Juridisch medewerker Vergunningen/ Plantoetser Wabo (36 uur)

Juridisch medewerker Vergunningen/ Plantoetser Wabo
36 uur

Heb jij durf en drive?
Heb jij de drive om samen met je collega’s elke dag te werken voor de instandhouding en verbetering van de leefomgeving van de inwoners en bedrijven van Soest? En heb jij de durf om een initiatief niet alleen te toetsen aan de geldende regels, maar mee te denken om eventuele  barrières te slechten? Dan zoeken wij jou!

De organisatie
De organisatie is open, gericht op ontwikkeling en telt 230 medewerkers. We streven continu naar verbetering en hebben daarbij als uitgangspunt: slagvaardigheid, vernieuwing en eigen verantwoordelijkheid. Die instelling vragen wij ook van onze medewerkers en daarom zoeken wij bij nieuwe collega's vooral naar twee dingen: durf en drive.

Het team
Je gaat werken bij de afdeling Dienstverlening en maakt deel uit van het team Vergunning en Handhaving.

Voor dit team zijn o.a. de volgende uitgangspunten geformuleerd:

  • We spelen snel in op huidige en toekomstige ontwikkelingen;
  • We sturen op proces, resultaat en kwaliteit;
  • We hebben een duidelijke functiescheiding tussen vergunningen en toezicht, waarbij het toezicht een onderdeel uitmaakt van het team handhaving.

Het team Vergunningen bestaat uit 11 medewerkers en is verantwoordelijk voor de beoordeling en advisering van aanvragen voor vergunningen en meldingen op grond van de Wabo, APV en overige bijzondere wetten.

Wat ga je doen?
Je bent regievoerder over het proces van vergunningsaanvragen op grond van de Wabo. Je verstrekt hier informatie over, zowel mondeling als schriftelijk, en adviseert het gemeentebestuur. Je bent in dit proces verantwoordelijk voor de juridische beoordeling van vergunningaanvragen. Je handelt zelfstandig bezwaren af en licht besluiten toe voor de bezwaarschriftencommissie en de bestuursrechter.

Je hebt direct contact met klanten (denk aan initiatiefnemers, aanvragers, buren en andere geïnteresseerde burgers). Daarbij voer je werkzaamheden uit ten behoeve van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Je moet dan o.a. denken aan het voorbereiden en de verslaglegging van vergaderingen.

Je denkt mee met initiatiefnemers, zonder dat je daarbij de overige belangen die bij een ruimtelijke ontwikkeling een rol spelen uit het oog verliest. Je weet daarbij goed je weg te vinden in de wetgeving rondom ruimtelijke ordening.

Kortom, je bent een belangrijke motor aan de kant van de juridische begeleiding van procedures van vergunningaanvragen. Je doet dit in samenwerking met o.a. de overige vakspecialisten op het gebied van de Wabo.

Wie zoeken wij?
Je hebt een afgeronde juridische opleiding op Hbo-niveau met minimaal 3 jaar werkervaring op het gebied van de Wabo. Je bent communicatief vaardig en je hebt goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden. Je bent je bewust van bestuurlijke en politieke verhoudingen en verschillende belangen en je kunt daar prima je weg in vinden. Verder ben je proactief, denk je met de klant mee, kijk je naar de mogelijkheden en denk je in duurzame oplossingen. Je bent een verbinder, initiatiefrijk en resultaatgericht Je bent in staat overzicht te houden van alle werkzaamheden en taken die zich in het team afspelen.

Wij bieden
In de eerste plaats natuurlijk een leuke job, in een dynamische gemeente en in een prettig team. Op deze functie is functieschaal 9 (vakspecialist B) van toepassing (minimaal € 2.756 en maximaal € 4.048 bruto per maand (peildatum 1 januari 2021) op basis van 36 uur. 

Bovendien heeft Soest een eigentijds pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder betaald ouderschapsverlof, flexibele werktijden, kopen/verkopen verlofuren, bedrijfsfitness, tegemoetkoming in reiskosten woon-werkverkeer en studiefaciliteiten.

Verder ontvang je naast het salaris ook een vrij besteedbaar budget: het Individueel Keuze Budget (IKB). Dit is 17,05% over je salaris. Met het IKB beschik je over keuzevrijheid en eigen zeggenschap over deze financiële ruimte. Je kunt hiermee keuzes maken die passen bij jouw levensfase, persoonlijke wensen en doelen.

Het gaat in eerste instantie om een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor een jaar. Na dit jaar wordt in de regel bij goed functioneren en ongewijzigde omstandigheden de tijdelijke overeenkomst omgezet naar een overeenkomst voor onbepaalde tijd.

Hoe kun je reageren?
Ben je enthousiast geworden en herken jij je helemaal in het geschetste profiel? Laat dit dan blijken in je motivatiebrief die je samen met je cv uiterlijk 4 januari 2021 uploadt via de sollicitatieknop. Je kunt je brief richten aan Kees Kuitert, HR adviseur.

Vragen?
Met inhoudelijke vragen kun je terecht bij Karen Starink, teamleider vergunning en handhaving, 035-6093468 of Paul Phielix, senior jurist Vergunningverlening, 035-6093620. Vragen over de sollicitatieprocedure kun je stellen aan Carla Westeneng, recruiter, 035-6093033.

Delen? Ja, graag! Acquisitie? Nee, dank je!


Vergelijkbare zoekopdrachten: Gemeente, Juridisch medewerker, Overheid