Senior Jurist Handhaving

Senior Jurist Handhaving
32-36 uur per week

Gemeente Lelystad…
Lelystad is in ontwikkeling. Een veranderende samenleving, die andere eisen aan de overheid stelt, vraagt om een andere manier van organiseren. Gemeente Lelystad zit in een transitiefase waarin teams worden gevormd die aan gezamenlijke opgaven in de samenleving werken en dit zo veel mogelijk zelf organiseren. Waarbij vertrouwen geven en verantwoordelijkheid nemen de uitgangspunten zijn. Daarnaast ontwikkelen we als gemeente Lelystad verder door maximaal in te zetten op een dienstverlenende en gastvrije organisatie. Alles staat in het teken van onze bedoeling, het excellent faciliteren van onze inwoners, ondernemers, klanten en stakeholders. Hier geven we als Stadstoezicht Lelystad, onderdeel van Dienstverlening, inhoud aan.

Stadstoezicht Lelystad…
De medewerkers van Stadstoezicht Lelystad zijn dienstbaar waar het kan, en treden op waar dat nodig is. We denken en handelen van ‘buiten naar binnen’. We zijn een klantgericht team dat haar inwoners, ondernemers en instellingen centraal stelt. Een team dat haar klanten goed en met respect behandeld, met hen meedenkt zonder onnodige lasten. Zo bouwen we samen aan een stad waar het goed wonen, leven, werken en recreëren is.

Stadstoezicht Lelystad bestaat uit drie werkvelden die zich bezighouden met Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH): Toezicht en Handhaving is actief en zichtbaar aanwezig in de openbare ruimte, voert adresonderzoeken uit, toetst onder andere evenementen en drank- en horecavergunningen. Veiligheidsvergunningen houdt zich onder andere bezig met het verstrekken van vergunningen of ontheffingen op het gebied van drank- en horeca, APV en evenementen. Het werkveld Juridische zaken zorgt voor de juridische afhandeling van geconstateerde waarnemingen, meldingen, bezwaren en beroepsprocedures. Stadstoezicht Lelystad bestaat uit ongeveer vijfentwintig mensen.

Wie zoeken we…
Binnen het werkveld Juridische zaken werkt een aantal specialisten samen om de handhavingstaken juridisch correct uit te voeren. Daarnaast levert het werkveld bredere juridische ondersteuning binnen het team. Het werkveld werkt nauw samen met inwoners, ondernemers, instellingen en andere organisatieonderdelen.

Service- en resultaatgericht werken vinden wij belangrijk, net als betrokkenheid, probleemoplossend en aanspreekbaarheid. We werken binnen de gemeente Lelystad met zelforganiserende teams en we verwachten dat je je verantwoordelijkheden daarin neemt.

Wat ga je doen…
Je fungeert vanuit je senioriteit als juridische vraagbaak voor de afdeling, het management en het bestuur. Je stimuleert en coacht je collega’s, zowel inhoudelijk als om zich juridisch verder te ontwikkelen. Je signaleert gevraagd en ongevraagd de juridische risico’s bij de verschillende processen binnen onze afdeling en je geeft concreet advies om onze processen en producten te verbeteren. Je levert je bijdrage bij besluitvorming en aan het implementeren van wetgeving en zorgt voor adequate regelgeving in de uitvoering.

Je coördineert de juridische handhaving op diverse terreinen, waaronder ruimtelijk domein, APV en bijzondere wetten, en je vervult een rol in de coördinatie van de werkzaamheden in het juridisch werkveld.

Als breed inzetbare jurist houd je je onder andere bezig met:

 • Afhandeling van complexere en politiek/bestuurlijk gevoelige handhavingszaken.
 • Klachten en bezwaar en beroepszaken op het gebied van onder andere:
  • publiekszaken;
  • ruimtelijke ordening;
  • bouwregelgeving
  • openbare orde en veiligheid;
  • evenementen;
  • drank en horeca;
  • BIBOB;
  • Bijzondere wetten.


Daarnaast vertegenwoordig je de gemeente in bezwaar- en beroepsprocedures. Je beschikt over politieke sensitiviteit om effectief te kunnen opereren binnen een ambtelijke organisatie.

Functie-eisen…

 • Wo-diploma Rechtsgeleerdheid met een master in Staats- en Bestuursrecht of vergelijkbare studie.
 • Kennis van en ervaring met het privaatrecht is een pre.
 • Minimaal 5 jaar relevante werkervaring.
 • Goed gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen.
 • Goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden.
 • Aantoonbare coachings- en coördinerende kwaliteiten.
 • Positief kritisch en analytisch ingesteld.
 • Flexibel, pro actief, loyaal en enthousiast.
 • Creatief, lef, en doortastend.
 • Samenwerken en netwerken is een kernkwaliteit.


Wat bieden we je…
Wij bieden een afwisselende, zelfstandige en boeiende baan in een bestuurlijke omgeving, binnen een dynamisch team. Het betreft een functie voor 36 uur per week en gewaardeerd in schaal 11 (max. 4895,- euro bruto op basis van een 36-urige werkweek). Daarnaast kent de gemeente Lelystad uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden.

Op deze vacature benoemen wij de kandidaat in een tijdelijke aanstelling voor de duur van een jaar. Bij een positieve beoordeling aan het einde van dit jaar behoort een verlenging van de aanstelling met een jaar, als ook het omzetten van de tijdelijke aanstelling in een vaste aanstelling tot de mogelijkheden. Dit laatste heeft onze voorkeur wanneer jij overtuigend aan ons hebt laten zien dat je de juiste persoon op deze plek bent.

Bijzonderheden…
Een assessment kan deel uit maken van de procedure. De sluitingsdatum is 19 april 2018 en de gesprekken vinden plaats in de week van 23 april.

Heb je vragen?
Voor inhoudelijke vragen over de functie kun je contact opnemen met Martien Naus, teamleider Stadstoezicht Lelystad, telefoonnummer 0320-278473, e-mail: mgm.naus@lelystad.nl of Dick Stapel, jurist Stadstoezicht, telefoonnummer 0320-278951, D.Stapel@Lelystad.nl.

Solliciteren kan via het online sollicitatieformulier.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld!


Vergelijkbare zoekopdrachten: Jurist, Overheid