd en ongevraagd.

Toelichting op het takenpakket:
Voor het dijkversterkingproject SAFE betekent dit dat de senior contractmanager de begeleiding en coördinatie van het toetsingsproces Ingenieurs Bureaus op zal pakken. Voor een aantal producten zijn de voorbereidende activiteiten al uitgevoerd maar dienen nog wel te worden getoetst.
Daarnaast dient er nog onderzocht te worden welke contractvorm gekozen wordt voor de markbenadering/consultatie en dient het opstellen van het Inkoopplan planuitwerkings- en realisatiefase i.s.m. het ingenieursbureau in gang gezet te worden.


Functie-eisen
 • Minimaal een afgeronde HBO-opleiding op gebied van watermanagement en/of civiele techniek en/of Nederlands recht;
 • Verdiepende opleidingen op het gebied van projectmanagement en contractmanagement;
 • Minstens 5 jaar ervaring als senior Contractmanager in de GWW (Grond, Water en Wegen)-sector;
 • Minimaal 2 jaar ervaring als contractmanager, per projectfase  (verkenningsfase, planuitwerking en realisatiefase);
 • Werkervaring bij een waterschap, ingenieursbureau of aannemer voor minimaal 5 jaar;
 • Minimaal 5 jaar ervaring met de aansturing van ingenieursdiensten bij het uitvoeren van de contracten;
 • Ervaring in minimaal twee innovatieve contractvormen, anders dan UAV-GC;
 • Minimaal 5 jaar ervaring in een leidende rol met het op de markt zetten van UAV-GC contracten ten behoeve van de realisatiefase;
 • Minimaal 1 jaar ervaring als contractmanager in dijkversterkingsprojecten, bij voorkeur 5 jaar ervaring;
 • Ervaring als contractmanager in projectfasen (minimaal 1 project) (verkennings- planuitwerkings- en realisatiefase) bij dijkversterkingsprojecten.

Vergelijkbare zoekopdrachten: Gemeente, Contractmanager, Overheid, Overig